10 กุมภาพันธ์ 2017
   คาดส่งออกไทยไป CLMV ปี ‘60 ขยายตัว 3.8% แตะ 23,000 ล้านดอลลาร์ฯ ... จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ฟื้นตัว (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2824)

                เศรษฐกิจของ CLMV ยังคงเป็นดาวเด่นของอาเซียนที่คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 6.5 ในปี 2559 โดยแรงส่งหลักมาจากการลงทุนที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนที่ยังเติบโตได้ดี อันสะท้อนถึงอุปสงค์สินค้าที่น่าจะยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา CLMV ได้ก้าวขึ้นมาเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยด้วยสัดส่วนการส่งออกกว่าร้อยละ 10.3 ของการส่งออกรวม อีกทั้ง โมเมนตัมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ CLMV ยังดีต่อเนื่องในปี 2560 ที่คาดว่าขยายตัวได้ร้อยละ 6.8
                 ทว่า การส่งออกของไทยไป CLMV ในปี 2559 กลับไม่ได้สะท้อนภาพที่สดใส โดยหดตัวร้อยละ 0.1 เทียบกับการส่งออกโดยรวมของไทยที่ขยายตัวได้ร้อยละ 0.5 และสวนทางกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ CLMV ที่ยังคงสูงต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกหลักของไทยที่อยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า การส่งออกจากไทยไป CLMV ปี 2560 น่าจะสามารถกลับมาขยายตัวได้ในกรอบร้อยละ 3.3-4.3 (ค่ากลางร้อยละ 3.8) แตะ 23,000 ล้านดอลลาร์ฯ จากแนวโน้มราคาสินค้า    โภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น
                ส่วนในระยะข้างหน้า การส่งออกของไทยไปยัง CLMV นอกจากจะต้องเผชิญกับวัฏจักรราคาสินค้าโภคภัณฑ์แล้ว ยังจะต้องเผชิญกับความท้าทายอื่น ๆ ซึ่งจะกลายเป็นโจทย์สำคัญมากขึ้น และสะท้อนกลับมาที่ปัญหาเชิงโครงสร้างการส่งออกของไทยไปยังตลาด CLMV ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการออกไปลงทุนตั้งฐานการผลิตใน CLMV ของนักลงทุนไทย และการขาดความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของ CLMV จนอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของการส่งออกของไทยไปยัง CLMV
                ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจำต้องปรับตัวโดยเพิ่มการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมกับห่วงโซ่อุปทาน และสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมใน CLMV รวมไปถึงเพิ่มการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อตอบโจทย์กำลังซื้อในเขตเมืองของ CLMV ที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนชนชั้นกลางที่ขยายตัว อันจะช่วยรักษาเสถียรภาพของการส่งออกของไทยไป CLMV ในระยะยาว

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032