10 กันยายน 2013
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : แพทย์ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ โรคเบาหวาน ผู้ป่วย

   ประเทศในอาเซียนมีแนวโน้มการเกิดโรคเบาหวานตามการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัว โดยสิงคโปร์มีสัดส่วนผู้ป่วยเบาหวานสูงสุด


   การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อาจเป็นความท้าทายของประเทศไทย ภายหลังการเปิดเสรีภาคบริการจาก AEC

   กว่าครึ่งของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของไทยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ส่วนสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมากที่สุด   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032