Display mode (Doesn't show in master page preview)
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองเศรษฐกิจฟื้นตัวลักษณะ U-Shaped ขณะที่ปรับจีดีพีปีนี้หดตัว 10%
Linked Slide
การจัดการธุรกิจยั่งยืน: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่ออนาคต
Linked Slide
ธุรกิจ Food Delivery
Linked Slide
FreememberTH
Linked Slide
FreeMemberEng
Linked Slide
โชล่าร์รูฟท็อป
Linked Slide
Gluten-Free
Linked Slide
Leading Business Insight Partner
Linked Slide

เศรษฐกิจ

ดูทั้งหมด

10 กันยายน 2563

เศรษฐกิจไทย

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ (KR-ECI) ปรับตัวดีในเดือนส.ค. 2563 : ครัวเรือนลดความกังวลลงต่อภาวะการจ้างงาน และรายได้ สอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่อง

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนส.ค. 2563 และอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ปรับเพิ่มขึ้นจากการสำรวจในช่วงเดือน ก.ค. 2563 บ่งชี้ว่าครัวเรือนมีการปรับมุมมองที่ดีขึ้นต่อภาวะการครองชีพสอดคล้องไปกับทิศทางการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยครัวเรือนมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อภาวะการจ้างงาน และค่าตอบแทนในการทำงาน เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และมาตรการคลายล็อกที่เข้าสู่ระยะที่ 6 ...อ่านต่อ

10 กันยายน 2563

เศรษฐกิจต่างประเทศ

ร่างกฎหมาย Internal Market Bill ของอังกฤษ ... ชนวนนำไปสู่ No-Deal BREXIT ในสิ้นปี 2563 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3133)

ท่ามกลางปัญหาการเมืองภายในของอังกฤษที่ยากจะหาทางออกนับตั้งแต่เริ่มกระบวนการ BREXIT ในปี 2559 บวกกับเงื่อนเวลาที่ใกล้เข้ามา และสถานการณ์ล่าสุดที่ทางการอังกฤษเตรียมเสนอร่างกฎหมาย Internal Market Bill ที่เปิดช่องให้รัฐบาลอังกฤษสามารถมีข้อปฏิบัติที่ขัดแย้งกับความตกลงที่เคยให้ไว้กับ EU ได้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เรื่องนี้จะเป็นชนวนใหม่ที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับ EU กลับมาเปราะบางยิ่งกว่าเดิม มีผลให้การเจรจาความตกลงทางการค้าที่จะนำมามาทดแทนความสัมพันธ์เดิมที่ควรจะเกิดขึ้นได้ภายในปี 2563 คงไม่เกิด แต่กลับนำพาอังกฤษเข้าสู่เส้นทาง No-deal BREXIT ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ...อ่านต่อ

แนวโน้มธุรกิจ

ดูทั้งหมด

18 กันยายน 2563

อุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาจเติบโตไปแตะ 1.3-1.6 หมื่นล้านบาท ในปี 2568 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3137)

ท่ามกลางวิกฤติปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากพลาสติกที่มีสัดส่วนการใช้งานมากที่สุด ทำให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า มูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 น่าจะอยู่ที่ 2,100-2,400 ล้านบาท ชะลอลงจากปี 2562 เนื่องจากปัจจัยกดดันด้านสภาวะเศรษฐกิจ แต่ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยคาดว่ามูลค่าบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจขยับไปแตะ 13,000-16,000 ล้านบาท มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ เพิ่มขึ้นจาก 2% ในปี 2563 ไปอยู่ที่ 8-10% ของมูลค่าบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขกลไกสนับสนุนด้านการผลิต และแรงจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาเพิ่มการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...อ่านต่อ

17 กันยายน 2563

บริการ

การไหลของข้อมูลข้ามพรมแดนอย่างเสรี…ปัจจัยดึงดูดการลงทุนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ไทยควรเร่งเจรจาหากลุ่มพันธมิตร (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3136)

ในโลกของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล การไหลของข้อมูลข้ามพรมแดนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการเติบโตของการค้าและห่วงโซ่การผลิตโลก อย่างไรก็ดี จากความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงของประเทศ ทำให้นานาประเทศได้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยมักจะไม่ยินยอมให้มีการไหลออกของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองที่ต่ำกว่า...อ่านต่อ

16 กันยายน 2563

อุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์ประกาศห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ ... แต่ยังคงต้องจับตาการนำเข้าอิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้วที่อาจกลายเป็นขยะต่อไป (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3134)

ประกาศกระทรวงพาณิยชย์ว่าด้วยเรื่องการห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 84 และตอนที่ 85 เฉพาะรหัสสถิติ 899 หรือก็คือการห้ามนำเข้าของเสียอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้อนุสัญญาบาเซล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ประกาศดังกล่าวเป็นการห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่าจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของไทย แต่กระนั้นก็ดี หากจะลดการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริง ทางการต้องเพิ่มความเข้มงวดในการนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว (มือสอง) ที่รัดกุมให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการนำเข้ามาใช้ประโยชน์จริงๆ ก็จะทำให้ไทยลดต้นทุนการกำจัดขยะและสร้างผลบวกต่อสิ่งแวดล้อมไทยได้ในระยะยาว เพราะสินค้ามือสองเหล่านี้มีมูลค่านำเข้าสูงถึง 59.1 ล้านดอลลาร์ฯ มีอายุการใช้งานสั้น และสุดท้ายก็จะกลายเป็นขยะที่ไทยต้องกำจัดทิ้งอยู่ดี...อ่านต่อ

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

ดูทั้งหมด

11 กันยายน 2563

สถาบันการเงิน

ทำความรู้จัก THOR … อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ของไทย (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3883)

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับบริบทใหม่ของโลกการเงินที่จะไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารในกรุงลอนดอน (LIBOR) เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับธุรกรรมทางการเงิน เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลภาคการเงินของหลายๆ ประเทศ ซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้น การเริ่มเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ที่เรียกว่า THOR ของธปท. เมื่อเดือนเมษายน 2563 นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะข้ามคืนสำหรับการกู้ยืมในสกุลเงินบาท ที่มีความสอดคล้องกับแนวทางในต่างประเทศ...อ่านต่อ

3 กันยายน 2563

ตลาดการเงิน

เงินบาทอ่อนค่าลง ขณะที่หุ้นไทยปรับตัวลงตามแรงขายทำกำไรก่อนปิดหยุดยาว

เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ โดยแตะระดับ 31.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนวันหยุดยาวของตลาดการเงินในประเทศ โดยการอ่อนค่าของเงินบาทสอดคล้องกับสัญญาณขายสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ ประกอบกับเงินดอลลาร์ฯ มีปัจจัยบวกในระหว่างสัปดาห์จากข้อมูล PMI/ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด นอกจากนี้ตลาดยังคงรอติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และประเด็นการเมืองในประเทศของไทยอย่างใกล้ชิด ...อ่านต่อ

1 กันยายน 2563

สถาบันการเงิน

พฤติกรรม Contactless Payment... ดันการใช้ Mobile Banking และ e-Wallet เติบโตต่อเนื่อง ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3131)

จากการสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ภายหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในไทยคลี่คลายลง ยังมีผู้บริโภคที่ใช้งาน Mobile Banking และ e-Wallet มากขึ้น ขณะที่มีผู้บริโภคกลุ่มใหม่เข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยผู้บริโภคในช่วงวัย 35 – 44 ปี เป็นกลุ่มที่เข้ามาใช้ Mobile Banking และ e-Wallet เพิ่มขึ้น จากเดิมที่การใช้งานกระจุกตัวอยู่ที่ช่วงวัย 25 – 34 ปี สะท้อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันต่อการใช้งาน Mobile Banking และ e-Wallet ให้เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และนำมาซึ่งการแข่งขันในตลาดที่เข้มข้น...อ่านต่อ