11 ธันวาคม 2013
   เมียนมาร์ส่งท้ายปี ’56 ด้วยบทบาท “เจ้าภาพซีเกมส์” ก้าวสู่ปี’ 57 กับภารกิจ “ประธานอาเซียน” (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2436)

   SEA Games 2013 ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ ประเทศเมียนมาร์ในวันที่ 11-12-13 นี้ นับเป็นเวทีเปิดตัวเมียนมาร์สู่สายตานานาชาติอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดประเทศ ท่ามกลางความสนใจและคาดหวังถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นในเมียนมาร์ ทั้งนี้ ด้วยอานิสงส์จากการเปิดประเทศของเมียนมาร์ ได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเมียนมาร์มากขึ้นต่อเนื่องทั้งปี  รวมทั้งยังมีกระแสนักลงทุนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาสำรวจลู่ทางธุรกิจในเมียนมาร์อย่างคึกคัก และที่สำคัญคือ การท่องเที่ยวในฤดูกาลซีเกมส์ส่งท้ายปี 2556 นี้ ช่วยดันให้ตลาดนักท่องเที่ยวในเมียนมาร์เติบโตขึ้น ซึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเมียนมาร์อาจพุ่งขึ้นแตะ 1.35 ล้านคนปี 2556 (จาก 1.06 ล้านคนในปี 2555) และน่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเมียนมาร์ได้ไม่ต่ำกว่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

   นอกจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ปี 2556 นี้ จะให้ผลพวงโดยตรงต่อการขยายตัวของตลาดท่องเที่ยวในเมียนมาร์แล้ว  การเตรียมความพร้อมในประเทศเพื่อรองรับการแข่งขันดังกล่าว ยังเป็นเสมือนตัวเร่งให้เมียนมาร์พัฒนาประเทศรอบด้าน ทั้งโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานที่พักและแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนความพร้อมในด้านธุรกิจบริการอื่นๆ ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่จะหลั่งไหลเข้ามา ช่วยเอื้อให้ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ของเมียนมาร์เติบโตตามไปด้วยโดยคาดว่า เศรษฐกิจเมียนมาร์จะขยายตัวได้ในระดับที่แข็งแกร่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.8 ในปี 2556 และน่าจะเติบโตต่อเนื่องใกล้เคียงร้อยละ 7 ในปี 2557 และด้วยแนวโน้มการเติบโตดังกล่าว น่าจะเอื้อผลดีต่อภาคส่งออกของไทยไปเมียนมาร์ขยายตัวตาม โดยคาดว่าในปี 2556 การส่งออกไทยไปเมียนมาร์น่าจะขยายตัวได้ราวร้อยละ 25 ด้วยมูลค่าส่งออกราว 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และน่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องราวร้อยละ 20-28 ในปี 2557

   หลังเสร็จสิ้นภารกิจการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ในปี 2556 นี้ ภาระกิจสำคัญถัดไปของเมียนมาร์ คือ การเป็นประธานอาเซียนในปี 2557 ภายใต้กรอบแนวทาง “Moving forward in unity, towards a peaceful and prosperous community” ท่ามกลางความท้าทายที่เมียนมาร์ต้องเผชิญกับความคาดหวังของนานาชาติ

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032