16 กรกฎาคม 2013
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : โรคมะเร็งผิวหนัง สารทำลายโอโซน ครีมกันแดด

   อัตราการเกิดผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังรายใหม่ของประเทศในอาเซียนอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ยกเว้นเพียงเวียดนาม   ประเทศในกลุ่มอาเซียน-5 ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะใช้สารทำลายโอโซนในปริมาณที่สูงกว่าประเทศ CLMV*


   ตลาดครีมกันแดดในเวียดนามเติบโตเกือบ 200% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สะท้อนความใส่ใจในเรื่องผิวพรรณและความงามของชาวเวียดนาม

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032