25 มิถุนายน 2013
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : ยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์เชิงพาณิชย์ การผลิต การจำหน่าย

   ไทยเป็นฐานการผลิตและจำหน่ายยานยนต์หลักของอาเซียน โดยสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและส่งออกอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน   ตลาดรถยนต์ในไทยและอินโดนีเซียเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ครองส่วนแบ่งตลาดใหญ่ในไทย   อาเซียนครองสัดส่วนการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอันดับที่ 13 ของโลก โดยประเทศไทยเป็นผู้เล่นหลักในกลุ่มอาเซียน-5

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032