K-Econ Analysis
  K-Business Analysis
  สมัครสมาชิก
  ต่ออายุสมาชิก
  ค้นหางานวิจัย
  ค้นหางานวิจัย
  ช่องทางการให้บริการ
  ช่องทางการให้บริการ
  สั่งซื้อซีดี
  สั่งซื้อซีดี
  เว็บไซต์แนะนำ
  เว็บไซต์แนะนำ
   K-Econ Analysis
   Join: facebook twitter youtube
   • เป็นบริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ
    [รายละเอียด]
   K-Business Analysis
   • เป็นบริการข้อมูลและบทวิเคราะห์เฉพาะสำหรับลูกค้าบรรษัท (Corporate) ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัยข่าวสารและ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ตลาดเงินตลาดทุน รวมทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมและ ทันสถานการณ์ เนื้อหาแบ่งเป็นบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ และรายเดือน (สงวนสิทธิ์การรับข้อมูลเฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคารฯ)
    [รายละเอียด]
   วันที่ ประเภท หัวข้องานวิจัย
   31 ก.ค. 2015การลงทุนEU ... เป้าหมายการลงทุนที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมอาหารไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2644)
   27 ก.ค. 2015เศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศจับตาประชุมเฟดรอบ ก.ค.58 : เฟดอาจจะส่งสัญญาณถึงความพร้อมในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะข้างหน้า (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3567)
   23 ก.ค. 2015ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบันการเงินไทยสินเชื่อเดือน มิ.ย. 58 ชะลอตัวตามคาด … แต่สภาพคล่องตึงตัวสูงสุดในรอบปี จากการแข่งขันด้านเงินฝากที่ผ่อนคลายลง (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3566)
   22 ก.ค. 2015เกษตรกรรมรายได้เกษตรกรปี’58 ยังมีความเสี่ยงจากแรงฉุดด้านราคา: ดันหนี้ครัวเรือนภาคเกษตร (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2643)
   20 ก.ค. 2015 - 24 ก.ค. 2015ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนรายสัปดาห์“เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 6 ปี ขณะที่ ดัชนี SET ปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับจากต้นปี ท่ามกลางปัจจัยลบที่รุมล้อม”
   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2273-1144 โทรสาร: 0-2270-1018, 0-2270-1235, 0-2270-1569, 0-2271-4032