K-Econ Analysis
  K-Business Analysis
  สมัครสมาชิก
  ต่ออายุสมาชิก
  ค้นหางานวิจัย
  ค้นหางานวิจัย
  ช่องทางการให้บริการ
  ช่องทางการให้บริการ
  สั่งซื้อซีดี
  สั่งซื้อซีดี
  เว็บไซต์แนะนำ
  เว็บไซต์แนะนำ
   K-Econ Analysis
   Join: facebook twitter youtube
   • เป็นบริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ
    [รายละเอียด]
   K-Business Analysis
   • เป็นบริการข้อมูลและบทวิเคราะห์เฉพาะสำหรับลูกค้าบรรษัท (Corporate) ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัยข่าวสารและ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ตลาดเงินตลาดทุน รวมทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมและ ทันสถานการณ์ เนื้อหาแบ่งเป็นบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ และรายเดือน (สงวนสิทธิ์การรับข้อมูลเฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคารฯ)
    [รายละเอียด]
   วันที่ ประเภท หัวข้องานวิจัย
   21 เม.ย. 2014อุตสาหกรรมปี’57 ภาคธุรกิจเบนเข็มสู่ตลาดส่งออก ... เจาะกลุ่ม CLMV หนทางปรับตัวท่ามกลางกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนแรง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2492)
   18 เม.ย. 2014ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบันการเงินไทยการประชุม กนง. รอบ 23 เม.ย. 57 คาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อรอดูพัฒนาการของเศรษฐกิจไทย (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3494)
   17 เม.ย. 2014เศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศเศรษฐกิจจีนไตรมาส 1/57 โตเกินคาดที่ร้อยละ7.4 ... แต่ยังต้องจับตาความคืบหน้าการปฏิรูปในปี ’57 (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3493)
   11 เม.ย. 2014การท่องเที่ยวทิศทางเศรษฐกิจ การเมือง...บั่นทอนตลาดไทยเที่ยวไทย 4 วัน ช่วงสงกรานต์ปี’ 57: คาดเม็ดเงินรายได้มูลค่า 19,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2491)
   10 เม.ย. 2014การท่องเที่ยวสงกรานต์ปีม้าไม่คึกคัก....รายได้ธุรกิจโรงแรมจากไทยเที่ยวไทยลดร้อยละ 21 จากปีก่อน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2490)
   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2273-1144 โทรสาร: 0-2270-1018, 0-2270-1235, 0-2270-1569, 0-2271-4032