K-Econ Analysis
  K-Business Analysis
  สมัครสมาชิก
  ต่ออายุสมาชิก
  ค้นหางานวิจัย
  ค้นหางานวิจัย
  ช่องทางการให้บริการ
  ช่องทางการให้บริการ
  สั่งซื้อซีดี
  สั่งซื้อซีดี
  เว็บไซต์แนะนำ
  เว็บไซต์แนะนำ
   K-Econ Analysis
   Join: facebook twitter youtube
   • เป็นบริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ
    [รายละเอียด]
   K-Business Analysis
   • เป็นบริการข้อมูลและบทวิเคราะห์เฉพาะสำหรับลูกค้าบรรษัท (Corporate) ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัยข่าวสารและ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ตลาดเงินตลาดทุน รวมทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมและ ทันสถานการณ์ เนื้อหาแบ่งเป็นบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ และรายเดือน (สงวนสิทธิ์การรับข้อมูลเฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคารฯ)
    [รายละเอียด]
   วันที่ ประเภท หัวข้องานวิจัย
   23 ก.พ. 2017ธุรกิจบริการโรงพยาบาลเอกชน ยังโตต่อเนื่องจากลูกค้าต่างชาติ ... ขณะที่ตลาดคนไทยเผชิญข้อจำกัดด้านกำลังซื้อ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2827)
   22 ก.พ. 2017อุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรมแข่งขันรุนแรงขึ้น คาดปี’ 60 รายได้ธุรกิจโรงแรมขยายตัวร้อยละ 3.7-5.5 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2826)
   20 ก.พ. 2017เศรษฐกิจมหภาคGDP ปี’59 โต 3.2% ใกล้เคียงที่คาด...ประเมินไตรมาส 1/60 ประคองตัวต่อเนื่องที่ 3.0% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3663)
   17 ก.พ. 2017เศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศเงินทุนสำรองจีนอาจแตะ 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ในสิ้นปี ‘60... จากภาคเอกชนจีนที่ยังขนเงินลงทุนต่างประเทศ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3662)
   13 ก.พ. 2017 - 17 ก.พ. 2017ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนรายสัปดาห์“เงินบาททรงตัวใกล้ระดับ 35.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ ดัชนีหุ้นไทยทยอยฟื้นตัวขึ้น หลังต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิหุ้นปลายสัปดาห์”
   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032