30 มกราคม 2015
   เครื่องสำอางสมุนไพร/ออร์แกนิคไทยในฟิลิปปินส์ฉายแววรุ่ง: โอกาสภายใต้ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2584)

    

   นอกจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ธุรกิจเครื่องสำอางของไทยมีโอกาสสูงในการทำตลาดฟิลิปปินส์ โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญจากกำลังซื้อโดยเฉพาะกลุ่มคนชนชั้นกลางและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ตอบรับสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการก้าวเข้าสู่สังคมเมือง การเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนและบทบาทของสื่อโซเซียลมีเดีย เป็นต้น ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกเครื่องสำอางของไทยไปยังฟิลิปปินส์ในปี 2558 จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 260-270 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเติบโตราวร้อยละ 20-25 (YoY) โดยสินค้าที่คาดว่าจะได้รับความนิยม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามและบำรุงผิว และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย

   โอกาสของผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทย อยู่ที่กลุ่มสินค้าสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ ที่เจาะตลาดผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะตลาดระดับบน จากกระแสการตื่นตัวในเครื่องสำอางสมุนไพร/ออร์แกนิค (Organic) ซึ่งกำลังได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภคฟิลิปปินส์ ในขณะที่ไทยก็มีความโดดเด่นด้านการผลิตเครื่องสำอางมีส่วนผสมที่สกัดจากธรรมชาติ จากสมุนไพรและพืชพรรณที่อยู่ในประเทศหลากหลายชนิด

   สำหรับโมเดลธุรกิจที่คาดว่ายังไปได้ในตลาดนี้สำหรับผู้ประกอบการไทย คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อชูจุดขายด้านอรรถประโยชน์เจาะผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ในขณะที่การแข่งขันด้านราคา ยังทำให้ผู้ประกอบการไทยค่อนข้างเสียเปรียบผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีฐานลูกค้าค่อนข้างมากและสามารถทำราคาได้ต่ำ ทั้งนี้ นอกเหนือจากการวางโมเดลทางธุรกิจที่เหมาะสมแล้ว ผู้ประกอบการไทยควรศึกษารายละเอียดปลีกย่อยที่สำคัญอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น 1) กฎระเบียบทางการค้าและมาตรฐานสินค้าต่างๆ 2)การมองหาพันธมิตรทางการค้าที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำตลาด 3)การติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความแตกต่างและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 4) การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ อาทิ บล๊อกเกอร์ ดารานักแสดงหรือผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการความงาม เพื่อรีวิวสินค้า ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าสนใจและเกิดการบอกต่อในวงกว้าง และประการสำคัญก็คือ การสร้างการรับรู้ในแบรนด์และการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาร่วมกันองค์กรหรือสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะปัจจัยเหล่านี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในระยะข้างหน้า ที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทย มีโอกาสเข้าไปแทรกพื้นที่ทางการตลาดที่มีอยู่เดิมได้เพิ่มมากขึ้น และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว

   แผนผังเว็บไซต์ | เงื่อนไขการใช้บริการ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-22731144 โทรสาร: 0-22701018, 0-22701235, 0-22701569, 0-22714032