Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 เมษายน 2567

บริการ

ร้านขายยาปี’ 67 คาดยอดขายโต 4.0% ตลาดแข่งขันรุนแรงจากร้านเชนสโตร์ที่เพิ่มขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3480)

คะแนนเฉลี่ย

ร้านขายยา ปี' 67 คาดยอดขายโต 4.0% ตลาดแข่งขันรุนแรงขึ้นจากร้านเชนสโตร์

  • มูลค่าการใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทย น่าจะขยายตัวต่อเนื่องที่ 6.0% ในปี 2567 จากการเป็นสังคมสูงอายุและความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น หนุนให้ธุรกิจร้านขายยายังเติบโตได้
  • สำหรับปี 2567 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ยอดขายของร้านขายยา  จะอยู่ที่ 43,000 ล้านบาท เติบโตที่ 4.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน ท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ในหลายประเด็น ได้แก่ การรุกขยายสาขาของร้านเชนสโตร์ทำให้รายย่อยแข่งขันลำบาก การแข่งขันเพื่อแย่งชิงเภสัชกร

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


บริการ