Display mode (Doesn't show in master page preview)
ตรุษจีนปีนี้...ใช้จ่ายประหยัด
Linked Slide
ร้านอาหาร 63
Linked Slide
ภัยแล้ง 63
Linked Slide
สังคมสูงอายุ
Linked Slide
E-sport ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมเกมส์เพื่อสันทนาการไปสู่การแข่งขันเชิงกีฬา
Linked Slide
จากขยะ...สู่สินค้าส่งออก
Linked Slide
กระแสรักษ์โลก ... หนุนการขยายตัวของพลาสติกชีวภาพ
Linked Slide
Leading Business Insight Partner
Linked Slide

เศรษฐกิจ

ดูทั้งหมด

22 มกราคม 2563

เศรษฐกิจไทย

ฝุ่น PM2.5 ที่รุนแรงขึ้น: รัฐบาลเร่งออกมาตรการแก้ไขปัญหา...ขณะที่ประชาชนให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นในการป้องกันฝุ่นละออง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3076)

จากสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (PM2.5) ที่กลับมามีความรุนแรงอีกครั้งตั้งแต่ต้นปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ ในมิติของค่าเสียโอกาสจากประเด็นด้านสุขภาพและการท่องเที่ยว รวมถึงค่าเสียโอกาสของภาคธุรกิจอื่นๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการที่ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คิดเป็นเม็ดเงินประมาณ 3,200–6,000 ล้านบาท (ภายในกรอบเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 5 ม.ค.- 5 ก.พ. 2563) ซึ่งใกล้เคียงกับกรอบระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเสียโอกาสทางด้านสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าหน้ากากอนามัย เครื่องฟอกอากาศ) 2,000-3,000 ล้านบาท ค่าเสียโอกาสในด้านการท่องเที่ยว 1,000-2,400 ล้านบาท และค่าเสียโอกาสภาคธุรกิจอื่นๆ เช่น ร้านอาหารข้างทาง สวนอาหาร ตลาดนัด 200-600 ล้านบาท...อ่านต่อ

17 มกราคม 2563

เศรษฐกิจต่างประเทศ

เศรษฐกิจจีนปี 2562 เติบโตต่ำสุดในรอบ 29 ปี…คาดชะลอต่อเนื่องในปี 2563 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3844)

เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 4 ปี 2562 ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้าโดยขยายตัวที่ร้อยละ 6.0 (YoY) ซึ่ง ปัจจัยบวกจากการเจรจาทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ส่งผลให้ภาคการส่งออกและภาคการผลิตของจีนพลิกกลับมาดีขึ้นในไตรมาส 4/2562 โดยมีการเร่งส่งออกหลังจากที่สหรัฐฯ ส่งสัญญาณระงับการขึ้นภาษีและเจรจากับจีน อย่างไรก็ดี ตัวเลขเศรษฐกิจจีนโดยรวมในปี 2562 นั้นชะลอลงจากปี 2561 ค่อนข้างมาก โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 6.1 ลดลงอย่างมากจากร้อยละ 6.6 ในปี 2561 ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในไตรมาส 4/2562 ถูกผลักดันจากปัจจัยชั่วคราวและฐานที่ต่ำเป็นหลัก ทั้งนี้ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ช่วยประคองเศรษฐกิจจีนในปี 2562 ได้ในระดับหนึ่ง ท่ามกลางเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีความเปราะบาง ...อ่านต่อ

16 มกราคม 2563

เศรษฐกิจต่างประเทศ

จับตาความตกลงการค้าสหรัฐฯ–จีน Phase 1... สถานการณ์ทางการเมืองสหรัฐฯ จะเป็นตัวชี้นำ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3072)

ความตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในเฟส 1 (Phase 1) การที่สหรัฐฯ ลดภาษีนำเข้าสินค้าให้จีนบางส่วนเท่านั้น ทว่าสินค้าส่วนใหญ่ของจีนยังต้องเผชิญภาษีในปี 2563 ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงแทบไม่ต่างจากปี 2562 ซึ่งไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใด นอกจากนี้ จีนยังต้องปฏิบัติตามข้อแลกเปลี่ยนในการนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ อีก 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเงื่อนไขอื่นที่มาพร้อมกันที่ยังต้องติดตามความคืบหน้าของเงื่อนไขต่างๆ ที่อาจเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกันในระยะต่อไป...อ่านต่อ

แนวโน้มธุรกิจ

ดูทั้งหมด

22 มกราคม 2563

การค้า

ส่งออกไทย ปี’62 หดตัว 2.65% ค่าเงินบาทและเศรษฐกิจโลกยังเป็นความเสี่ยงต่อการส่งออกไทยในปีนี้ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3845)

การส่งออกสินค้าไทยในปี 2562 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 246,244.5 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัว 2.65% YoY ในขณะที่การนำเข้าสินค้าไทยในปี 2562 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 236,639.9 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัว 4.66% YoY ทำให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยเกินดุล 9,604.6 ล้านดอลลาร์ฯ นับเป็นการเกินดุลการค้าติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ของไทย...อ่านต่อ

17 มกราคม 2563

เกษตรกรรม

ภัยแล้งปี 2563 ส่อวิกฤติ ... คาดเสียหายราว 17,000-19,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3074)

ภัยแล้งในฤดูกาลปี 2563 (ม.ค.-เม.ย.2563) ได้เกิดขึ้นเร็วกว่าปีก่อน และส่อเค้าความรุนแรง ยาวนานมากขึ้น จากปริมาณน้ำในเขื่อนที่ลดลงร้อยละ 33.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงในแทบทุกภาคของประเทศ และยังเป็นระดับน้ำที่วิกฤติกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอีกด้วย สร้างความเสียหายต่อพืชฤดูแล้งสำคัญ คือ ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย...อ่านต่อ

16 มกราคม 2563

ท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 2563 คาดมีจำนวน 11.10-11.30 ล้านคน เป็นตลาดหลักที่หนุนการท่องเที่ยว แม้ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3071)

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 24-30 ม.ค. 2563 นี้ ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะยังมีบรรยากาศที่ดี โดยคาดว่าในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยประมาณ 365,500 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เติบโตใกล้เคียงกับตรุษจีนปีที่ผ่านมา ด้วยการทำตลาดอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบกับมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrivals เป็นปัจจัยที่สนับสนุนในการทำตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน...อ่านต่อ

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

ดูทั้งหมด

22 มกราคม 2563

สถาบันการเงิน

การผ่อนปรนมาตรการ LTV เพิ่มปัจจัยด้านบวกให้ตลาดที่อยู่อาศัย...ท่ามกลางปัจจัยลบที่รุมเร้า (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3075)

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนเกณฑ์ LTV สำหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกและหลังที่สอง ช่วยให้ผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือการตลาดในการกระตุ้นและปิดยอดการขายในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ดี ทิศทางของตลาดที่อยู่อาศัย ในปี 2563 นี้ ยังมีปัจจัยท้าทายที่จะส่งผลต่อการเติบโตของตลาด อาทิ แนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศ กำลังซื้อและความสามารถในการขอสินเชื่อของผู้บริโภคชาวไทยและกำลังซื้อของชาวต่างชาติที่มีแนวโน้มอ่อนแรงลง นอกจากนี้ ในตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เองยังเผชิญกับภาวะการแข่งขัน จำนวนที่อยู่อาศัยรอขายที่ยังทรงตัวระดับสูง ...อ่านต่อ

17 มกราคม 2563

สถาบันการเงิน

หนี้ครัวเรือนปี 2563 อาจสูงเกิน 80% ต่อจีดีพี ติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนหลายกลุ่ม (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3073)

หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวยังคงเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนขยับขึ้นมาที่ 79.1% ต่อจีดีพีในไตรมาส 3/2562 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี ทั้งนี้สัญญาณหนี้ครัวเรือนสูงจากข้อมูลระดับภาพรวมทั้งประเทศ สอดคล้องกับผลสำรวจสถานการณ์หนี้สินและเงินออมของครัวเรือนของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ซึ่งพบว่า ผู้กู้-ครัวเรือนส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหนี้และมีภาระผ่อนชำระสินเชื่ออย่างน้อย 2 ประเภทกับสถาบันการเงิน ...อ่านต่อ

15 มกราคม 2563

สถาบันการเงิน

ปรับวิธีคิดค่าธรรมเนียมผิดนัดฯ ... สร้างมาตรฐาน แม้กระทบรายได้แบงก์ปี 63 เล็กน้อย (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3843)

ก้าวแรกเข้าสู่ปี 2563 ธปท.ได้เปิดเผยรายละเอียดการปรับปรุงการคิดดอกเบี้ยและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน 3 เรื่องเพื่อดูแลผู้บริโภค สาระสำคัญได้แก่ เรื่องค่าปรับไถ่ถอนก่อนกำหนดสำหรับสินเชื่อเอสเอ็มอีและสินเชื่อบุคคล เรื่องดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่ให้คำนวณจากค่างวดค้างชำระส่วนที่เป็นเงินต้นเท่านั้น ...อ่านต่อ