27 มีนาคม 2014
   ส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนปี’57: คาดยังโตร้อยละ 5.0-8.0 ... ด้วยแรงส่งจากความแข็งแกร่งในการเจาะตลาดญี่ปุ่น และตลาดอาเซียนที่เติบโตแบบก้าวกระโดดรับ AEC (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2478)
                      ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนไทยปี 2557 อาจมีมูลค่า 1,300-1,340 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.0-8.0 (YoY) โดยได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งในการเจาะตลาดญี่ปุ่น และตลาดรองที่ก้าวเข้ามามีบทบาทต่อภาคการส่งออกมากขึ้น โดยเฉพาะอาเซียนและกลุ่มประเทศเกิดใหม่อย่าง BRICS ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด นอกจากนี้ แนวโน้มการฟื้นตัวในตลาดสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป รวมถึงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการที่หันมารุกตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ยังเป็นแรงส่งสำคัญที่ทำให้การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนของไทยในปีนี้ มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
                      โดยสินค้าศักยภาพของไทยในการเจาะตลาดผู้บริโภค ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดหลักอย่างญี่ปุ่น ส่วนรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่คาดว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นในปีนี้ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่งอสังหาริมทรัพย์ (บ้าน/โรงแรม) และสำนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการจากตลาดอาเซียน ที่ได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายในภูมิภาค การขยายความเป็นเมืองและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับการตกแต่งที่พักอาศัย ที่ช่วยผลักดันความต้องการเฟอร์นิเจอร์ภายในภูมิภาคให้เติบโตสูงแบบก้าวกระโดดรับ AEC
                        สำหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนของไทย ตลาดส่งออกถือเป็นตลาดที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะท่ามกลางภาวะที่กำลังซื้อในประเทศยังอยู่ในภาวะอ่อนแรง ดังนั้น การทำธุรกิจในระยะต่อไป การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดหลัก ควบคู่กับการเพิ่มช่องทางการขายในตลาดศักยภาพ ยังเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไทย มีช่องว่างในการเข้าไปเจาะตลาดผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น โดยกลยุทธ์ในการเจาะตลาด ผู้ประกอบการควรติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ควบคู่ไปกับการศึกษาไลฟ์สไตล์/รสนิยม/กระแสของผู้บริโภค รวมไปถึงเงื่อนไขและนโยบายของประเทศคู่ค้า เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดแต่ละประเทศ ในขณะเดียวกัน การอาศัยจุดแข็งของไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบดีไซน์และการตลาด เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์แนว Eco-friendly (สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ หรือเฟอร์นิเจอร์สำหรับตลาด Niche Market ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบวงจรในรูปแบบที่แตกต่าง ยังทำให้ผู้ประกอบการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันรวมถึงสร้าง ผลตอบแทนทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นได้
   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032