K-Econ Analysis
  K-Business Analysis
  สมัครสมาชิก
  ต่ออายุสมาชิก
  ค้นหางานวิจัย
  ค้นหางานวิจัย
  ช่องทางการให้บริการ
  ช่องทางการให้บริการ
  สั่งซื้อซีดี
  สั่งซื้อซีดี
  เว็บไซต์แนะนำ
  เว็บไซต์แนะนำ
   K-Econ Analysis
   Join: facebook twitter youtube
   • เป็นบริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ
    [รายละเอียด]
   K-Business Analysis
   • เป็นบริการข้อมูลและบทวิเคราะห์เฉพาะสำหรับลูกค้าบรรษัท (Corporate) ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัยข่าวสารและ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ตลาดเงินตลาดทุน รวมทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมและ ทันสถานการณ์ เนื้อหาแบ่งเป็นบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ และรายเดือน (สงวนสิทธิ์การรับข้อมูลเฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคารฯ)
    [รายละเอียด]
   วันที่ ประเภท หัวข้องานวิจัย
   23 มิ.ย. 2017เศรษฐกิจมหภาคเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง หนุนมูลค่าส่งออกไทย พ.ค. 60 โตสูงถึง 13.2% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3685)
   22 มิ.ย. 2017อุตสาหกรรมคาดปี 2560 ปริมาณส่งออกเม็ดพลาสติกไทยไป CLMV โต 4-9%: เมียนมาน่าจะขยายตัวโดดเด่น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2851)
   16 มิ.ย. 2017เศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศเฟดเตรียมแผนลดงบดุล ... สะท้อนการปรับท่าทีนโยบายการเงิน (Policy Normalization) เป็นปกติมากขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2850)
   12 มิ.ย. 2017 - 16 มิ.ย. 2017ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนรายสัปดาห์“เงินบาทแข็งค่าสุดในรอบ 23 เดือน ก่อนลดช่วงบวกลงบางส่วนปลายสัปดาห์ ขณะที่ หุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นตลอดสัปดาห์”
   12 มิ.ย. 2017เศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศประชุมเฟดรอบ 13-14 มิ.ย. 60 ... คาดเฟด ‘ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 2 ของปีนี้’ แต่ต้องจับตาการส่งสัญญาณต่ออัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้าที่เฟดคงมีความระมัดระวังมากขึ้น (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3684)
   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032