Display mode (Doesn't show in master page preview)
APEC กับการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด
Linked Slide
ทิศทางเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางความกังวล Global Recession
Linked Slide
ติดตามบทวิเคราะห์เศรษฐกิจ การเงิน และแนวโน้มธุรกิจได้ที่ LINE Official Account
Linked Slide
การใช้งาน Health Tech ในไทยมีศักยภาพเติบโต ตามความต้องการบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
Linked Slide

เศรษฐกิจ

ดูทั้งหมด

15 พฤษภาคม 2566

เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2566 ขยายตัว 2.7% YoY ตามคาด... ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่ 3.7% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4002)

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/2566 ขยายตัวที่ 2.7% YoY ขณะที่เมื่อปรับฤดูกาลแล้วเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2566 ขยายตัวได้ 1.9% QoQ จากไตรมาสที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาส 1/2566 มีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้การส่งออกภาคบริการขยายตัวได้ถึง 87.8% YoY นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ 5.4% YoY ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ชะลอลง ...อ่านต่อ

แนวโน้มธุรกิจ

ดูทั้งหมด

17 พฤษภาคม 2566

เกษตรกรรม

วันพืชมงคล … สัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูฝนและการเพาะปลูกข้าวนาปี แต่เอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลัง อาจกดดันผลผลิตข้าวนาปีในปี 2566 ลดลง 4.1-6.0% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3410)

วันพืชมงคล นับเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูฝนและการเพาะปลูกข้าวนาปีของไทย โดยราคาข้าวที่ยืนสูง จะจูงใจให้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงปลูกข้าว แม้จะเผชิญต้นทุนการผลิตที่สูง ...อ่านต่อ