Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 กรกฎาคม 2562

Econ Digest

บาทแข็งสุด...ในรอบ 6 ปี อาจมีโอกาสแข็งค่ากว่า สกุลเงินอื่นๆในภูมิภาค

​จากตารางกำหนดการประมูลตราสารหนี้ ซึ่งธปท. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ธปท. มีการปรับลดวงเงินการออกพันธบัตรระยะสั้นอีกครั้ง ซึ่งนี่อาจเป็นหนึ่งในการดำเนินการขั้นแรกเพื่อดูแลค่าเงินบาท โดยก่อนหน้านี้ (ตั้งแต่ปี 2560) ธปท. เคยใช้การลดวงเงินการออกพันธบัตรระยะสั้นมาเป็นเครื่องมือช่วยชะลอกระแสเงินทุนไหลเข้า และ/หรือลดแรงจูงใจไม่ให้นักลงทุนต่างชาติใช้พันธบัตรระยะสั้นของไทยเป็นที่พักเงินในช่วงที่ตลาดเงิน-ตลาดทุนโลกมีความผันผวน นอกจากนี้ การปรับลดวงเงินดังกล่าว ยังเป็นช่วงเดียวกับที่ค่าเงินบาทแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 ปีครั้งใหม่ที่ 30.52 บาทต่อดอลลาร์ฯ (ณ วันที่ 1 ก.ค. 2562) ซึ่งยิ่งกระตุ้นให้ตลาดมีความระมัดระวัง และรอติดตามสัญญาณที่อาจบ่งชี้ว่า ธปท. เตรียมจะออกมาตรการดูแลค่าเงินบาท หลังจากที่ กนง. แสดงท่าทีเป็นกังวลมากขึ้นต่อสถานการณ์เงินบาท ซึ่งแข็งค่าอย่างรวดเร็ว และเริ่มไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทย  

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามใกล้ชิดยังเป็นเรื่องการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด และการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ฯ โดยหากสหรัฐฯ-จีนไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ อาจทำให้โอกาสที่จะเห็นเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยประคองแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งย่อมเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์ฯ และอาจทำให้เงินบาทยังมีโอกาสเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างแข็งค่ากว่าสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค  ​


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest