9 กุมภาพันธ์ 2018
      ภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนปรับตัวดีขึ้นในเดือนม.ค. 2561 จากสัญญาณการจ้างงานที่เป็นบวกมากขึ้นตามการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย
      แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
      400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032