1 ตุลาคม 2013
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : สินค้าฟุ่มเฟือย มูลค่านำเข้า ค่าใช้จ่าย อัตราภาษีนำเข้า MFN Rate

   สิงคโปร์และมาเลเซียเป็นแหล่งชอปปิ้งปลอดภาษี..ซึ่งเป็นที่นิยมในอาเซียนเนื่องด้วยราคาสินค้าที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

   แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว..แต่การนำเข้านาฬิกาข้อมือของประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น


   ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยประกอบกับระดับรายได้ของประชากร..ส่งผลให้ชาวสิงคโปร์และไทยนิยมซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยค่อนข้างสูง

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032