K-Econ Analysis
  K-Business Analysis
  สมัครสมาชิก
  ต่ออายุสมาชิก
  ค้นหางานวิจัย
  ค้นหางานวิจัย
  ช่องทางการให้บริการ
  ช่องทางการให้บริการ
  สั่งซื้อซีดี
  สั่งซื้อซีดี
  เว็บไซต์แนะนำ
  เว็บไซต์แนะนำ
   K-Econ Analysis
   Join: facebook twitter youtube
   • เป็นบริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ
    [รายละเอียด]
   K-Business Analysis
   • เป็นบริการข้อมูลและบทวิเคราะห์เฉพาะสำหรับลูกค้าบรรษัท (Corporate) ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัยข่าวสารและ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ตลาดเงินตลาดทุน รวมทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมและ ทันสถานการณ์ เนื้อหาแบ่งเป็นบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ และรายเดือน (สงวนสิทธิ์การรับข้อมูลเฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคารฯ)
    [รายละเอียด]
   วันที่ ประเภท หัวข้องานวิจัย
   24 พ.ย. 2015การค้าการส่งออกเดือนต.ค. 2558 ติดลบร้อยละ 8.1 (YoY) ... ภาพรวมทั้งปี 2558 อาจติดลบมากกว่าร้อยละ 5.0 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3587)
   23 พ.ย. 2015อุตสาหกรรมCold Chain Management...ตลาดที่รอคอยการเติบโต โอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยไม่ควรมองข้าม (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2676)
   20 พ.ย. 2015เศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศบทสรุป APEC PHILIPPINES 2015: วางกรอบการศึกษา FTAAP (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2675)
   16 พ.ย. 2015เศรษฐกิจมหภาคจีดีพีไทยไตรมาส 3/58 ขยายตัว 2.9% YoY … ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งปี 2558 อาจขยายตัวที่ 2.8% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3586)
   12 พ.ย. 2015KR-ECIความเชื่อมั่นของครัวเรือนปรับตัวดีขึ้นในเดือนต.ค. 2558 สอดคล้องกับการเริ่มฟื้นตัวของสัญญาณเศรษฐกิจ
   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032