13 กุมภาพันธ์ 2018
   ต้นปี 2561 นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเที่ยวไทยคึกคัก ... คาดทั้งปีจำนวนกว่า 10.4-10.6 ล้านคน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2900)

   เริ่มต้นปี 2561 ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของชาวจีน และเป็นอีกช่วงหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ จากผลสำรวจของ China Tourism Academy และ Ctrip (เว็บไซต์ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวรายใหญ่ของจีน) พบว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ นักท่องเที่ยวจีนที่มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวยังต่างประเทศมีประมาณ 6.15 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 จากช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีก่อน และจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจีนมีการจองผ่าน Ctrip อันดับแรก คือ ไทย (เมืองท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวจีนเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เป็นต้น) ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จะมีโอกาสสูงถึง 1.12 ล้านคน ส่งผลทำให้ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 2.10 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 27.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

              ทิศทางที่เหลือของปี 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนท่องเที่ยวในไทยยังน่าจะมีความคึกคักต่อเนื่องจากต้นปี  ซึ่งนอกจากภาวะแวดล้อมของตลาดที่ยังเอื้อต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย และสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศจีนและเกาหลีใต้ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติแล้ว ในปี 2561 นี้ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งไทยและจีนยังกลับมาทำตลาดอย่างเข้มข้นอีกครั้ง โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจสายการบินทั้งสายการบินของไทยและของจีนมีแผนขยายเส้นทางการบินระหว่างไทยและจีน ไปยังเมืองรองของจีน และการขยายเส้นทางการบินตรงมายังเมืองท่องเที่ยวรองของไทย เพื่อขยายฐานตลาดจำนวนนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มใหม่

                ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะมีความคึกคักต่อเนื่องจากต้นปี  จากสถานการณ์แวดล้อมที่ยังเป็นบวกต่อการเดินทางท่องเที่ยว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย  มองว่า ในปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10.4-10.6 ล้านคน เติบโตร้อยละ 6.3-8.4 จากที่ขยายตัวร้อยละ 12.0 ในปี 2560  ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ  573,100-584,600 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 9.3-11.4 จากที่เติบโตร้อยละ 15.8 ในปี 2560

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032