4 ธันวาคม 2012
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : จำนวนประชากรชายหญิง โครงสร้างประชากร บทบาทสตรีทางการเมือง ค่านิยมการมีบุตร

   ความไม่สมดุลของจำนวนประชากรชายหญิงส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรในอนาคต
   สตรีไทยยังมีบทบาททางการเมืองน้อยกว่าประเทศอาเซียนอื่นๆ
   ปัจจุบันประชากรในอาเซียนนิยมมีบุตรลดลงและมีแนวโน้มลดลงอีกในอนาคต

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032