24 กันยายน 2013
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : ผัก ผลไม้ การบริโภค โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

   การใช้ผักนานาชนิดประกอบอาหารและเป็นเครื่องเคียงนับเป็นลักษณะเด่นของอาหารเวียดนาม


   ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากการใช้ชีวิตในสังคมเมือง มีการรับประทานผักผลไม้น้อย และมักไม่ได้ออกกำลังกาย

   แม้ราคาน้ำผักผลไม้ในสิงคโปร์จะสูงกว่าประเทศอื่น แต่คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของเงินเดือน

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032