22 ตุลาคม 2013
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : อัตราความเป็นเมือง ที่พักอาศัย เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน

   ไทยมีอัตราความเป็นเมืองค่อนข้างต่ำ โดยประชากรกระจุกตัวอยู่ในหัวเมืองใหญ่เพียงอย่างเดียว


   ในปี ’55 ราคาที่พักอาศัยระดับบนในกรุงจาการ์ตาปรับตัวขึ้นมากที่สุด รองรับความต้องการซื้อของชาวอินโดนีเซียในเขตเมือง


   เวียดนามมียอดขายเฟอร์นิเจอร์ลดลงในปี ’55 ส่วนหนึ่งมาจากการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032