5 พฤศจิกายน 2013
   AEC Data KASIKORNRESEARCH : ธุรกิจขายตรง ตลาด ประชากร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

   ตลาดขายตรงในฟิลิปปินส์เติบโตสูงที่สุดในอาเซียน สอดคล้องกับเศรษฐกิจในประเทศที่ขยายตัวอย่างร้อนแรงในปี ‘55


   ยอดขายของธุรกิจขายตรงในอาเซียนมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นหลัก


   คนรุ่นใหม่ในเวียดนามและฟิลิปปินส์มีจำนวนมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีแนวโน้มทำธุรกิจขายตรงมากกว่าคนวัยอื่นๆ

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032