4 ธันวาคม 2012
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : จำนวนประชากรชายหญิง โครงสร้างประชากร บทบาทสตรีทางการเมือง ค่านิยมการมีบุตร

   ความไม่สมดุลของจำนวนประชากรชายหญิงส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรในอนาคต
   สตรีไทยยังมีบทบาททางการเมืองน้อยกว่าประเทศอาเซียนอื่นๆ
   ปัจจุบันประชากรในอาเซียนนิยมมีบุตรลดลงและมีแนวโน้มลดลงอีกในอนาคต

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2273-1144 โทรสาร: 0-2270-1018, 0-2270-1235, 0-2270-1569, 0-2271-4032