K-Econ Analysis
  K-Business Analysis
  สมัครสมาชิก
  ต่ออายุสมาชิก
  ค้นหางานวิจัย
  ค้นหางานวิจัย
  ช่องทางการให้บริการ
  ช่องทางการให้บริการ
  สั่งซื้อซีดี
  สั่งซื้อซีดี
  เว็บไซต์แนะนำ
  เว็บไซต์แนะนำ
   K-Econ Analysis
   Join: facebook twitter youtube
   • เป็นบริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ
    [รายละเอียด]
   K-Business Analysis
   • เป็นบริการข้อมูลและบทวิเคราะห์เฉพาะสำหรับลูกค้าบรรษัท (Corporate) ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัยข่าวสารและ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ตลาดเงินตลาดทุน รวมทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมและ ทันสถานการณ์ เนื้อหาแบ่งเป็นบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ และรายเดือน (สงวนสิทธิ์การรับข้อมูลเฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคารฯ)
    [รายละเอียด]
   วันที่ ประเภท หัวข้องานวิจัย
   11 ก.พ. 2016เกษตรกรรมสินค้าเกษตรส่งออกหลักปีวอก: ส่อแววน่าเป็นห่วงต่ออีกปี (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2701)
   05 ก.พ. 2016อุตสาหกรรมแนวโน้มส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ปี 2559 คาดขยายตัวจำกัดราวร้อยละ 2.1 หนุนโดย pcb และ ic ยานยนต์ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2699)
   05 ก.พ. 2016เศรษฐกิจมหภาควาเลนไทน์’59: คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ไม่สนใจร่วมกิจกรรม ... ความท้าทายของผู้ประกอบการในการทำการตลาด (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2698)
   05 ก.พ. 2016การท่องเที่ยว“เทศกาลตรุษจีน”หนุนชาวจีนเที่ยวไทยไตรมาส 1 ปี 2559 เติบโตร้อยละ 18.4 YoY... ปรับกลยุทธ์รุกตลาด FIT และกลุ่ม Revisit (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2700)
   01 ก.พ. 2016ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบันการเงินไทยการประชุมกนง. รอบแรกปี 2559...คงอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง ระหว่างรอติดตามสถานการณ์ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3601)
   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032