17 กันยายน 2013
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : สัตว์เลี้ยง สุนัข อาหารสุนัข ค้าปลีกออนไลน์

   รัฐบาลฟิลิปปินส์พยายามรณรงค์ให้มีการควบคุมปริมาณและดูแลสุขอนามัยของสัตว์เลี้ยงในประเทศ

   ชาวฟิลิปปินส์ยังไม่นิยมเลี้ยงสุนัขด้วยอาหารสำเร็จรูป เนื่องจากมีราคาค่อนข้างแพง

   ผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงในอาเซียนยังมีมูลค่าค้าปลีกออนไลน์ค่อนข้างน้อย แต่ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032