27 กันยายน 2013
   [AEC Plus]Fast Fashion Retailers บุกอาเซียน: คาดปี’56 ดันยอดนำเข้าเสื้อผ้าพุ่งร้อยละ 45 ... จับตาการเติบโตในไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2409)

   กระแสฟาสต์แฟชั่น (Fast Fashion) ในธุรกิจเสื้อผ้าของอาเซียนมีความคึกคักและเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยได้รับปัจจัยหนุนจากไลฟ์สไตล์และกำลังซื้อของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการแต่งกายมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ Fast Fashion Retailers ชั้นนำของโลก พุ่งเป้าทางการค้าและการลงทุนมายังภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น โดยมองว่าเป็นทั้งตลาดและฐานการผลิตที่มีศักยภาพเติบโตสูงในอนาคต ทั้งนี้ โมเดลการทำตลาดของกลุ่มธุรกิจ Fast Fashion ถือเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาสร้างสีสันและขยายบทบาทต่อเกมการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้ามากขึ้น โดยเฉพาะความสำเร็จที่มาจากการวางกลยุทธ์กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน การให้ความสำคัญกับสร้างบรรยากาศร้านเพื่อการดึงดูดความสนใจ รวมไปถึงการสรรหากลยุทธ์หรือโปรโมชั่นที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคสามารถเพิ่มความถี่ในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

             ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จากการรุกคืบของธุรกิจ Fast Fashion ที่เข้ามาในอาเซียน บวกกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ยอดการนำเข้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในอาเซียนปี 2556 มีโอกาสพุ่งไปอยู่ที่ระดับ 12,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตถึงร้อยละ 45.0 (YoY)

             ไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสำหรับธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้า เนื่องจากมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากกำลังซื้อและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่หันมานิยมแฟชั่นที่มีความทันสมัย ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งการที่ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยวและเป็นแหล่งช็อปปิ้งสำคัญแห่งหนึ่งของอาเซียน ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจ Fast Fashion หลายๆ แบรนด์สนใจเข้ามาทำตลาดและลงทุนขยายสาขาในไทยมากขึ้น โดยประเด็นที่น่าจับตาสำหรับการแข่งขันในธุรกิจระยะต่อไป ได้แก่ การเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ และกลยุทธ์เจาะตลาดผู้บริโภคภายในประเทศอย่าง การขยายสาขา/จุดจำหน่ายให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการเสื้อผ้าประเภท Fast Fashion สัญชาติไทยจะต้องเตรียมรับมือกับผู้เล่นในตลาดที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

             ท้ายที่สุด ต้องยอมรับว่าโมเดลธุรกิจเสื้อผ้าประเภท Fast Fashion อาจจะไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปของผู้ประกอบการทุกรายในธุรกิจเสื้อผ้าที่มีอยู่หลากหลายประเภท ดังนั้น การวิเคราะห์ถึงสภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงการค้นหาจุดแข็งของตัวสินค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เจอ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถปรับกลยุทธ์ให้การทำธุรกิจให้อยู่รอดได้ ภายใต้เกมการแข่งขันในตลาดมีความร้อนแรงเพิ่มมากขึ้น

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032