K-Econ Analysis
  K-Business Analysis
  สมัครสมาชิก
  ต่ออายุสมาชิก
  ค้นหางานวิจัย
  ค้นหางานวิจัย
  ช่องทางการให้บริการ
  ช่องทางการให้บริการ
  สั่งซื้อซีดี
  สั่งซื้อซีดี
  เว็บไซต์แนะนำ
  เว็บไซต์แนะนำ
   K-Econ Analysis
   Join: facebook twitter youtube
   • เป็นบริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ
    [รายละเอียด]
   K-Business Analysis
   • เป็นบริการข้อมูลและบทวิเคราะห์เฉพาะสำหรับลูกค้าบรรษัท (Corporate) ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัยข่าวสารและ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ตลาดเงินตลาดทุน รวมทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมและ ทันสถานการณ์ เนื้อหาแบ่งเป็นบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ และรายเดือน (สงวนสิทธิ์การรับข้อมูลเฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคารฯ)
    [รายละเอียด]
   วันที่ ประเภท หัวข้องานวิจัย
   28 ส.ค. 2015อุตสาหกรรมทีวีออนไลน์เติบโตต่อเนื่อง...ดันมูลค่าตลาดผลิตรายการปี'58 ทะลุ 600 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2652)
   28 ส.ค. 2015เกษตรกรรมราคาข้าวฟื้นตัวสูงสุดในรอบ 1 ปี: แต่ยังต้องจับตาระดับน้ำในเขื่อนที่ยังอยู่ในระดับต่ำ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2653)
   27 ส.ค. 2015การค้าการส่งออกหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 ... แนวโน้มการฟื้นตัวช่วงที่เหลือของปียังคงคลุมเครือ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3571)
   25 ส.ค. 2015ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบันการเงินไทยสินเชื่อเดือน ก.ค. 58 อ่อนแรงเกินคาด ....ขณะที่สภาพคล่องตึงขึ้นจากเงินฝากที่หดตัวลงต่อเนื่อง (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3570)
   24 ส.ค. 2015เศรษฐกิจมหภาคสถานการณ์ค่าเงินในภูมิภาคผันผวน...อีกโจทย์สำคัญของทางการไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2651)
   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032