Display mode (Doesn't show in master page preview)

1 กรกฎาคม 2562

Econ Digest

สรุปความเคลื่อนไหวของตลาดเงิน ตลาดทุนประจำวันนี้

ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม:

  ผลการประชุมกลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิตร ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.


เงินบาทตลาดในประเทศ เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ปลายสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ตลาดรอติดตามความคืบหน้าของการเจรจาทางการค้าสหรัฐฯ-จีน

ขณะที่เช้าวันนี้ (1 ก.ค.) เงินบาทปรับตัวที่ 30.67 บาทต่อดอลลาร์ฯ** ขณะที่ปัจจัยในประเทศที่รอติดตาม ได้แก่ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมิ.ย.


ตลาดหุ้นไทย ปิดลบเล็กน้อยตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิเล็กน้อยก่อนผลประชุม G20

ตลาดหุ้นต่างประเทศปิดปะปน โดยนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนผลการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนในช่วงตลาดเอเชีย ขณะที่ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีแรงหนุนเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังผ่านการทดสอบภาวะวิกฤตประจำปีของเฟด


ราคาน้ำมันดิบปรับลดลง หลังมีรายงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมัน รวมถึงปริมาณการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ที่ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาทองคำ (Spot) ลดลงเล็กน้อย แต่ภาพรวมมีแรงหนุนเข้ามาจากเงินดอลลาร์ฯ ที่อ่อนค่าลง

ที่มา: ธปท., Bisnews, www.bloomberg.com รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

หมายเหตุ: *อัตราอ้างอิงจากธปท.  **ข้อมูล ณ เวลา 8.25 น.                            Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest