K-Econ Analysis
  K-Business Analysis
  สมัครสมาชิก
  ต่ออายุสมาชิก
  ค้นหางานวิจัย
  ค้นหางานวิจัย
  ช่องทางการให้บริการ
  ช่องทางการให้บริการ
  สั่งซื้อซีดี
  สั่งซื้อซีดี
  เว็บไซต์แนะนำ
  เว็บไซต์แนะนำ
   K-Econ Analysis
   Join: facebook twitter youtube
   • เป็นบริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ
    [รายละเอียด]
   K-Business Analysis
   • เป็นบริการข้อมูลและบทวิเคราะห์เฉพาะสำหรับลูกค้าบรรษัท (Corporate) ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัยข่าวสารและ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ตลาดเงินตลาดทุน รวมทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมและ ทันสถานการณ์ เนื้อหาแบ่งเป็นบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ และรายเดือน (สงวนสิทธิ์การรับข้อมูลเฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคารฯ)
    [รายละเอียด]
   วันที่ ประเภท หัวข้องานวิจัย
   17 ส.ค. 2017เศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศสัญญาณเศรษฐกิจจีนอ่อนกว่าคาด บ่งชี้ถึงแนวโน้มชะลอตัวในครึ่งหลังของปี ... จับตาทิศทางนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของทางการที่คงจะล่าช้าออกไป (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3696)
   11 ส.ค. 2017KR-ECIในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ครัวเรือนยังกังวลเรื่อง ‘ค่าครองชีพและหนี้สิน’
   11 ส.ค. 2017ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบันการเงินไทยประชุมกนง. 16 ส.ค. 2560 คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% เพื่อรอประเมินผลปัจจัยเสี่ยงทั้งในและนอกประเทศ ท่ามกลางการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดที่เป็นปกติมากขึ้น (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3695)
   02 ส.ค. 2017เศรษฐกิจมหภาคประเมินน้ำท่วมภาคอีสานกระทบเศรษฐกิจราว 0.1% ของ GDP (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2861)
   31 ก.ค. 2017 - 04 ส.ค. 2017ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนรายสัปดาห์“เงินบาทยังแข็งค่า ขณะที่ตลาดหุ้นไทยลดลงเล็กน้อย ท่ามกลางแรงขายของต่างชาติต่อเนื่อง”
   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032