29 ตุลาคม 2013
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย นักท่องเที่ยว อัตราการเข้าพัก

   ค่าใช้จ่ายรวมเพื่อการท่องเที่ยวบนเกาะของอินโดนีเซีย เวียดนาม และไทยค่อนข้างถูกหากเทียบกับสิงคโปร์


   อัตราค่าบริการแท็กซี่ของไทยและอินโดนีเซียยังถือว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน..แม้ค่าบริการเริ่มต้นของไทยจะค่อนข้างสูง


   ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากและความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่ยังมีอีกมาก..ทำให้อาเซียนยังคงความน่าดึงดูดในมิติของการท่องเที่ยว

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032