Display mode (Doesn't show in master page preview)

24 มิถุนายน 2562

Econ Digest

คาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75 %

​           ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.75% ในการประชุมครั้งที่ 4 ของปี 2562 จากสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของหนี้ภาคครัวเรือนที่มีสัญญาณเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาส 1/2562 และเป็นการเร่งตัวขึ้น 3 ไตรมาสติดต่อกัน ขณะที่แนวโน้มของคุณภาพหนี้เริ่มมีสัญญาณถดถอยลง ส่งผลให้ กนง. ต้องติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และใช้ความระมัดระวังในการดำเนินนโยบายการเงิน เนื่องจากการดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอาจเป็นปัจจัยที่ช่วยเร่งความเปราะบางต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มีโอกาสเพิ่มขึ้น คาดว่า กนง. คงรอติดตามประสิทธิผลของมาตรการ Macro และ Micro prudential อาทิ การกำหนดเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อ (Credit underwriting standards) ก่อนที่จะดำเนินการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน

            มองไปข้างหน้า แม้ว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะปัจจัยต่างประเทศที่ปรับสูงขึ้นนำมาสู่การปรับลดประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยลง แต่ในภาพรวมแล้วเศรษฐกิจไทยน่าจะยังสามารถเติบโตได้ในระดับใกล้เคียงกับศักยภาพ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐฯ น่าจะช่วยตอบโจทย์ในการรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจได้ ทำให้โจทย์หลักของการดำเนินนโยบายการเงินยังคงอยู่ที่ประเด็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจสะสมความเปราะบางให้กับระบบการเงิน น้ำหนักในการตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงินของ กนง.จึงคงขึ้นอยู่กับประเด็นเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาวเป็นหลัก

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest