K-Econ Analysis
  K-Business Analysis
  สมัครสมาชิก
  ต่ออายุสมาชิก
  ค้นหางานวิจัย
  ค้นหางานวิจัย
  ช่องทางการให้บริการ
  ช่องทางการให้บริการ
  สั่งซื้อซีดี
  สั่งซื้อซีดี
  เว็บไซต์แนะนำ
  เว็บไซต์แนะนำ
   K-Econ Analysis
   Join: facebook twitter youtube
   • เป็นบริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ
    [รายละเอียด]
   K-Business Analysis
   • เป็นบริการข้อมูลและบทวิเคราะห์เฉพาะสำหรับลูกค้าบรรษัท (Corporate) ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัยข่าวสารและ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ตลาดเงินตลาดทุน รวมทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมและ ทันสถานการณ์ เนื้อหาแบ่งเป็นบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ และรายเดือน (สงวนสิทธิ์การรับข้อมูลเฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคารฯ)
    [รายละเอียด]
   วันที่ ประเภท หัวข้องานวิจัย
   23 พ.ค. 2017เศรษฐกิจมหภาคมูลค่าส่งออก เม.ย. 60 โต 8.5% จากปัจจัยฐานและผลทางด้านราคา (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3681)
   22 พ.ค. 2017ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบันการเงินไทยประชุมกนง. 24 พ.ค. 2560 คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% หลังการฟื้นตัวเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3680)
   18 พ.ค. 2017เศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศคาดเศรษฐกิจจีนที่เริ่มอ่อนแรงกระทบการส่งออกไทยไปจีนเพียงเล็กน้อย … โดยยังคงขยายตัวได้ราวร้อยละ 7 ในปี 2560 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3679)
   15 พ.ค. 2017เศรษฐกิจมหภาคส่งออกและบริโภคครัวเรือนหนุน GDP ไตรมาส 1/60 โตกว่าที่คาด (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3678)
   15 พ.ค. 2017 - 19 พ.ค. 2017ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนรายสัปดาห์“เงินบาทแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 1 เดือน ขณะที่ ดัชนีหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นจากแรงซื้อหุ้นพลังงานก่อนการประชุมโอเปก”
   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032