Display mode (Doesn't show in master page preview)
APEC กับการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด
Linked Slide
ทิศทางเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางความกังวล Global Recession
Linked Slide
ติดตามบทวิเคราะห์เศรษฐกิจ การเงิน และแนวโน้มธุรกิจได้ที่ LINE Official Account
Linked Slide
การใช้งาน Health Tech ในไทยมีศักยภาพเติบโต ตามความต้องการบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
Linked Slide

เศรษฐกิจ

ดูทั้งหมด

27 มกราคม 2566

เศรษฐกิจต่างประเทศ

การประชุม FOMC รอบแรกของปี วันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 66 คาดเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอัตราที่ชะลอลงที่ร้อยละ 0.25 หลังเงินเฟ้อมีทิศทางอ่อนแรงลง (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3991)

คาดเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอัตราที่ชะลอลงที่ร้อยละ 0.25 หลังเงินเฟ้อมีทิศทางอ่อนแรงลง อย่างไรก็ดี เส้นทางดอกเบี้ยนโยบายในระยะข้างหน้าคงขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ออกมาเป็นสำคัญ...อ่านต่อ

25 มกราคม 2566

เศรษฐกิจไทย

ทางเลือกภาคธุรกิจ รับมือประเด็นความยั่งยืน (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3990)

จากประเด็นความยั่งยืนที่จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จากกติกาของคู่ค้าและกฎระเบียบของทางการที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับผู้บริโภคที่จะหันมาใส่ใจประเด็นนี้มากขึ้น ภาคธุรกิจจำเป็นต้องศึกษาและชั่งน้ำหนักผลบวกและผลกระทบจากทางเลือกต่างๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับประเด็นความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น การทำตามวิถีเดิมเพราะอาจมองว่าเรื่องนี้ยังไกลตัวหรือยังมาไม่ถึง การซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อให้ผ่านเกณฑ์คู่ค้า การปรับกิจกรรม/ใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสะสมคาร์บอนเครดิตให้ได้ตามเกณฑ์ การปรับกระบวนการผลิตให้การปล่อยคาร์บอนมีระดับต่ำ เป็นต้น ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การพิจารณาทางเลือกของแต่ละธุรกิจจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ธุรกิจเผชิญ ทรัพยากรทางการเงิน และความคล่องตัวในการดำเนินการ ซึ่งบางทางเลือกอาจสามารถรอจังหวะในการดำเนินการได้ ขณะที่ บางทางเลือก ปรับเปลี่ยนไปเลยจะเหมาะสมกว่า ...อ่านต่อ

20 มกราคม 2566

เศรษฐกิจไทย

ความท้าทายด้าน ESG ที่ควรจับตามองในปี 2566 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3382)

ในปี 2566 ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความกังวลทางด้านเศรษฐกิจที่เผชิญกับความไม่แน่นอนและชะงักงัน ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการด้านความยั่งยืน หรือที่เรียกว่า ESG ของภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน ขณะที่ภาครัฐก็มีแนวโน้มให้ความสำคัญด้าน ESG มากขึ้น จากการกำหนดนิยามกลุ่มกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Taxonomy) มาตรการภาษีคาร์บอนระหว่างประเทศ การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้าน ESG และมาตรการป้องกัน Greenwashing โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้รวบรวมประเด็นความท้าทายด้าน ESG ที่ควรจับตามองในปี 2566 เพื่อให้ภาคธุรกิจทราบและเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการด้านความยั่งยืน...อ่านต่อ

แนวโน้มธุรกิจ

ดูทั้งหมด

24 มกราคม 2566

การค้า

ส่งออกไทยปี 2565 ขยายตัว 5.5% ขณะที่ปี 2566 คาดหดตัวที่ -0.5% แม้ได้อานิสงส์จากการเปิดประเทศจีน (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3989)

การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ประกอบกับฐานที่สูงในปีก่อนหน้าทำให้การส่งออกไทยเดือนธันวาคม 2565 หดตัวลึกที่ -14.6% (YoY) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 มีมูลค่า 21,718.8 ล้านดอลลาร์ฯ ฉุดให้ภาพรวมการส่งออกทั้งปี 2565 เติบโตอยู่ที่ 5.5% (YoY) ...อ่านต่อ

11 มกราคม 2566

ท่องเที่ยว

จีนเที่ยวไทยแตะ 4.65 ล้านคน ดันต่างชาติเที่ยวไทยปี’66 ขยับเป็น 25.5 ล้านคน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3380)

จากการที่ทางการจีนได้ผ่อนคลายกฎระเบียบการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศและการจำกัดจำนวนผู้โดยสายเที่ยวบินระหว่างประเทศจะถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา กอปรกับทางการจีนเริ่มเปิดให้ชาวจีนเข้าทำหนังสือเดินทางและต่ออายุหนังสือเดินทาง (Passport) อีกครั้ง ซึ่งนับเป็นข่าวดีต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย เพราะหลังจากที่มีการผ่อนคลายกฎระเบียบดังกล่าวชาวจีนได้ให้ความสนใจในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก...อ่านต่อ

30 ธันวาคม 2565

อุตสาหกรรม

ปี 2568 PHEV และ BEV อาจมียอดสะสม 3 แสนคัน... แม้ความต้องการชาร์จไฟเพิ่ม แต่การลงทุนจุดชาร์จในที่สาธารณะบางพื้นที่ยังมีความเสี่ยงมาก (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3379)

ไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมรถยนต์พลังงานสะอาด โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในปี 2568 มีโอกาสที่รถยนต์ PHEV และ BEV สะสมในประเทศอาจพุ่งไปสูงถึง 300,000 คัน แสดงให้เห็นถึงความต้องการชาร์จไฟฟ้าในประเทศที่จะเร่งตัวขึ้นนับจากนี้ ...อ่านต่อ

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

ดูทั้งหมด

30 มกราคม 2566

ตลาดการเงิน

เงินบาทเคลื่อนไหวกรอบแคบ ก่อนอ่อนค่าปลายสัปดาห์ ขณะที่หุ้นไทยขยับขึ้นจากสัปดาห์ก่อน

เงินบาทเคลื่อนไหวกรอบแคบ ก่อนอ่อนค่าปลายสัปดาห์ ขณะที่หุ้นไทยขยับขึ้นจากสัปดาห์ก่อน...อ่านต่อ

24 มกราคม 2566

สถาบันการเงิน

การประชุม กนง. นัดแรกของปี วันที่ 25 ม.ค. 66 คาด กนง. ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องจากปีก่อนอีกร้อยละ 0.25 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3988)

คาดกนง. ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องจากปีก่อนอีกร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ระดับ 1.50% ท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง...อ่านต่อ