Display mode (Doesn't show in master page preview)

บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

28 ตุลาคม 2563

อุตสาหกรรม

ปี 2564 การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมใช้เวลาไม่เท่ากัน แต่ส่วนใหญ่จะยังไม่กลับสู่ระดับก่อนโควิด (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3153)

ภายใต้สมมติฐานที่ในประเทศไทยไม่เกิดการระบาดซ้ำที่รุนแรงของโควิด ประกอบกับสถานการณ์การเมืองไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐอย่างมีนัยสำคัญ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2564 อุตสาหกรรมหลักในไทยจะใช้เวลาในการฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 แตกต่างกัน ตามระดับของผลกระทบและบางอุตสาหกรร... อ่านต่อ

8 ตุลาคม 2563

อุตสาหกรรม

ตลาดสมาร์ทโฟน 5G ปี 63...ยังคงต้องใช้เวลาก่อนเข้าสู่ตลาดแมส (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3147)

เนื่องด้วยสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นของภาคธุรกิจโทรคมนาคม ร่วมกับการลงทุนในโครงข่าย 5G ด้วยเม็ดเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมไทยเร่งขยายฐานผู้ใช้บริการ 5G ผ่านการกระตุ้นผู้บริโภคผันมาใช้งานสมาร์ทโฟน 5G เพื่อปูทางสู่การใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G โดยคาดว่าระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านจ... อ่านต่อ

1 ตุลาคม 2563

อุตสาหกรรม

ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายกระตุ้นการใช้เหล็กภายในประเทศ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3146)

จากการที่เหล็กไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านราคาต่อเหล็กนำเข้าจากจีน ทำให้ผู้ผลิตเหล็กในไทยยื่นหนังสือถึงหน่วยงานรัฐเพื่อขอมาตรการช่วยเหลือ และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสร... อ่านต่อ

24 กันยายน 2563

อุตสาหกรรม

ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ปี'63 : หดตัว 15.8% สะท้อนภาวะเศรษฐกิจ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3141)

ผลจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัว กระทบต่อพฤติกรรมการซื้อขนมไหว้พระจันทร์ ทั้งในภาพรวมและลูกค้าทุกกลุ่ม ในระดับมากน้อยแตกต่างกันตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จับตลาด ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า มูลค่าตลาดขนมไหว้พระจันทร์ในปี 2563 จะอยู่ที่ประมาณ 800 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 15.8 (YoY) โดยน้ำหน... อ่านต่อ

18 กันยายน 2563

อุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาจเติบโตไปแตะ 1.3-1.6 หมื่นล้านบาท ในปี 2568 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3137)

ท่ามกลางวิกฤติปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากพลาสติกที่มีสัดส่วนการใช้งานมากที่สุด ทำให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า มูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในป... อ่านต่อ

16 กันยายน 2563

อุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์ประกาศห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ ... แต่ยังคงต้องจับตาการนำเข้าอิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้วที่อาจกลายเป็นขยะต่อไป (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3134)

ประกาศกระทรวงพาณิยชย์ว่าด้วยเรื่องการห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 84 และตอนที่ 85 เฉพาะรหัสสถิติ 899 หรือก็คือการห้ามนำเข้าของเสียอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้อนุสัญญาบาเซล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ประกาศดังกล่าวเป็นการห้ามนำเข้าขยะอิเล... อ่านต่อ

27 สิงหาคม 2563

อุตสาหกรรม

ข้อตกลงการค้าเสรีหนุนอุตฯรถยนต์ไทยเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลก ผลักดันการลงทุนและการส่งออกของรถยนต์และชิ้นส่วนไทยเพิ่มขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3129)

ปัจจุบันค่ายรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยเฉพาะค่ายญี่ปุ่น มีแนวโน้มที่จะปรับรูปแบบกระบวนการผลิตจากเดิมที่เน้นการลดต้นทุนแบบ Lean Production เป็นการผลิตแบบ Agile Supply Chain มากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้มากขึ้น ส่งผลให้การเลือกหาฐานการผลิตเพื่อรองรับต่อรูป... อ่านต่อ

24 กรกฎาคม 2563

อุตสาหกรรม

การจัดการธุรกิจยั่งยืน: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่ออนาคต (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3127)

จากการประเมินดัชนี Environmental Performance Index (EPI) ของไทยในปี 2563 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561 มาอยู่ที่ลำดับ 78 ของโลก แต่เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดรายด้านและจากสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้น บ่งชี้ว่าไทยยังต้องยกระดับการจัดการทรัพยากรแ... อ่านต่อ

8 กรกฎาคม 2563

อุตสาหกรรม

ต่ออายุมาตรการช่วย SMEs...ต่อลมหายใจระบบเศรษฐกิจการเงิน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3123)

สถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคธุรกิจ และครัวเรือน โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักเป็นลำดับต้น ๆ คือ ธุรกิจเอสเอ็มอี มาตรการทางให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครึ่งแรกของปี 2563 จึงมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจดังกล่าว โดยหนึ่งในมาตรการที่สำคัญ คือ มาตรการการเลื่อนชำระหนี้ ซึ่งกำลังจะสิ้... อ่านต่อ

30 มิถุนายน 2563

อุตสาหกรรม

AD สหรัฐฯเพิ่มความเสี่ยงส่งออกยางรถยนต์ไทยปี 2564 ...ขณะปี 2563 ต้องเผชิญวิกฤตโควิด-19 ทำติดลบกว่า 21% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3122)

สหรัฐฯประเทศผู้นำเข้ายางรถยนต์จากไทยเป็นอันดับ 1 เริ่มเปิดไต่สวนกรณีทุ่มตลาดยางรถยนต์กับไทย ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าผลกระทบน่าจะอยู่ในวงจำกัดและในระยะสั้น ทั้งนี้เนื่องจากในระยะยาวไทยน่าจะยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเป็นฐานการผลิตยางรถยนต์โลกด้วยปัจจัยบวกสำคัญที่เหนือกว่าคู่แข่ง คือ ต... อ่านต่อ

11 มิถุนายน 2563

อุตสาหกรรม

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับ Last-mile Delivery ปี ’63 มูลค่ากว่า 14,400 ล้านบาท โต 15-18% … ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3117)

จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ที่เป็นปัจจัยเสริมการใช้บริการขนส่งสินค้าแบบ Last-mile Delivery จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดของธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งถึงมือผู... อ่านต่อ

5 มิถุนายน 2563

อุตสาหกรรม

โควิดกระตุ้นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสู่ระบบ Automation…ลดการพึ่งพาแรงงานและยกระดับความปลอดภัยอาหาร (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3116)

การแพร่ระบาดของโควิดและปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ต้องพึ่งพาแรงงานอย่างเข้มข้นจำเป็นต้องพิจารณานำระบบ Automation มาใช้งานมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากจะลดความเสี่ยงด้านการผลิตอันเกิดจากการใช้แรงงานคนแล้ว ยังมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการผลิตอาหารให้สูงขึ้น ทั้งนี้ การนำระบบ... อ่านต่อ

19 พฤษภาคม 2563

อุตสาหกรรม

ธุรกิจเกมคลาวด์คอมพิวติ้ง...โอกาสทางธุรกิจใหม่ที่พร้อมเติบโต โดยใช้จุดแข็งความเข้าใจผู้บริโภคไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3111)

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งเสริมพฤติกรรมการเล่นเกม หนุนอุตสาหกรรมเกมคลาวด์คอมพิวติ้ง (Game Cloud Computing: GCC) คาดเติบโตจาก 0.73 หมื่นล้านบาท ในปีก่อนหน้าเป็น 1.03 หมื่นล้านบาท ในปี 2563 และน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากภาวะโควิด-19 โดยเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการคลาวด์คอมพิ... อ่านต่อ

7 พฤษภาคม 2563

อุตสาหกรรม

COVID-19 ส่งผลอุตฯรถยนต์ไทยสู่จุดต่ำสุดในรอบ 9 ปี...นำไปสู่การปรับห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใหม่ในไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3107)

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไทยผลักดันสู่จุดต่ำสุดในรอบกว่า 9 ปี ด้วยปริมาณการผลิตที่อาจหดตัวสูงถึงกว่าร้อยละ 25 ลดลงไปแตะตัวเลข 1,520,000 คัน นำโดยการส่งออกที่อาจหดตัวสูงถึงกว่าร้อยละ 29 ด้วยตัวเลขส่งออกที่ลดลงเหลือเพียง 750,000 คัน ขณะที่ตลาดในประเทศก็... อ่านต่อ

30 เมษายน 2563

อุตสาหกรรม

ไวรัสโควิดกดดันส่งออก PCB ไทยปี 63 หดตัวกว่า 21% ก่อนฟื้นตัวปีหน้าตามกระแส 5G และพฤติกรรมผู้บริโภคหลังโควิด (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3103)

การระบาดของไวรัสโควิดในปี 2563 น่าจะส่งผลกดดันให้มูลค่าการส่งออก PCB ของไทยโดยรวมหดตัวราวร้อยละ 20.9 ถึง 23.6 หรือมีมูลค่าส่งออกราว 927.4 ถึง 960.8 ล้านดอลลาร์ฯ ตามความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกที่ลดต่ำลง ซึ่งเป็นผลหลักมาจากเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอย และการชะลอการลงทุนครั้งใหญ่ในโครง... อ่านต่อ

10 เมษายน 2563

อุตสาหกรรม

จีนขยับลงทุนและขยายตลาดรถยนต์สู่ต่างประเทศไทยควรเร่งรับมือ โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3097)

ปัจจุบันจีนมีทิศทางการส่งออกรถยนต์และเข้าไปลงทุนผลิตรถยนต์ในประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการตอบรับที่ดีค่อนข้างมากแม้กระทั่งในตลาดประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่าการส่งออกรถยนต์ของไทยเริ่มได้รับผลกระทบบ้างแล้วในตลาดส่งออกหลัก... อ่านต่อ

14 กุมภาพันธ์ 2563

อุตสาหกรรม

COVID-19 กระทบตลาดรถยนต์ไทย ปี 63 แตะระดับ 9 แสนคัน ชิ้นส่วน OEM ไทยกระทบด้วยทั้งที่ใช้ในประเทศและที่ส่งออก (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3086)

จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีนที่ยังคาดเดาได้ยาก แต่ได้แผ่ขยายผลกระทบออกมาสู่เศรษฐกิจทั่วโลก ได้ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งในและนอกประเทศจีน ไม่เว้นแม้แต่ไทย ต้องประสบกับทิศทางที่หดตัวลงถ้วนหน้า ส่งผลให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับประมาณการยอดขายรถยนต์โดยรวมตลอดทั้งปี 2563 ลงจากที่เคย... อ่านต่อ

12 กุมภาพันธ์ 2563

อุตสาหกรรม

การลงทุนเทคโนโลยี 5G...ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเผชิญโจทย์ธุรกิจรอบด้านทั้งประเด็นตลาด ต้นทุน และเทคโนโลยี (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3084)

ในปี 2563 นี้ เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายของไทยกำลังจะเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง โดยจะมีการจัดประมูลคลื่นความถี่สำหรับบริการ 5G ในวันที่ 16 ก.พ. 2563 และมีการตั้งเป้าที่จะผลักดันให้เกิดการเปิดให้บริการได้ในบางพื้นที่ภายในกลางปีนี้ ทั้งนี้ ในการลงทุนเทคโนโลยี 5G ผู้ประกอบการโทรคมนาคมน่าจะเผชิญ... อ่านต่อ

5 กุมภาพันธ์ 2563

อุตสาหกรรม

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ฉุดมูลค่าธุรกิจสายการบินในไทยลงอีก คาดทั้งปี 2563 หดตัว 4.3% - 6.2% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3080)

ธุรกิจสายการบินกำลังเจอโจทย์ท้าทายอย่างหนัก เนื่องจากการแข่งขันตัดราคาจนอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาวะดีมานด์การเดินทางโดยเครื่องบินเริ่มชะลอตัว ส่งผลให้มูลค่าตลาดธุรกิจสายการบินลดลงเป็นครั้งแรกในปี 2562 เหลือเพียง 3.14 แสนล้านบาท ... อ่านต่อ

4 กุมภาพันธ์ 2563

อุตสาหกรรม

ส่งออกรถยนต์ 63 อาจหดตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 เมื่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่กระทบเศรษฐกิจคู่ค้าไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3079)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า การส่งออกรถยนต์โดยรวมของไทยในปี 2563 นี้อาจจะอยู่ในระดับหดตัวลงจากปีที่แล้ว ด้วยผลกระทบจากปัจจัยลบต่างๆทั้งปัญหาเศรษฐกิจเดิมที่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว รวมถึงการที่ออสเตรเลียคู่ค้าหลักไทยต้องเผชิญกับปัญหาไฟป่า แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจากการที่ค่าเงินบาทน่าจะมีทิศทางไม่แข็งค่าเท่าป... อ่านต่อ

31 มกราคม 2563

อุตสาหกรรม

งดใช้ถุงพลาสติกหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง … ดันธุรกิจถุงหิ้วที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี 63 กว่า 400 ล้านใบ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3078)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา ได้เริ่มมีการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic bag) ภายใต้กรอบการดำเนินงานของแผนจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ในระยะแรกถุงพลาสติกจะลดลงจากแหล่งห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ ตลาดสด... อ่านต่อ

7 มกราคม 2563

อุตสาหกรรม

MRO อู่ตะเภาเฟสแรก ดันตลาดซ่อมเครื่องบินไทยโตเกือบเท่าตัว...ไทยควรเน้นเครื่องบินลำตัวกว้างฉีกตลาดจากคู่แข่งสำคัญในอาเซียน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3069)

ปริมาณเครื่องบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต ทำให้ความต้องการซ่อมบำรุงอากาศยานเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะสำหรับเครื่องบินลำตัวแคบ ทำให้มีแผนการลงทุนสำหรับตลาดเครื่องบินขนาดนี้ในหลายประเทศในภูมิภาค ดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของไทย ไทยจึงควรเน้นตลาดซ่อมบำรุงเครื่องบินลำต... อ่านต่อ

12 ธันวาคม 2562

อุตสาหกรรม

ปี’63 คาดตลาดอาหารพร้อมทานยังโต 3-5% แต่ต้องปรับธุรกิจตามภาวะตลาดและกำลังซื้อผู้บริโภคที่ยังอ่อนแรง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3060)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในบรรดาสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารพร้อมทานยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าตลาดรวม โดยคาดว่า ปี 2563 มูลค่าตลาดอาหารพร้อมทานจะอยู่ที่ 20,200-20,500 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.0-5.0 (YoY) จากความหลากหลายแปลกใหม่ของสินค้าที่เกิดจากการแข่งขันพัฒนาผลิตภั... อ่านต่อ

4 ธันวาคม 2562

อุตสาหกรรม

ตลาดรถยนต์ปี 63 คาดดีที่สุดคือระดับทรงตัวจากปี 62...ขณะที่ยอดขายรถอีโคคาร์และรถยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะเติบโตได้ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3059)

ตลาดรถยนต์ในปี 2562 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ยอดขายรถยนต์โดยรวมตลอดทั้งปีน่าจะหดตัวลงประมาณร้อยละ 2.5 จากปี 2561 หรือคิดเป็นจำนวนรถยนต์ 1,015,000 คัน โดยมีปัจจัยกดดันที่สำคัญจากการเข้าควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ช่วงกลางปี สำหรับปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมองว่าตลาดน่า... อ่านต่อ

28 พฤศจิกายน 2562

อุตสาหกรรม

Tech Disruption จากเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าโลก...กระทบผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยเฉพาะกลุ่ม Tier-2 กว่า 600 ราย หลังปี 2570 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3057)

การมาของรถยนต์ไฟฟ้าก่อให้เกิดผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนรถยนต์ ICE เดิมใน 2 มิติ ได้แก่ การสั้นลงของห่วงโซ่อุปทานอันเนื่องมาจากการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ที่เกิดจากการรวมกลุ่มธุรกิจมากขึ้น และการต้องพัฒนาคุณสมบัติของชิ้นส่วนเดิมบางประเภทให้สามารถรองรับรถยนต์ไฟฟ้าได้ ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่อุปท... อ่านต่อ

7 พฤศจิกายน 2562

อุตสาหกรรม

E-Sport ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมเกมส์เพื่อสันทนาการไปสู่การแข่งขันเชิงกีฬา สร้างโอกาสให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3049)

ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่จะจัดขึ้น วันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562 ที่ประเทศฟิลิปปินส์นั้น หนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจคือการนำ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport) เข้ามาแข่งขันเพื่อชิงรางวัลเป็นครั้งแรกและในงานดังกล่าวจะมีนักกีฬาไทยเข้าแข่งขันอีกด้วย... อ่านต่อ

5 พฤศจิกายน 2562

อุตสาหกรรม

ปิกอัพไฮบริด...ต่อยอดโปรดักส์แชมเปี้ยนไทย กุญแจหนุนส่งออกปิกอัพสู่ยุโรปโตสูงกว่า 47% ใน 5 ปี (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3048)

ตลาดยุโรปนับเป็นตลาดสำคัญหนึ่งของการส่งออกรถปิกอัพไทย อย่างไรก็ตาม การทวีความเข้มข้นขึ้นของมาตรการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์ ทำให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในอนาคตอันใกล้รถปิกอัพที่จะขายในสหภาพยุโรปต้องมีการพัฒนาขึ้นเป็นรถปิกอัพไฮบริดอย่างไม่อาจเลี่ยง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีตั้งฐานกา... อ่านต่อ

28 ตุลาคม 2562

อุตสาหกรรม

ยกระดับคุณภาพเม็ดพลาสติกไทย...สู่ฐานการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์มาตรฐานระดับสากล (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3046)

ที่ผ่านมา ไทยพึ่งพาการนำเข้าวัสดุทางการแพทย์ อย่างสายสวนคุณภาพสูงจากต่างประเทศเป็นหลัก ทั้งที่อุตสาหกรรมพลาสติกไทยได้ขึ้นชื่อว่ามีความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทว่า การผลิตทั้งต้นน้ำและกลางน้ำส่วนใหญ่ยังคงเน้นหนักไปที่สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ ดังนั้นในปัจจุบันที่ความต้องการอุปกรณ์การแพทย์คุณภาพสูงข... อ่านต่อ

18 ตุลาคม 2562

อุตสาหกรรม

ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มปี’63 คาดโตชะลอ เทรนด์ผู้บริโภคในอนาคต ... จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการส่งออกระยะข้างหน้า (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3042)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของไทยทั้งปี 2562 จะเติบโตร้อยละ 3.5 (YoY) หรือคิดเป็นมูลค่าราว 26,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยได้รับแรงหนุนจากสินค้าส่งออกสำคัญในกลุ่มผลไม้สด-แช่แย็นแช่แข็ง สินค้าปศุสัตว์ (ไก่) ที่ขยายตัวสูงและยังเป็นที่ต้องการของคู่ค้าปลายทางสำคัญโดยเฉพาะตลาดจีนแล... อ่านต่อ

3 ตุลาคม 2562

อุตสาหกรรม

โอกาสอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย…ต่อยอดสู่รถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า IoT หนุนส่งออกเพิ่ม 1.3 พันล้านดอลลาร์ฯใน 3 ปี (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3037)

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยโดยรวมกำลังอยู่ในช่วงอิ่มตัว และมีบทบาทลดลงเรื่อยๆ ในห่วงโซ่อุปทานโลก ส่งผลให้ไทยจำเป็นต้องเร่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีในตลาดโลก แทนที่จะพยายามกลับไปแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านค่าแรงและผลิตภ... อ่านต่อ

23 กันยายน 2562

อุตสาหกรรม

การก้าวเข้ามามีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานโลกของประเทศเพื่อนบ้าน...จับตาอนาคตอุตสาหกรรมไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3032)

ไทยมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันและถูกแทนที่ด้วยประเทศเกิดใหม่ เช่น เวียดนาม เนื่องจากไทยไม่สามารถแข่งขันทางด้านต้นทุนค่าแรงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ขณะที่อุตสาหกรรมที่ไทยยังคงรักษาความสามารถทางการแข่งขันไว้ได้ เช่น อุตสาหกรร... อ่านต่อ