Display mode (Doesn't show in master page preview)

บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

27 กรกฎาคม 2564

บริการ

ปี 2564-2565 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่พึ่งพา Medical Tourism ยังคงลำบาก ท่ามกลางโควิดที่ยังไม่คลี่คลาย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3248)

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มที่พึ่งพารายได้จากคนไข้ต่างชาติที่เป็น Medical Tourism ซึ่งไม่สามารถเดินทางเข้ามาใช้บริการในประเทศได้เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า การระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศระลอกนี้ที่สถานการณ์ยังคงรุน... อ่านต่อ

14 กรกฎาคม 2564

บริการ

การใช้งาน Health Tech ในไทยมีศักยภาพเติบโต ตามความต้องการบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในอนาคต (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3243)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า เม็ดเงินการใช้จ่ายสำหรับ Health Tech ในไทยปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 300-400 ล้านบาท โดยมูลค่าตลาดส่วนใหญ่ยังเป็นรูปแบบ B2B ซึ่งให้บริการผ่านสถานพยาบาลรายใหญ่เป็นหลัก และเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในระยะ 3 -5 ปีข้างหน้า ตลาด ... อ่านต่อ

5 กรกฎาคม 2564

บริการ

โควิดระบาดหนัก คาดมูลค่าธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 หายไป 5.5 - 7.0 หมื่นล้านบาทจากปีที่ผ่านมา (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3237)

การระบาดของโควิด-19 ในรอบนี้ที่ยาวนานและการยกระดับมาตรการควบคุมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมา ต่อธุรกิจร้านอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจร้านอาหารที่รายได้หลักมาจากการให้บริการนั่งทานในร้าน (Full Service) กอปรกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลต่อความมั่น... อ่านต่อ

21 มิถุนายน 2564

บริการ

ค้าปลีกปี’ 64 คาดหดตัวที่ร้อยละ 2.0 … จุดจับตาสำคัญ คือ การฉีดวัคซีนที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการใช้จ่าย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3230)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมีมุมมองที่ระมัดระวังต่อค้าปลีกในช่วงที่เหลือของปี 2564 โดยคาดว่า ยอดขายค้าปลีกทั้งปีจะยังหดตัวร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม จุดที่ต้องจับตา คือ การฉีดวัคซีนในช่วง 2-3 เดือนจากนี้ (มิ.ย.-ก.ย.) รวมถึงไม่มีการระบาดระลอกใหม่ที่รุนแรงเกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อความเ... อ่านต่อ

8 มิถุนายน 2564

บริการ

การเรียนออนไลน์ ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยยังเผชิญอุปสรรคด้านค่าใช้จ่าย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3229)

สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังพบคลัสเตอร์การระบาดใหม่ในหลายพื้นที่ ทำให้การกลับมาเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิ.ย. 64 ยังมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งหนึ่งในแนวทางลดผลกระทบ คือ การเรียนออนไลน์ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเรียนออนไลน์ เป็นภาวะจำเป็นในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด แต่อุปสรรคที่สำคัญคือ ความไม่พร้อ... อ่านต่อ

30 เมษายน 2564

บริการ

การแพร่ระบาดรอบใหม่ ฉุดการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 คาด...หดตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เหลือเพียง 3.82 – 3.94 แสนล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3216)

ธุรกิจร้านอาหารได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ โดยการประกาศยกระดับห้ามรับประทานอาหารภายในร้านของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและความเสี่ยงต่อการเลิกจ้างงาน กดดันกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศให้มีการระมัดระวังการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น จ... อ่านต่อ

26 เมษายน 2564

บริการ

โควิด-19 ระลอก 3 ฉุดมูลค่าการใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ คาดปี’64 อาจโต 0.5% หากคลี่คลายภายใน 3 เดือน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3212)

ผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกสาม จะฉุดรั้งมูลค่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มปี 2564 ส่งผลให้ผู้ประกอบการยังคงเผชิญกับความยากลำบากในการเพิ่มยอดขายในปีนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในกรณีฐาน หากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ภายใน 3 เดือนข้างหน้า (โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ใกล้เคี... อ่านต่อ

18 กุมภาพันธ์ 2564

บริการ

ความแตกต่างของช่วงวัย (Generation Gap) ที่ชัดเจน…ทำให้ธุรกิจต้องตอบโจทย์ลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3190)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า นอกเหนือจากความแตกต่างในเรื่องของรายได้ของผู้บริโภคที่มีผลต่อการทำการตลาดของผู้ประกอบการแล้ว การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้บริโภคจากความแตกต่างของช่วงวัย (Generation Gap) ที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ (Elderly) กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen ME) ซึ่งคาดว่าจะมีสัดส่วนรวมกันกว่าร... อ่านต่อ

25 ธันวาคม 2563

บริการ

ธุรกิจร้านอาหารปี 2564 ยังมีความเสี่ยงและความท้าทายสูง การเติบโตบนความเปราะบาง การลงทุนในธุรกิจยังคงต้องระมัดระวัง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3175)

ธุรกิจร้านอาหารยังมีความเสี่ยงสูง จากเรื่องการระบาดโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ ที่อาจนำมาสู่ความเสี่ยงของการใช้มาตรการเข้มข้น รวมถึงกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวดี และการแข่งขันที่ยังสูง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมองว่า ในปี 2564 ธุรกิจร้านอาหารจะมีมูลค่ารวม 4.10 – 4.15 แสนล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 1.4 - 2... อ่านต่อ

9 ธันวาคม 2563

บริการ

โรงพยาบาลเอกชน ปี’64 ... แม้รายได้กลับมาฟื้นตัว แต่ยังเป็นปีที่ท้าทายและแข่งขันรุนแรงขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3167)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า รายได้และกำไรสุทธิของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) น่าจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นในปี 2564 โดยมีรายได้ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1-4 และกำไรสุทธิโตร้อยละ 15-20 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวดังกล่าวคาดว่าจะยังไม่กลับเข้าสู่ระดับก่อนโควิด-19 ในปี 256... อ่านต่อ

26 ตุลาคม 2563

บริการ

ปรับกลยุทธ์การบริหารซัพพลายเชนโลกเข้าสู่ Just In Case รองรับความไม่แน่นอนจากความชะงักงันของซัพพลายเชนโลก กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3151)

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ซัพพลายเชนโลกชะงักงันอย่างรุนแรง และทำให้ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกตระหนักถึงจุดอ่อนของกลยุทธ์ Just In Time ท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากโรคระบาด และสงครามการค้า ปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลกจึงเริ่มปรับกลยุทธ์การบริหารซัพพลายเชนไปสู่ระบบ Just In Case กัน... อ่านต่อ

30 กันยายน 2563

บริการ

บริการคลาวด์โซลูชั่น…แรงหนุนหลักตลาดดิจิทัล B2B ท่ามกลางวิกฤติโควิด เติบโตกว่าร้อยละ 19 ในปี 2563 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3145)

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้กระตุ้นให้ภาคธุรกิจต่างๆ ต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้ภูมิทัศน์การดำเนินธุรกิจในตลาดดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจไทย (B2B) เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่มุ่งเน้นเพียงการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างช่องทางการดำเนินธุรกิจใหม่ผ่านเทคโนโลยี... อ่านต่อ

29 กันยายน 2563

บริการ

‘คนละครึ่ง’ คาดหนุนค้าปลีกไตรมาส 4 ปี 2563 หดตัวลดลงเหลือ 7.2% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3144)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ผลจากมาตรการ 'คนละครึ่ง' ที่มีการจำกัดวงเงินการใช้จ่ายวันละไม่เกิน 150 บาท หรือคนละไม่เกิน 3,000 บาท (โดยรัฐจะจ่ายให้ 50% ของยอดใช้จ่าย ซึ่งไม่เกิน 3,000 บาท) เป็นจำนวน 10 ล้านคน น่าจะช่วยหนุนค้าปลีกในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2563 ให้หดตัวลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 7.2 จากเดิม... อ่านต่อ

17 กันยายน 2563

บริการ

การไหลของข้อมูลข้ามพรมแดนอย่างเสรี…ปัจจัยดึงดูดการลงทุนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ไทยควรเร่งเจรจาหากลุ่มพันธมิตร (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3136)

ในโลกของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล การไหลของข้อมูลข้ามพรมแดนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการเติบโตของการค้าและห่วงโซ่การผลิตโลก อย่างไรก็ดี จากความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงของประเทศ ทำให้นานาประเทศได้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ... อ่านต่อ

5 สิงหาคม 2563

บริการ

หลังโควิด-19 ธุรกิจ Food Delivery ขยายตัวบนการแข่งขันที่ยิ่งรุนแรง … ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรุกไปสู่ Super Application (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3128)

จากความนิยมในการใช้บริการสั่งอาหารไปยังที่พัก (Food Delivery) ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงการทำตลาดของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจัดส่งอาหาร ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ทั้งปี 2563 จำนวนครั้งของการจัดส่งอาหารจะอยู่ที่ 66- 68 ล้านค... อ่านต่อ

22 มิถุนายน 2563

บริการ

ธุรกิจบันเทิงเสมือนจริงบน 5G…ตอบโจทย์นิวนอร์มอล พร้อมปูโอกาสธุรกิจให้กับผู้ประกอบการโทรคมนาคมไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3120)

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา เปลี่ยนพฤติกรรมการรับชมการแสดงโชว์ของผู้บริโภค จากที่รับชมในสถานที่สาธารณะ เป็นการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเมื่อผนวกกับการมาถึงของเทคโนโลยีไร้สาย 5G ในปัจจุบัน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมบุกเบิกตลาดธุรกิจบันเทิงเสม... อ่านต่อ