27 สิงหาคม 2013
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับเด็กเล็ก การลาคลอดบุตร

   กระทรวงสาธารณสุขของไทยมีเป้าหมายเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวใน 6 เดือนแรกเป็นร้อยละ 60 ภายในปี 2558


   อาหารเด็กเล็กสำเร็จรูปเป็นที่นิยมในสิงคโปร์สะท้อนไลฟ์สไตล์และระดับรายได้ของชาวสิงคโปร์


   เวียดนามเป็นประเทศแรกในเอเชียที่กำหนดสิทธิลาคลอด 6 เดือนซึ่งมีผลบังคับใช้เดือนพ.ค. 56 เพื่อเพิ่มเวลาให้นมบุตรของมารดา

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032