Display mode (Doesn't show in master page preview)

บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

23 พฤศจิกายน 2563

การค้า

ส่งออกไทยฟื้นตัวไม่ต่อเนื่องโดยในเดือนต.ค. หดตัวเพิ่มขึ้นที่ ร้อยละ 6.71 YoY ....ทั้งปี 2563 ยังคงคาดการณ์หดตัวที่ร้อยละ 7 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3898)

ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในเดือนต.ค. ตัวเลขส่งออกไทยในเดือนต.ค. 2563 หดตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 6.71 YoY อยู่ที่ 19,376.68 ล้านเหรียญฯ อย่างไรก็ดี เมื่อหักสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และอาวุธฯ การส่งออกจะหดตัวที่ร้อยละ 4.89 YoY ซึ่งหดตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเด... อ่านต่อ

18 พฤศจิกายน 2563

อุตสาหกรรม

จากทรัมป์สู่ไบเดน...ชิ้นส่วนรถยนต์ไทยในสหรัฐฯ ควรเร่งปรับกลยุทธ์รับมือการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3161)

เข้าสู่ปี 2564 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ไทยอาจต้องเผชิญกับโจทย์ใหม่ที่ท้าทายจากฝั่งสหรัฐฯซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศนำเข้าหลัก หลังสหรัฐฯประกาศหยุดให้สิทธิ GSP กับชิ้นส่วนรถยนต์ไทยหลายรายการ ส่งผลให้ไทยไม่อาจใช้กลยุทธ์ด้านราคาแบบเดิมได้อีกในการแข่งขันในสหรัฐฯ โดยในปี 2564 ซึ่งการตัด GSP จะเริ่มมีผลบังคับใช... อ่านต่อ

16 พฤศจิกายน 2563

เกษตรกรรม

น้ำยางข้น...ตัวชูโรงผลิตภัณฑ์ยางพารา ตอบโจทย์ความต้องการถุงมือยางที่มีรองรับต่อเนื่อง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3160)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ราคาน้ำยางสดของไทยน่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะสั้นคือ ในช่วงที่เหลือของปี 2563 ต่อเนื่องถึงในปี 2564 ที่ราว 53-58 บาทต่อกิโลกรัม ด้วยแรงหนุนสำคัญของความต้องการถุงมือยางที่มีรองรับต่อเนื่องโดยเฉพาะถุงมือยางทางการแพทย์ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของยางพาราไทย โดยมีน้ำยางข้นเป็นตัวชูโรง... อ่านต่อ

2 พฤศจิกายน 2563

อุตสาหกรรม

อินโดนีเซีย...คู่แข่งฐานการผลิตรถยนต์ BEV ที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3156)

การเติบโตของรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเริ่มขยายมายังประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะการลงทุนเข้ามายังไทยและอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันไทยยังมีความได้เปรียบที่สูงกว่าอินโดนีเซีย โดยเฉพาะจากความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนรถยนต์ และความสามารถในการผลิตให้เกิด Economies of Scale ที่สูงกว่า ... อ่านต่อ

2 พฤศจิกายน 2563

การค้า

สหรัฐฯ เดินเกมตัดสิทธิ GSP ไทย 2 ครั้งในปี’ 63 … อีกปัจจัยท้าทายการส่งออกไทยไปสหรัฐฯ ปี’ 64 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3157)

ตลอดสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ เปราะบางเรื่อยมา จากการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ จนกระทั่งโค้งสุดท้ายก่อนหมดวาระก็ยังตัดสิทธิ GSP สินค้าไทยถึง 2 ครั้งในปี 2563 โดยการตัดสิทธิครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน รวมมีมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์ฯ ไม่กระทบต่อภาพรวมการส่งออก... อ่านต่อ

30 ตุลาคม 2563

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

การก่อสร้างด้วย Pre-cast ตอบโจทย์ปัญหาปัจจุบันและอนาคต (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3155)

อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในอนาคตเนื่องจากปัญหาขาดแคลนแรงงานก่อสร้างในช่วงหลัง เทคโนโลยีที่น่าจะช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้คือ การก่อสร้างแบบใช้วัสดุสำเร็จรูปยกมาติดตั้ง (Pre-fabrication) โดยวิธีการก่อสร้างนี้น่าจะทำให้ต้นทุนรวมของโครงการก่อสร้างลดลงโดยเฉลี่ย 15% ต่อโครงการ ... อ่านต่อ

28 ตุลาคม 2563

อุตสาหกรรม

ปี 2564 การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมใช้เวลาไม่เท่ากัน แต่ส่วนใหญ่จะยังไม่กลับสู่ระดับก่อนโควิด (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3153)

ภายใต้สมมติฐานที่ในประเทศไทยไม่เกิดการระบาดซ้ำที่รุนแรงของโควิด ประกอบกับสถานการณ์การเมืองไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐอย่างมีนัยสำคัญ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2564 อุตสาหกรรมหลักในไทยจะใช้เวลาในการฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 แตกต่างกัน ตามระดับของผลกระทบและบางอุตสาหกรร... อ่านต่อ

28 ตุลาคม 2563

เกษตรกรรม

Water Footprint...เทรนด์การผลิตสินค้าเกษตรที่ตอบโจทย์การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3154)

จากการที่ไทยมีการบริโภคน้ำและใช้น้ำในปริมาณมากเพื่อผลิตสินค้าโดยเฉพาะในภาคเกษตร ขณะที่ปริมาณน้ำก็มีแนวโน้มลดลงจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้น ทำให้ Water Footprint จะเป็นเทรนด์การผลิตสินค้าของโลกเรื่องหนึ่งที่มีความเป็นไปได้สูงในการเข้ามามีบทบาทในภาคเกษตรมากขึ้นในระยะข้างหน้าอย่างหลีกเลี... อ่านต่อ

27 ตุลาคม 2563

ท่องเที่ยว

ตลาดไทยเที่ยวไทยช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2563 ... คนไทยมีแผนท่องเที่ยว แต่กังวลโควิด เศรษฐกิจ และการเมือง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3152)

จากผลสำรวจการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ ของ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วน 77.3% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลสำรวจในช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่การท่องเที่ยวยังมีความไม่แน่นอนสูง เมื่อกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าหากมีการพบผ... อ่านต่อ

26 ตุลาคม 2563

บริการ

ปรับกลยุทธ์การบริหารซัพพลายเชนโลกเข้าสู่ Just In Case รองรับความไม่แน่นอนจากความชะงักงันของซัพพลายเชนโลก กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3151)

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ซัพพลายเชนโลกชะงักงันอย่างรุนแรง และทำให้ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกตระหนักถึงจุดอ่อนของกลยุทธ์ Just In Time ท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากโรคระบาด และสงครามการค้า ปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลกจึงเริ่มปรับกลยุทธ์การบริหารซัพพลายเชนไปสู่ระบบ Just In Case กัน... อ่านต่อ

22 ตุลาคม 2563

การค้า

ส่งออกไทย ก.ย. 63 หดตัวน้อยลงที่ -3.9% ... คาดทั้งปี 63 หดตัวที่ -7.0% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3892)

ส่งออกไทยในเดือนก.ย. 2563 อยู่ที่ 19,621.3 ล้านเหรียญฯ หดตัวร้อยละ 3.9 YoY ท่ามกลางอุปสงค์โลกที่ฟื้นตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ 9 เดือนแรกการส่งออกไทยหดตัวร้อยละ 7.3 YoY โดยเป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขยายตัวได้ดีเป็นหลัก ซึ่งปัจจัยผลักดันส่วนหนึ่งมาจากการทำงา... อ่านต่อ

8 ตุลาคม 2563

อุตสาหกรรม

ตลาดสมาร์ทโฟน 5G ปี 63...ยังคงต้องใช้เวลาก่อนเข้าสู่ตลาดแมส (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3147)

เนื่องด้วยสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นของภาคธุรกิจโทรคมนาคม ร่วมกับการลงทุนในโครงข่าย 5G ด้วยเม็ดเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมไทยเร่งขยายฐานผู้ใช้บริการ 5G ผ่านการกระตุ้นผู้บริโภคผันมาใช้งานสมาร์ทโฟน 5G เพื่อปูทางสู่การใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G โดยคาดว่าระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านจ... อ่านต่อ

1 ตุลาคม 2563

อุตสาหกรรม

ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายกระตุ้นการใช้เหล็กภายในประเทศ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3146)

จากการที่เหล็กไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านราคาต่อเหล็กนำเข้าจากจีน ทำให้ผู้ผลิตเหล็กในไทยยื่นหนังสือถึงหน่วยงานรัฐเพื่อขอมาตรการช่วยเหลือ และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสร... อ่านต่อ

30 กันยายน 2563

บริการ

บริการคลาวด์โซลูชั่น…แรงหนุนหลักตลาดดิจิทัล B2B ท่ามกลางวิกฤติโควิด เติบโตกว่าร้อยละ 19 ในปี 2563 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3145)

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้กระตุ้นให้ภาคธุรกิจต่างๆ ต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้ภูมิทัศน์การดำเนินธุรกิจในตลาดดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจไทย (B2B) เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่มุ่งเน้นเพียงการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างช่องทางการดำเนินธุรกิจใหม่ผ่านเทคโนโลยี... อ่านต่อ

29 กันยายน 2563

บริการ

‘คนละครึ่ง’ คาดหนุนค้าปลีกไตรมาส 4 ปี 2563 หดตัวลดลงเหลือ 7.2% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3144)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ผลจากมาตรการ 'คนละครึ่ง' ที่มีการจำกัดวงเงินการใช้จ่ายวันละไม่เกิน 150 บาท หรือคนละไม่เกิน 3,000 บาท (โดยรัฐจะจ่ายให้ 50% ของยอดใช้จ่าย ซึ่งไม่เกิน 3,000 บาท) เป็นจำนวน 10 ล้านคน น่าจะช่วยหนุนค้าปลีกในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2563 ให้หดตัวลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 7.2 จากเดิม... อ่านต่อ

24 กันยายน 2563

อุตสาหกรรม

ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ปี'63 : หดตัว 15.8% สะท้อนภาวะเศรษฐกิจ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3141)

ผลจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัว กระทบต่อพฤติกรรมการซื้อขนมไหว้พระจันทร์ ทั้งในภาพรวมและลูกค้าทุกกลุ่ม ในระดับมากน้อยแตกต่างกันตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จับตลาด ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า มูลค่าตลาดขนมไหว้พระจันทร์ในปี 2563 จะอยู่ที่ประมาณ 800 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 15.8 (YoY) โดยน้ำหน... อ่านต่อ

23 กันยายน 2563

การค้า

ส่งออกไทย ส.ค. 63 หดตัวน้อยกว่าที่คาดที่ -7.9% ... อย่างไรก็ดี ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความเสี่ยงสูง (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3886)

ส่งออกไทยในเดือนส.ค. 2563 หดตัวร้อยละ 7.9 YoY ส่งผลให้ 8 เดือนแรกการส่งออกไทยหดตัวร้อยละ 7.8 YoY อย่างไรก็ดี หากหักสินค้าเกี่ยวกับน้ำมัน ทองคำ และอาวุธฯ การส่งออกไทยเดือนส.ค. 2563 จะหดตัวที่ร้อยละ 14.1 YoY ซึ่งเป็นอัตราที่เร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวที่ร้อยละ 13.0 YoY โดยการส่งออ... อ่านต่อ

21 กันยายน 2563

การค้า

คุมเข้มพรมแดนเมียนมากระทบค้าชายแดนระยะสั้น แต่ COVID-19 ทำให้การส่งออกชายแดนไทยไปเมียนมาปี 2563 ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3138)

การที่ทางการเมียนมาออกประกาศจำกัดจำนวนรถขนส่งสินค้าและกำหนดให้ต้องเปลี่ยนมาใช้คนขับรถชาวเมียนมาเท่านั้นเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขนส่งสินค้าข้ามแดนบริเวณด่านแม่สาย จ.เชียงราย ที่เมียนมาอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าเข้าประเทศได้วันละ 6 คัน มีผลตั้งแต่ 17 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มาตรการดังกล่าวจะท... อ่านต่อ

18 กันยายน 2563

อุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาจเติบโตไปแตะ 1.3-1.6 หมื่นล้านบาท ในปี 2568 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3137)

ท่ามกลางวิกฤติปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากพลาสติกที่มีสัดส่วนการใช้งานมากที่สุด ทำให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า มูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในป... อ่านต่อ

17 กันยายน 2563

บริการ

การไหลของข้อมูลข้ามพรมแดนอย่างเสรี…ปัจจัยดึงดูดการลงทุนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ไทยควรเร่งเจรจาหากลุ่มพันธมิตร (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3136)

ในโลกของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล การไหลของข้อมูลข้ามพรมแดนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการเติบโตของการค้าและห่วงโซ่การผลิตโลก อย่างไรก็ดี จากความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงของประเทศ ทำให้นานาประเทศได้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ... อ่านต่อ

16 กันยายน 2563

อุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์ประกาศห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ ... แต่ยังคงต้องจับตาการนำเข้าอิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้วที่อาจกลายเป็นขยะต่อไป (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3134)

ประกาศกระทรวงพาณิยชย์ว่าด้วยเรื่องการห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 84 และตอนที่ 85 เฉพาะรหัสสถิติ 899 หรือก็คือการห้ามนำเข้าของเสียอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้อนุสัญญาบาเซล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ประกาศดังกล่าวเป็นการห้ามนำเข้าขยะอิเล... อ่านต่อ

16 กันยายน 2563

ท่องเที่ยว

แนวคิดการเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ... สัญญาณเริ่มต้นที่ดีต่อธุรกิจภาคการท่องเที่ยว (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3135)

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีความเห็นว่า แนวทางการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาพำนักระยะยาวประเภทพิเศษ หรือ Special Tourist Visa (STV) นับเป็นผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยที่ปัจจุบันภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและแรงงานกำลังเผชิญกับปัญหาอย่างหนักจากรายได้ที่หดหายไป สำหรับโครง... อ่านต่อ

2 กันยายน 2563

เกษตรกรรม

ภาวะฝนกับผลผลิตข้าว...ยังคงต้องติดตามในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3132)

จากภาวะน้ำท่วมในหลายจังหวัดแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ น่าจะไม่กระทบต่อผลผลิตข้าวนาปี เนื่องจากเป็นช่วงที่ยังไม่ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เมื่อผนวกกับการไหลของน้ำที่ท่วมหลาก ไม่มีการแช่ขังของน้ำที่ยาวนานเกินไป และเป็นลักษณะของการไหลผ่านของน้ำ ทำให้คาดว่า ผลผลิตข้าวนาป... อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2563

เกษตรกรรม

หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลไม้...เทคโนโลยีเปลี่ยนโฉมภาคเกษตรไทย มุ่งเริ่มในกลุ่มผลไม้มูลค่าสูงก่อน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3130)

หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลไม้ นับเป็นเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำสูง ตอบโจทย์ปัญหาในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวได้เป็นอย่างดี โดยไทยควรนำมาใช้ในกลุ่มผลไม้ที่มีมูลค่าสูงที่เน้นคุณภาพเป็นหลักเป็นอันดับแรกก่อน ตามมาด้วยผลไม้ในกลุ่มลักษณะเหมาเข่ง เพราะส่วนใหญ่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป สำหรับในแง่ของปร... อ่านต่อ

27 สิงหาคม 2563

อุตสาหกรรม

ข้อตกลงการค้าเสรีหนุนอุตฯรถยนต์ไทยเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลก ผลักดันการลงทุนและการส่งออกของรถยนต์และชิ้นส่วนไทยเพิ่มขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3129)

ปัจจุบันค่ายรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยเฉพาะค่ายญี่ปุ่น มีแนวโน้มที่จะปรับรูปแบบกระบวนการผลิตจากเดิมที่เน้นการลดต้นทุนแบบ Lean Production เป็นการผลิตแบบ Agile Supply Chain มากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้มากขึ้น ส่งผลให้การเลือกหาฐานการผลิตเพื่อรองรับต่อรูป... อ่านต่อ

24 สิงหาคม 2563

การค้า

ส่งออกไทย ก.ค. 63 หดตัว 11.4%...คาดทั้งปีหดตัว 12.0% ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3881)

ส่งออกไทยในเดือนก.ค. 2563 อยู่ที่ 18,819 ล้านเหรียญฯ หดตัวร้อยละ 11.4 YoY อย่างไรก็ดี หากหักสินค้าเกี่ยวกับน้ำมัน ทองคำ และอาวุธฯ การส่งออกจะหดตัวที่ร้อยละ 13.0 YoY โดยการส่งออกทองคำพลิกกลับมาขยายตัวในเดือนก.ค. ที่ร้อยละ 37.2 YoY ตามทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าที... อ่านต่อ

5 สิงหาคม 2563

บริการ

หลังโควิด-19 ธุรกิจ Food Delivery ขยายตัวบนการแข่งขันที่ยิ่งรุนแรง … ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรุกไปสู่ Super Application (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3128)

จากความนิยมในการใช้บริการสั่งอาหารไปยังที่พัก (Food Delivery) ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงการทำตลาดของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจัดส่งอาหาร ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ทั้งปี 2563 จำนวนครั้งของการจัดส่งอาหารจะอยู่ที่ 66- 68 ล้านค... อ่านต่อ

24 กรกฎาคม 2563

อุตสาหกรรม

การจัดการธุรกิจยั่งยืน: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่ออนาคต (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3127)

จากการประเมินดัชนี Environmental Performance Index (EPI) ของไทยในปี 2563 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561 มาอยู่ที่ลำดับ 78 ของโลก แต่เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดรายด้านและจากสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้น บ่งชี้ว่าไทยยังต้องยกระดับการจัดการทรัพยากรแ... อ่านต่อ

24 กรกฎาคม 2563

เกษตรกรรม

ชูแป้งปลอดกลูเตนเป็น Product Champion... สร้างมูลค่าเพิ่มให้มันสำปะหลังสูงกว่า 8.2 เท่าในปี 2570 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3126)

แป้งปลอดกลูเตน น่าจะสามารถชูเป็น Product Champion ผ่านการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากฐานความรู้สมัยใหม่อย่างเศรษฐกิจชีวภาพที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าได้สูง ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่แพ้กลูเตนและกลุ่มผู้รักสุขภาพ โดยประเมินว่า ในปี 2563-2564 หากไทยสามารถนำมันสำปะหลังสดที่มีอยู่ราว 30 ล้านตัน แบ่งนำมาผลิตแป้... อ่านต่อ

24 กรกฎาคม 2563

การค้า

ส่งออกไทย มิ.ย. 63 หดตัว 23.2%...ฉุดครึ่งปีแรกติดลบ 7.1% มองครึ่งหลังหดตัวลึกกว่าครึ่งแรก เหตุอุปสงค์โลกฟื้นช้า (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3877)

การส่งออกไทยในเดือนมิ.ย. 2563 หดตัวสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ฉุดภาพรวมส่งออกไทยครึ่งแรกของปี 2563 หดตัวร้อยละ 7.1 YoY โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในเดือนมิ.ย. 2563 อยู่ที่ 16,444 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัวร้อยละ 23.2 YoY ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังรุนแรงและการบังคับใช้มาตรการป... อ่านต่อ

8 กรกฎาคม 2563

อุตสาหกรรม

ต่ออายุมาตรการช่วย SMEs...ต่อลมหายใจระบบเศรษฐกิจการเงิน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3123)

สถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคธุรกิจ และครัวเรือน โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักเป็นลำดับต้น ๆ คือ ธุรกิจเอสเอ็มอี มาตรการทางให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครึ่งแรกของปี 2563 จึงมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจดังกล่าว โดยหนึ่งในมาตรการที่สำคัญ คือ มาตรการการเลื่อนชำระหนี้ ซึ่งกำลังจะสิ้... อ่านต่อ

30 มิถุนายน 2563

อุตสาหกรรม

AD สหรัฐฯเพิ่มความเสี่ยงส่งออกยางรถยนต์ไทยปี 2564 ...ขณะปี 2563 ต้องเผชิญวิกฤตโควิด-19 ทำติดลบกว่า 21% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3122)

สหรัฐฯประเทศผู้นำเข้ายางรถยนต์จากไทยเป็นอันดับ 1 เริ่มเปิดไต่สวนกรณีทุ่มตลาดยางรถยนต์กับไทย ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าผลกระทบน่าจะอยู่ในวงจำกัดและในระยะสั้น ทั้งนี้เนื่องจากในระยะยาวไทยน่าจะยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเป็นฐานการผลิตยางรถยนต์โลกด้วยปัจจัยบวกสำคัญที่เหนือกว่าคู่แข่ง คือ ต... อ่านต่อ

25 มิถุนายน 2563

การค้า

New Normal ท้าทายการปรับตัวของธุรกิจขนส่งอาหารผ่านพรมแดนของไทยจนกว่า COVID-19 จะคลี่คลาย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3121)

COVID-19 เป็นจุดเปลี่ยนสำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการค้าชายแดนและผ่านแดนที่ต้องบริหารจัดการธุรกิจท่ามกลางรายได้จากการส่งออกที่หายไปตามกำลังซื้อของประเทศเพื่อนบ้านที่เผชิญวิกฤตเดียวกัน โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 ... อ่านต่อ

24 มิถุนายน 2563

การค้า

มาตรการปิดเมืองในต่างประเทศฉุดส่งออกไทย พ.ค. 63 หดตัวลึก 22.5% แม้จะมีแรงหนุนจากส่งออกทองคำ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3873)

มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในเดือนพ.ค. 2563 อยู่ที่ 16,278 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัวร้อยละ 22.5 YoY เป็นผลจากมาตรการปิดเมืองของหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ 5 เดือนแรก ส่งออกไทยหดตัวร้อยละ -3.7 YoY โดยการส่งออกที่หดตัวในเดือนพ.ค.นับเป็นการหดตัวลึกที่สุดในรอบกว่า 10 ปี ... อ่านต่อ

22 มิถุนายน 2563

บริการ

ธุรกิจบันเทิงเสมือนจริงบน 5G…ตอบโจทย์นิวนอร์มอล พร้อมปูโอกาสธุรกิจให้กับผู้ประกอบการโทรคมนาคมไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3120)

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา เปลี่ยนพฤติกรรมการรับชมการแสดงโชว์ของผู้บริโภค จากที่รับชมในสถานที่สาธารณะ เป็นการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเมื่อผนวกกับการมาถึงของเทคโนโลยีไร้สาย 5G ในปัจจุบัน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมบุกเบิกตลาดธุรกิจบันเทิงเสม... อ่านต่อ

18 มิถุนายน 2563

ท่องเที่ยว

มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ หลังการคลายล็อก หนุนคนไทยเที่ยวในประเทศ … คาดสร้างรายได้เพิ่มราว 41,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3118)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศของภาครัฐ จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19 อีกทั้งยังน่าจะมีผลทางจิตวิทยากระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและก่อให้เกิดการใช้จ่ายในสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลทางบวกเพิ่มเติมต่อ... อ่านต่อ

18 มิถุนายน 2563

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในช่วงที่เหลือของปี 2563 … กำลังซื้อของผู้บริโภคยังเป็นโจทย์สำคัญ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3119)

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 เครื่องชี้กิจกรรมการซื้อขายที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ปรับลดตามสภาพปัจจัยแวดล้อม โดยเฉพาะการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก รวมถึงแผนกิจกรรมการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยต้องเลื่อนออกไป ซึ่งเดิมการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโ... อ่านต่อ

11 มิถุนายน 2563

อุตสาหกรรม

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับ Last-mile Delivery ปี ’63 มูลค่ากว่า 14,400 ล้านบาท โต 15-18% … ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3117)

จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ที่เป็นปัจจัยเสริมการใช้บริการขนส่งสินค้าแบบ Last-mile Delivery จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดของธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งถึงมือผู... อ่านต่อ

5 มิถุนายน 2563

อุตสาหกรรม

โควิดกระตุ้นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสู่ระบบ Automation…ลดการพึ่งพาแรงงานและยกระดับความปลอดภัยอาหาร (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3116)

การแพร่ระบาดของโควิดและปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ต้องพึ่งพาแรงงานอย่างเข้มข้นจำเป็นต้องพิจารณานำระบบ Automation มาใช้งานมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากจะลดความเสี่ยงด้านการผลิตอันเกิดจากการใช้แรงงานคนแล้ว ยังมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการผลิตอาหารให้สูงขึ้น ทั้งนี้ การนำระบบ... อ่านต่อ

28 พฤษภาคม 2563

เกษตรกรรม

ราคาสินค้าเกษตรครึ่งหลังของปี 2563...ให้ภาพแย่ลงจากแรงกดดันด้านอุปทานและผลของโควิด-19 ที่ยังมีอยู่ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3114)

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 สถานการณ์สินค้าเกษตรในภาพรวมจะยังประคองตัวไปได้ในกรอบจำกัด โดยจะเห็นภาพของราคาสินค้าเกษตรที่ขยายตัวได้ราวร้อยละ 3.8 (YoY) และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวได้ในกรอบจำกัดราวร้อยละ 1.4 (YoY) สำหรับในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 สถานการณ์สินค้าเกษตรอาจให้ภาพที่แย่ลงเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแร... อ่านต่อ

26 พฤษภาคม 2563

บริการ

E-Commerce ปี’ 63 คาดมูลค่าตลาดชะลอเหลือโต 8-10% สภาวะ New normal กระตุ้นการแข่งขันที่ยากและรุนแรงขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3112)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า วิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้การทำธุรกิจ E-Commerce ภายใต้สภาวะ New normal แม้ว่าจะกระตุ้นให้ตลาดค้าปลีกออนไลน์ (B2C E-Commerce เฉพาะสินค้า) เติบโตขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับการแข่งขันที่รุนแรงเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ E-Market place ต่างชาติ ซึ่งนอกจากจะเผชิญแรงกดดันจากประเด็นกำลังซื้... อ่านต่อ

22 พฤษภาคม 2563

การค้า

ส่งออกไทย เม.ย. 63 โต 2.1% จากการส่งออกทองคำที่โตสูงถึง 1,103% และปัจจัยชั่วคราวอื่นๆ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3866)

มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในเดือนเม.ย. 2563 ขยายตัว 2.12% YoY สวนทางกับมุมมองของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะหดตัว 4.6% จากมาตรการปิดเมือง โดยขยายตัวจากการส่งออกทองคำที่โตสูงถึง 1,103% และปัจจัยชั่วคราวอื่นๆ ... อ่านต่อ

19 พฤษภาคม 2563

อุตสาหกรรม

ธุรกิจเกมคลาวด์คอมพิวติ้ง...โอกาสทางธุรกิจใหม่ที่พร้อมเติบโต โดยใช้จุดแข็งความเข้าใจผู้บริโภคไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3111)

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งเสริมพฤติกรรมการเล่นเกม หนุนอุตสาหกรรมเกมคลาวด์คอมพิวติ้ง (Game Cloud Computing: GCC) คาดเติบโตจาก 0.73 หมื่นล้านบาท ในปีก่อนหน้าเป็น 1.03 หมื่นล้านบาท ในปี 2563 และน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากภาวะโควิด-19 โดยเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการคลาวด์คอมพิ... อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2563

เกษตรกรรม

คาดราคากุ้งเฉลี่ยครึ่งหลังปี’63 ฟื้นในระดับต่ำ ... จากแรงพยุงของโครงการรักษาเสถียรภาพราคา และผลผลิตส่วนเกินที่ลดลง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3109)

สถานการณ์กุ้งตกต่ำตั้งแต่ต้นปี 2563 สาเหตุหลักมาจากอุปทานส่วนเกิน (ผลผลิตมีมากกว่าความต้องการมาก) จนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนออนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตผ่านโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้ง ปี 2563 ซึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า น่าจะช่วยพยุงราคากุ้งให้ขยับขึ้นได้บ้าง... อ่านต่อ

7 พฤษภาคม 2563

อุตสาหกรรม

COVID-19 ส่งผลอุตฯรถยนต์ไทยสู่จุดต่ำสุดในรอบ 9 ปี...นำไปสู่การปรับห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใหม่ในไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3107)

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไทยผลักดันสู่จุดต่ำสุดในรอบกว่า 9 ปี ด้วยปริมาณการผลิตที่อาจหดตัวสูงถึงกว่าร้อยละ 25 ลดลงไปแตะตัวเลข 1,520,000 คัน นำโดยการส่งออกที่อาจหดตัวสูงถึงกว่าร้อยละ 29 ด้วยตัวเลขส่งออกที่ลดลงเหลือเพียง 750,000 คัน ขณะที่ตลาดในประเทศก็... อ่านต่อ

5 พฤษภาคม 2563

การปรับตัวของธุรกิจร้านอาหารเข้าสู่มาตรฐานใหม่ … คาดปี 2563 พลิกกลับมาหดตัวครั้งแรกในรอบ 8 ปี (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3105)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีทิศทางที่ผ่อนคลายลง ส่งผลให้ภาครัฐประกาศผ่อนปรนมาตรการในบางพื้นที่เพื่อให้ธุรกิจบางประเภทกลับมาเปิดบริการได้อีกครั้ง ซึ่งหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับการผ่อนปรนให้มีการเปิดทำการเป็นกลุ่มแรกในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ได้แก่ ร้านอาหารที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ... อ่านต่อ

5 พฤษภาคม 2563

เกษตรกรรม

โควิด-19 สร้างการเคลื่อนไหวของราคายางพารารูปแบบใหม่บนฐาน New Normal...ไทยเร่งปรับตัวในยุคราคาตกต่ำระยะยาว (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3106)

สถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563 จะเป็นปัจจัยระยะสั้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างราคายางพาราในระยะยาว โดยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคายางพาราในรูปแบบใหม่ โดยจะเป็นการเคลื่อนไหวขึ้นลงในกรอบแคบๆ บนฐานของ New Normal ซึ่งเป็นช่วงราคาใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม โดยคาดว่า การเ... อ่านต่อ

30 เมษายน 2563

บริการ

ค้าปลีกปี’ 63 คาดหดตัวสูง 5-8% … ผู้ประกอบการเผชิญโจทย์ท้าทายมากขึ้นหลังโควิด-19 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3102)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แม้ว่าการทยอยปลดล็อคมาตรการ Lockdown ของทางภาครัฐ จะช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกมีโอกาสกลับมาสร้างรายได้ผ่านช่องทางหน้าร้านอีกครั้ง แต่เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังคงอ่อนแรงต่อเนื่อง ประกอบกับยังไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย หากโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดรอบ 2 จึ... อ่านต่อ

30 เมษายน 2563

อุตสาหกรรม

ไวรัสโควิดกดดันส่งออก PCB ไทยปี 63 หดตัวกว่า 21% ก่อนฟื้นตัวปีหน้าตามกระแส 5G และพฤติกรรมผู้บริโภคหลังโควิด (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3103)

การระบาดของไวรัสโควิดในปี 2563 น่าจะส่งผลกดดันให้มูลค่าการส่งออก PCB ของไทยโดยรวมหดตัวราวร้อยละ 20.9 ถึง 23.6 หรือมีมูลค่าส่งออกราว 927.4 ถึง 960.8 ล้านดอลลาร์ฯ ตามความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกที่ลดต่ำลง ซึ่งเป็นผลหลักมาจากเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอย และการชะลอการลงทุนครั้งใหญ่ในโครง... อ่านต่อ

30 เมษายน 2563

ท่องเที่ยว

ตลาดไทยเที่ยวไทยกับโจทย์ธุรกิจที่ไม่เหมือนเดิมหลังโควิด-19 …คาดทั้งปี 2563 คนไทยเดินทางเที่ยวในประเทศเหลือประมาณ 79.5-89.5 ล้านคน-ครั้ง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3104)

สถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลาย และหากไม่เกิดการระบาดของโควิด-19 อีกครั้ง ตลาดไทยเที่ยวไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ก็น่าจะค่อยๆ กลับมา แต่เนื่องจากยังมีปัจจัยท้าทายจากเศรษฐกิจ กำลังซื้อที่อ่อนแอและความเชื่อมั่นต่อการมีงานทำลดลง ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยทั้... อ่านต่อ

24 เมษายน 2563

การค้า

COVID-19 ทำให้ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ ปี’63 … หดตัวร้อยละ 9.2 ครั้งแรกในรอบ 10 ปี (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3101)

การส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ในไตรมาส 1/2563 หดตัวที่ร้อยละ 2.7 (YoY) ซึ่งถ้าหักสินค้าที่เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์และรถถังเพื่อการซ้อมรบที่ทำให้ฐานการส่งออกผันผวน ก็นับว่าสหรัฐฯ เป็นตลาดที่สามารถเติบโตได้ดีถึงร้อยละ 15.8 (YoY) โดยเบื้องหลังการเติบโตดังกล่าวได้อานิสงส์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ผลักด... อ่านต่อ

21 เมษายน 2563

การค้า

ส่งออกไทย ไตรมาส 1/63 ขยายตัว 0.9% จากปัจจัยชั่วคราวของการส่งออกทองคำและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3862)

มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในไตรมาสที่ 1/2563 พลิกกลับมาขยายตัวในรอบ 5 ไตรมาส ที่ 0.9% YoY จากแรงหนุนของการส่งออกทองคำและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวดี ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากเป็นปัจจัยกดดันต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน... อ่านต่อ

16 เมษายน 2563

บริการ

ผลของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ต่อธุรกิจการให้บริการแบบ On-Demand …คาดปี 2563 มูลค่ารวมสูงถึง 1.42 แสนล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3099)

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งเชิงบวกและลบต่อธุรกิจ On-Demand ส่งผลให้มีการขยายตัวของมูลค่าตลาดในบริการบางประเภท ขณะที่บางส่วนกลับมีการหดตัวตัวลงอย่างมาก อย่างไรก็ดีศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในกลุ่ม On-Demand ที่ได้รับความนิยมในปี 2... อ่านต่อ

10 เมษายน 2563

อุตสาหกรรม

จีนขยับลงทุนและขยายตลาดรถยนต์สู่ต่างประเทศไทยควรเร่งรับมือ โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3097)

ปัจจุบันจีนมีทิศทางการส่งออกรถยนต์และเข้าไปลงทุนผลิตรถยนต์ในประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการตอบรับที่ดีค่อนข้างมากแม้กระทั่งในตลาดประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่าการส่งออกรถยนต์ของไทยเริ่มได้รับผลกระทบบ้างแล้วในตลาดส่งออกหลัก... อ่านต่อ

10 เมษายน 2563

การค้า

COVID-19 แพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ... ฉุดการค้าชายแดนและผ่านแดนไทยปี 2563 หดตัวร้อยละ 12.8 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3098)

การลดลงของราคาน้ำมัน และมาตรการรับมือกับ COVID-19 ที่เริ่มแพร่ระบาดในเพื่อนบ้านของไทยบางประเทศส่งผลให้การส่งออกสินค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 มีภาพที่ไม่สดใสนักหดตัวร้อยละ 8.6 (YoY) ขณะที่ COVID-19 ที่กำลังลุกลามในทุกประเทศอาเซียนเวลานี้ อาจยิ่งซ้ำเติมให้การส่งออกอ่อนแรงลงอี... อ่านต่อ

9 เมษายน 2563

พลังงาน

โรงไฟฟ้าชุมชนแบบชีวมวลผสมผสาน…ตอบโจทย์เป้าหมายธุรกิจ พร้อมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3096)

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนับได้ว่าเป็นนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญอันหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานในพื้นที่ชุมชน และสร้างรายได้เสริมให้เกิดแก่ชุมชน ผ่านการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเพื่อเป็นเชื้อเพลิง โดยโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทชีวมวลน่าจะทำให้เกษตรกรในปัจจุบันได้รับประโยชน์สูงสุดจากการขายว... อ่านต่อ

3 เมษายน 2563

เกษตรกรรม

COVID-19 … ดันความต้องการและราคาขายปลีกไข่ไก่ยืนตัวสูงในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปี’63 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3095)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า สถานการณ์ราคาไข่ไก่สดที่ปรับตัวสูงขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 มาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 1) สภาพอากาศร้อนและภัยแล้งที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตไข่ไก่ลดลง และ 2) ความต้องการไข่ไก่เพื่อการสำรองไว้บริโภค หลังภาครัฐประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ Lockdown รวมถึงน่... อ่านต่อ

1 เมษายน 2563

เกษตรกรรม

ส่งออกข้าวไทยปี 2563 ทรุดต่อเนื่อง...มุ่งพัฒนาข้าวขาวพื้นนิ่ม เพื่อเป็น Fighting Product (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3094)

การส่งออกข้าวไทยในปี 2563 อาจลดลงมาอยู่ที่ราว 6.2-6.6 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 12.9-18.1 (YoY) นับเป็นตัวเลขต่ำที่สุดในรอบ 7 ปี จากปัจจัยลบที่รุมเร้ารอบด้านปัจจัยเดิมที่ยังมีอยู่ให้เห็นต่อเนื่องจากปีก่อน โดยเฉพาะตลาดข้าวขาว (ข้าวพื้นแข็ง) ที่มีปัญหามากที่สุด ดังนั้น ไทยจึงต้องหาทางออกด้วยการใช้ข้าวขาว... อ่านต่อ

30 มีนาคม 2563

บริการ

ค้าปลีกและร้านอาหาร สู้โควิด-19 เร่งปรับตัวสู่ออนไลน์ ชดเชยรายได้หลักที่หายไป (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3093)

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น จนส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจร้านอาหารที่ต้องได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ชะลอตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อผนวกกับผลจากมาตรการปิดสถานประกอบการเป็นการชั่วคราว รวมถึงการออก พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมโควิด-19 ทำใ... อ่านต่อ

27 มีนาคม 2563

เกษตรกรรม

ปี’63 ฝ่าวิกฤต COVID-19 คาดส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งไทยไปจีนโตได้ไม่ต่ำกว่า 20% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3092)

ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง เป็นสินค้าที่ไทยยังสามารถทำตลาดได้ดีในจีน แม้ว่าสถานการณ์ปิดด่านขนส่งสินค้าสำคัญของจีนเพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 หลังช่วงตรุษจีนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563จะทำให้การขนส่งไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทยไปจีนชะงักงันและเกิดความล่าช้าบ้าง แต่ยอดส่งออกไปจีนในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2... อ่านต่อ

23 มีนาคม 2563

การค้า

ทองคำ-น้ำมัน ปัจจัยหลักกระทบส่งออกไทยเดือน ก.พ. 63 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3856)

การส่งออกสินค้าไทยในเดือนก.พ. 2563 ยังให้ภาพที่ปะปนจากหลายปัจจัยชั่วคราว ทั้งจากแรงหนุนของการส่งออกทองคำที่โตสูงต่อเนื่อง และแรงฉุดจากฐานสูงของการส่งคืนอาวุธยุทโธปกรณ์และระดับราคาน้ำมันดิบในปีก่อน ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังส่งผลกระทบต่อการส่งออกนำเข้าสินค้าไทยในวงที่จำกัด ... อ่านต่อ

9 มีนาคม 2563

บริการ

ธุรกิจร้านอาหารปี 2563 ได้รับผลกระทบจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 คาดรายได้หายไป 2.65 – 3.65 หมื่นล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3090)

ธุรกิจร้านอาหารหนึ่งในภาคบริการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งไม่เพียงแต่ชะลอการเดินทางของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทย แต่ยังทำให้ผู้บริโภคชาวไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยวรวมถึงออกไปทานอาหารในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน นอกจากนี้การชะลอตัวของเศรษฐกิจและความ... อ่านต่อ

5 มีนาคม 2563

บริการ

COVID-19 บวกกับกำลังซื้อที่ซบเซา กระทบค้าปลีกไทย … คาดปี’ 63 มูลค่าตลาดหดตัวร้อยละ 0.8 ถึง 2.2 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3089)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่คาดว่าจะลากยาวไปจนถึงครึ่งปีแรก บวกกับกำลังซื้อของคนในประเทศที่ยังคงอ่อนแรงต่อเนื่อง จากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การว่างงานที่เพิ่มขึ้น และภัยแล้ง ส่งผลให้คาดว่า ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกทั้งปี 2563 จะหดตัวราวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่... อ่านต่อ

26 กุมภาพันธ์ 2563

พลังงาน

ประเด็นท้าทายจากพฤติกรรมผู้ใช้รถ สร้างแรงกระตุ้นใหม่ เพิ่มอุปสงค์น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพในอนาคต (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3088)

ที่ผ่านมา ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งกลุ่มน้ำมันดีเซลและเบนซินนั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากแรงหนุนของกลไกราคาและการเพิ่มขึ้นของรถที่รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ อย่างไรก็ดี น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่มีสัดส่วนการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพในปริมาณที่ต่ำนั้นกลับเป็นที่นิยมมากกว่า แม้จะอย... อ่านต่อ

24 กุมภาพันธ์ 2563

การค้า

ส่งออกทองคำโตสูง 300% ดันภาพรวมส่งออกไทย ม.ค. 63 กลับมาขยายตัว 3.35%

เศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ผลักดันให้การส่งออกสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำในเดือนม.ค. 2563 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 299.6 YoY ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนให้ภาพรวมการส่งออกสินค้าไทยในเดือนม.ค. 2563 กลับมาขยายตัวเ... อ่านต่อ

24 กุมภาพันธ์ 2563

เกษตรกรรม

โควิด-19 ฉุดรั้งส่งออกผลไม้ไทยปี 2563 หดตัว ... ในขณะที่มาตรการ NTMs ยังคงเป็นความท้าทายในระยะยาว (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3087)

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 (Coronavirus Disease: COVID-19) ส่งผลให้ทางการจีนประกาศปิดด่านขนส่งสินค้าสำคัญต่อเนื่องจากการหยุดตามปกติในเทศกาลตรุษจีนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ รวมทั้งเส้นทางการค้าผ่านแดนจากเวียดนามไปจีนก็หยุดดำเนินการชั่วคราวเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค ทำให้ผู้นำเข้าผลไม้ต้องยกเล... อ่านต่อ

14 กุมภาพันธ์ 2563

อุตสาหกรรม

COVID-19 กระทบตลาดรถยนต์ไทย ปี 63 แตะระดับ 9 แสนคัน ชิ้นส่วน OEM ไทยกระทบด้วยทั้งที่ใช้ในประเทศและที่ส่งออก (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3086)

จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีนที่ยังคาดเดาได้ยาก แต่ได้แผ่ขยายผลกระทบออกมาสู่เศรษฐกิจทั่วโลก ได้ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งในและนอกประเทศจีน ไม่เว้นแม้แต่ไทย ต้องประสบกับทิศทางที่หดตัวลงถ้วนหน้า ส่งผลให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับประมาณการยอดขายรถยนต์โดยรวมตลอดทั้งปี 2563 ลงจากที่เคย... อ่านต่อ

13 กุมภาพันธ์ 2563

บริการ

ธุรกิจจัดงานวิ่งปี’63: ฝ่าฝุ่น PM2.5 สร้างมูลค่า 1,700 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3085)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2563 ธุรกิจจัดงานวิ่งในไทยจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเป็นมูลค่าราว 1,700 ล้านบาท จากจำนวนนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมรวม 4-6 ล้านคน และจำนวนงานวิ่งทั้งปีที่น่าจะมีไม่ต่ำกว่า 1,800 รายการ ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยงานส่วนใหญ่คงจะถูกจัดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังภายใต้สมมติฐานที่สถา... อ่านต่อ

12 กุมภาพันธ์ 2563

อุตสาหกรรม

การลงทุนเทคโนโลยี 5G...ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเผชิญโจทย์ธุรกิจรอบด้านทั้งประเด็นตลาด ต้นทุน และเทคโนโลยี (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3084)

ในปี 2563 นี้ เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายของไทยกำลังจะเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง โดยจะมีการจัดประมูลคลื่นความถี่สำหรับบริการ 5G ในวันที่ 16 ก.พ. 2563 และมีการตั้งเป้าที่จะผลักดันให้เกิดการเปิดให้บริการได้ในบางพื้นที่ภายในกลางปีนี้ ทั้งนี้ ในการลงทุนเทคโนโลยี 5G ผู้ประกอบการโทรคมนาคมน่าจะเผชิญ... อ่านต่อ

6 กุมภาพันธ์ 2563

การค้า

วิกฤตไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในจีน ... กระทบภาคการผลิตไทยสูญเสียไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์ฯ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3081)

การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (2019 n-CoV) ส่งผลให้ทางการจีนใช้มาตรการเข้มข้นขึ้นเพื่อสกัดการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นการปิดเมืองที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก หรือแม้แต่ภาคธุรกิจในจีนเองก็หยุดกิจการชั่วคราว สิ่งเหล่านี้กระทบต่อความต้องการสินค้าจากไทยในปี 2563 ยิ่งซ้ำเติมการส่งออกของไทยที่อ่อนแรงจ... อ่านต่อ

5 กุมภาพันธ์ 2563

อุตสาหกรรม

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ฉุดมูลค่าธุรกิจสายการบินในไทยลงอีก คาดทั้งปี 2563 หดตัว 4.3% - 6.2% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3080)

ธุรกิจสายการบินกำลังเจอโจทย์ท้าทายอย่างหนัก เนื่องจากการแข่งขันตัดราคาจนอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาวะดีมานด์การเดินทางโดยเครื่องบินเริ่มชะลอตัว ส่งผลให้มูลค่าตลาดธุรกิจสายการบินลดลงเป็นครั้งแรกในปี 2562 เหลือเพียง 3.14 แสนล้านบาท ... อ่านต่อ

4 กุมภาพันธ์ 2563

อุตสาหกรรม

ส่งออกรถยนต์ 63 อาจหดตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 เมื่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่กระทบเศรษฐกิจคู่ค้าไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3079)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า การส่งออกรถยนต์โดยรวมของไทยในปี 2563 นี้อาจจะอยู่ในระดับหดตัวลงจากปีที่แล้ว ด้วยผลกระทบจากปัจจัยลบต่างๆทั้งปัญหาเศรษฐกิจเดิมที่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว รวมถึงการที่ออสเตรเลียคู่ค้าหลักไทยต้องเผชิญกับปัญหาไฟป่า แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจากการที่ค่าเงินบาทน่าจะมีทิศทางไม่แข็งค่าเท่าป... อ่านต่อ

31 มกราคม 2563

อุตสาหกรรม

งดใช้ถุงพลาสติกหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง … ดันธุรกิจถุงหิ้วที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี 63 กว่า 400 ล้านใบ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3078)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา ได้เริ่มมีการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic bag) ภายใต้กรอบการดำเนินงานของแผนจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ในระยะแรกถุงพลาสติกจะลดลงจากแหล่งห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ ตลาดสด... อ่านต่อ

24 มกราคม 2563

ท่องเที่ยว

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ในจีน ต่อตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 2563 ... ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3077)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ในจีน น่าจะยังส่งผลจำกัดต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2563 โดยยังไม่ยกระดับเท่ากับกรณีการแพร่ระบาดของโรค SARS เนื่องจากสถานการณ์ครั้งนี้ทางการจีนมีระบบการจัดการที่รวดเร็ว เทคโนโลยีการแพทย์ก้าวหน้าขึ้น และการสื่อสารที่... อ่านต่อ

22 มกราคม 2563

การค้า

ส่งออกไทย ปี’62 หดตัว 2.65% ค่าเงินบาทและเศรษฐกิจโลกยังเป็นความเสี่ยงต่อการส่งออกไทยในปีนี้ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3845)

การส่งออกสินค้าไทยในปี 2562 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 246,244.5 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัว 2.65% YoY ในขณะที่การนำเข้าสินค้าไทยในปี 2562 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 236,639.9 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัว 4.66% YoY ทำให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยเกินดุล 9,604.6 ล้านดอลลาร์ฯ นับเป็นการเกินดุลการค้าติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ของไทย... อ่านต่อ

17 มกราคม 2563

เกษตรกรรม

ภัยแล้งปี 2563 ส่อวิกฤติ ... คาดเสียหายราว 17,000-19,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3074)

ภัยแล้งในฤดูกาลปี 2563 (ม.ค.-เม.ย.2563) ได้เกิดขึ้นเร็วกว่าปีก่อน และส่อเค้าความรุนแรง ยาวนานมากขึ้น จากปริมาณน้ำในเขื่อนที่ลดลงร้อยละ 33.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงในแทบทุกภาคของประเทศ และยังเป็นระดับน้ำที่วิกฤติกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอีกด้วย สร้างความเสียหายต่อพืชฤดูแล้งสำคัญ คือ ข้าว มันสำปะ... อ่านต่อ

7 มกราคม 2563

อุตสาหกรรม

MRO อู่ตะเภาเฟสแรก ดันตลาดซ่อมเครื่องบินไทยโตเกือบเท่าตัว...ไทยควรเน้นเครื่องบินลำตัวกว้างฉีกตลาดจากคู่แข่งสำคัญในอาเซียน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3069)

ปริมาณเครื่องบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต ทำให้ความต้องการซ่อมบำรุงอากาศยานเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะสำหรับเครื่องบินลำตัวแคบ ทำให้มีแผนการลงทุนสำหรับตลาดเครื่องบินขนาดนี้ในหลายประเทศในภูมิภาค ดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของไทย ไทยจึงควรเน้นตลาดซ่อมบำรุงเครื่องบินลำต... อ่านต่อ

6 มกราคม 2563

ท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 2563 คาดมีจำนวน 11.10-11.30 ล้านคน เป็นตลาดหลักที่หนุนการท่องเที่ยว แม้ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3071)

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 24-30 ม.ค. 2563 นี้ ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะยังมีบรรยากาศที่ดี โดยคาดว่าในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยประมาณ 365,500 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เติบโตใกล้เคียงกับตรุษจีนปีที่ผ่านมา ด้วยการทำตลาดอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน... อ่านต่อ

3 มกราคม 2563

ท่องเที่ยว

ปี 2563 เป็นปีแห่งความท้าทายของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย...จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจขยายตัว 2.0%-3.0% หรือมีจำนวนที่ 40.5-40.9 ล้านคน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3068)

ทิศทางของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2563 มีโจทย์ที่ยากขึ้นทั้งในด้านของการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงยังคงอยู่และมีความท้าทายมากขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2563 นักท่องเที่ยวต... อ่านต่อ

2 มกราคม 2563

บริการ

ปี 2563 ธุรกิจร้านอาหารเผชิญกับโจทย์ท้าทายสูง และรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไป คาดมีมูลค่า 4.37 – 4.41 แสนล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3067)

ธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคบริการและเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการจำนวนมาก รวมถึงมีมูลค่าหมุนเวียนไม่น้อย ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของธุรกิจส่งผลต่อเนื่องไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกหลายระดับ ทั้งนี้ในปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าธุรกิจร้... อ่านต่อ

27 ธันวาคม 2562

บริการ

โรงพยาบาลเอกชนปี 2563 หลายปัจจัยกดดันการทำกำไร ... แนะกระจายความเสี่ยงจากการสร้างรายได้ผ่าน Non-hospital (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3066)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ในปี 2563 ภาพรวมกำไรสุทธิของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ) น่าจะเติบโตร้อยละ 3-6 ชะลอลงเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่เจาะกลุ่มคนไข้กำลังซื้อปานกลางถึงสูง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการแข่งขันที่รุนแรง โดยจำนวนคู่แข่งทยอยเพิ่มขึ้น แต่คนไข้ที่... อ่านต่อ

26 ธันวาคม 2562

เกษตรกรรม

ทิศทางเกษตรไทยปี 2563…นโยบายการเกษตรภาครัฐยังคงบทบาทสำคัญในการขับเคลี่อน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3065)

ภาคการเกษตรไทย ปี 2563 ยังมีความเปราะบางที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องจากปี 2562 โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ภาพรวมปริมาณผลผลิตทั้งปี 2563 คาดว่าจะหดตัวที่ 2.0% (YoY) โดยเป็นผลฉุดรั้งจากการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าวเป็นสำคัญ ในขณะที่ราคาส... อ่านต่อ

23 ธันวาคม 2562

ท่องเที่ยว

การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ช่วง 9 วัน คาดมีมูลค่าประมาณ 82,200 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3064)

การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเและไทยเที่ยวในประเทศในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี 2563 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในช่วงนี้อาจจะผ่อนแรงลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ แม้จะมองว่านักท่องเ... อ่านต่อ

23 ธันวาคม 2562

การค้า

การค้าโลกทรุด ฉุดส่งออกไทย พ.ย. 62 หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3840)

การส่งออกสินค้าไทยเดือนพ.ย. 2562 หดตัวสูงสุดในรอบ 43 เดือน ผลจากการชะลอตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก และผลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน รวมถึงเรื่องปัจจัยฐานราคาน้ำมันดิบที่สูงในปีก่อน ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การส่งออกสินค้าไทยในปี 2563 จะยังหดตัวต่อเนื่องที... อ่านต่อ

12 ธันวาคม 2562

อุตสาหกรรม

ปี’63 คาดตลาดอาหารพร้อมทานยังโต 3-5% แต่ต้องปรับธุรกิจตามภาวะตลาดและกำลังซื้อผู้บริโภคที่ยังอ่อนแรง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3060)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในบรรดาสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารพร้อมทานยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าตลาดรวม โดยคาดว่า ปี 2563 มูลค่าตลาดอาหารพร้อมทานจะอยู่ที่ 20,200-20,500 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.0-5.0 (YoY) จากความหลากหลายแปลกใหม่ของสินค้าที่เกิดจากการแข่งขันพัฒนาผลิตภั... อ่านต่อ

4 ธันวาคม 2562

อุตสาหกรรม

ตลาดรถยนต์ปี 63 คาดดีที่สุดคือระดับทรงตัวจากปี 62...ขณะที่ยอดขายรถอีโคคาร์และรถยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะเติบโตได้ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3059)

ตลาดรถยนต์ในปี 2562 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ยอดขายรถยนต์โดยรวมตลอดทั้งปีน่าจะหดตัวลงประมาณร้อยละ 2.5 จากปี 2561 หรือคิดเป็นจำนวนรถยนต์ 1,015,000 คัน โดยมีปัจจัยกดดันที่สำคัญจากการเข้าควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ช่วงกลางปี สำหรับปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมองว่าตลาดน่า... อ่านต่อ

28 พฤศจิกายน 2562

อุตสาหกรรม

Tech Disruption จากเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าโลก...กระทบผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยเฉพาะกลุ่ม Tier-2 กว่า 600 ราย หลังปี 2570 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3057)

การมาของรถยนต์ไฟฟ้าก่อให้เกิดผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนรถยนต์ ICE เดิมใน 2 มิติ ได้แก่ การสั้นลงของห่วงโซ่อุปทานอันเนื่องมาจากการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ที่เกิดจากการรวมกลุ่มธุรกิจมากขึ้น และการต้องพัฒนาคุณสมบัติของชิ้นส่วนเดิมบางประเภทให้สามารถรองรับรถยนต์ไฟฟ้าได้ ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่อุปท... อ่านต่อ

28 พฤศจิกายน 2562

บริการ

ศูนย์กระจายสินค้าสำหรับ E Fulfillment เปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจคลังสินค้าไทยท่ามกลางกระแสพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3058)

ปัจจุบัน E Marketplace ได้เริ่มมาลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าแบบ E Fulfillment มากขึ้น เนื่องจาก E Fulfillment คือ หัวใจของ E Marketplace ที่มีหน้าที่มากกว่าการจัดส่งสินค้าให้ถึงปลายทาง แต่ยังใช้เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การซื้อซ้ำ และการเพิ่มยอดขายของ E Marketplace ในที่สุด ดังน... อ่านต่อ

27 พฤศจิกายน 2562

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

มาตรการที่อยู่อาศัยช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกแก่ตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2562 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3056)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ 50,000 บาทต่อราย สำหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือนหรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี จำนวน 100,000 ราย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกท่ามกลางตลาดที่ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย โด... อ่านต่อ

25 พฤศจิกายน 2562

การค้า

ส่งออก 10 เดือน หดตัว 2.35% ทั้งปี...ปรับส่งออกหดตัว 2.5% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3834)

การส่งออกสินค้าไทยเดือนต.ค. 2562 หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ผลจากการชะลอตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน การแข็งค่าของเงินบาท ฐานราคาน้ำมันดิบที่สูงในปีก่อน รวมถึงความผันผวนของมูลค่าการส่งออกทองคำ... อ่านต่อ

15 พฤศจิกายน 2562

การค้า

ปลดล็อคขนส่งพรมแดนไทย-เมียนมา ... คาดยอดการค้าชายแดนกลับมาเร่งตัวในปี 2563 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3055)

การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 และการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างไทย-เมียนมา (IICBTA) เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นอกจากจะช่วยให้การขนส่งสินค้าประหยัดเวลาและต้นทุนแล้ว ยังนับเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ไทยเป็นตัวกลางเชื... อ่านต่อ

11 พฤศจิกายน 2562

บริการ

ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ในปี 2565 เป็นอย่างเร็ว ... โอกาสทางธุรกิจที่มาพร้อมความท้าทายด้านรายได้ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3053)

สังคมผู้สูงอายุกำลังกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทยอยเกิดขึ้นในหลายประเทศของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาตามติดกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ส่วนใหญ่ต่างก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุไปแล้ว ในส่วนของประเทศไทยนั้น ได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แล้วตั้งแต่ประมาณปี 2548 และกำลังเตรียมนับถอยหลังสำหรับการเข้าสู่ระดับสังคมผ... อ่านต่อ

8 พฤศจิกายน 2562

บริการ

E Logistic Marketplace สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทย ท่ามกลางการแข่งขันในยุคดิจิตัล (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3051)

ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการขนส่งทางบกไทยต้องเผชิญการแข่งขันอย่างรุนแรง เนื่องจากบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติยักษ์ใหญ่ที่แต่เดิมเน้นให้บริการกับผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ กลับเริ่มขยายการลงทุนในประเทศไทยโดยเน้นการให้บริการกับผู้ผลิตที่ต้องการกระจายสินค้าภายในประเทศมากขึ้น ... อ่านต่อ

8 พฤศจิกายน 2562

บริการ

ค้าปลีกปี 2563 : คาดโต 2.8% … กำลังซื้อผู้บริโภคยังคงกดดันการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3052)

จากผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเกี่ยวกับสถานการณ์และมุมมองของผู้ประกอบการค้าปลีกในกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่า กว่าร้อยละ 60.0 ของผู้ประกอบการค้าปลีก มียอดขายที่แย่ลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ส่วนใหญ่ทำธุรกิจค้าปลีกสินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง/น้ำมัน อุปโภคบริโภค) และในจำนวนดังกล่าวมีผู้ประกอบการ... อ่านต่อ

7 พฤศจิกายน 2562

อุตสาหกรรม

E-Sport ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมเกมส์เพื่อสันทนาการไปสู่การแข่งขันเชิงกีฬา สร้างโอกาสให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3049)

ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่จะจัดขึ้น วันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562 ที่ประเทศฟิลิปปินส์นั้น หนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจคือการนำ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport) เข้ามาแข่งขันเพื่อชิงรางวัลเป็นครั้งแรกและในงานดังกล่าวจะมีนักกีฬาไทยเข้าแข่งขันอีกด้วย... อ่านต่อ

5 พฤศจิกายน 2562

อุตสาหกรรม

ปิกอัพไฮบริด...ต่อยอดโปรดักส์แชมเปี้ยนไทย กุญแจหนุนส่งออกปิกอัพสู่ยุโรปโตสูงกว่า 47% ใน 5 ปี (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3048)

ตลาดยุโรปนับเป็นตลาดสำคัญหนึ่งของการส่งออกรถปิกอัพไทย อย่างไรก็ตาม การทวีความเข้มข้นขึ้นของมาตรการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์ ทำให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในอนาคตอันใกล้รถปิกอัพที่จะขายในสหภาพยุโรปต้องมีการพัฒนาขึ้นเป็นรถปิกอัพไฮบริดอย่างไม่อาจเลี่ยง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีตั้งฐานกา... อ่านต่อ

30 ตุลาคม 2562

การค้า

สหรัฐฯ ตัดสิทธิ GSP: แรงกดดันระลอกใหม่ ... ธุรกิจไทยจำเป็นต้องเตรียมรับความไม่แน่นอนต่อจากนี้ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3047)

การที่สหรัฐฯ ลดทอนสิทธิ GSP ที่ให้แก่สินค้าไทยบางรายการในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ส่งผลต่อการส่งออกไทยไปสหรัฐฯ ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากสินค้าในรายการที่ถูกตัดสิทธิมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 4.1 ของการส่งออกทั้งหมดของไทยไปสหรัฐฯ ขณะที่ความเปราะบางของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และประเด็นการแข็งค่าของเงินบาท เป... อ่านต่อ

28 ตุลาคม 2562

อุตสาหกรรม

ยกระดับคุณภาพเม็ดพลาสติกไทย...สู่ฐานการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์มาตรฐานระดับสากล (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3046)

ที่ผ่านมา ไทยพึ่งพาการนำเข้าวัสดุทางการแพทย์ อย่างสายสวนคุณภาพสูงจากต่างประเทศเป็นหลัก ทั้งที่อุตสาหกรรมพลาสติกไทยได้ขึ้นชื่อว่ามีความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทว่า การผลิตทั้งต้นน้ำและกลางน้ำส่วนใหญ่ยังคงเน้นหนักไปที่สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ ดังนั้นในปัจจุบันที่ความต้องการอุปกรณ์การแพทย์คุณภาพสูงข... อ่านต่อ

24 ตุลาคม 2562

เกษตรกรรม

ระบบตรวจสอบย้อนกลับและติดตามพืชผล (Traceability) ขยายโอกาสตลาดสินค้าออร์แกนิกของไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3045)

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามพืชผล (Traceability) เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงการผลิตตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตามหลักการห่วงโซ่ความรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในระยะ 10 ปีข้างหน้า ระบบตรวจสอบย้อนกลับจะมีบทบาทในการสร้างความน่าเชื่อถือและช่วยขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าออร์แกนิกของไทย ท... อ่านต่อ

22 ตุลาคม 2562

ท่องเที่ยว

ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562: คนกรุงเทพฯ เที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น...คาดสร้างรายได้ท่องเที่ยวเป็นมูลค่าประมาณ 60,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3043)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้สำรวจบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2562 จากผลสำรวจ พบว่า คนกรุงเทพฯ มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วน 76.9% ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลสำรวจในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง 22.2% มองว่า มาตรการกระตุ้นการท่องเ... อ่านต่อ

22 ตุลาคม 2562

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

มาตรการลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมซื้อขายที่อยู่อาศัย ช่วยหนุนตลาด ท่ามกลางปัจจัยท้าทายที่หลากหลาย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3044)

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ได้แก่ 1. มาตรการลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมการซื้อที่อยู่อาศัย โดยได้ปรับเพดานราคาที่อยู่อาศัยจากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 3 ล้านบาท 2.มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 5 หมื่นล้านบาท สำหรับซื้อ(ทั้งมือหนึ่งแล... อ่านต่อ

21 ตุลาคม 2562

การค้า

เศรษฐกิจโลกชะลอฉุดส่งออกไทย (ไม่รวมทอง) ไตรมาส 3 หดตัว 4.5% ไตรมาสสุดท้ายลุ้นบวกจากการเร่งนำเข้าของสหรัฐฯ กับจีน (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3827)

มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในเดือนก.ย. 2562 แม้จะหดตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า แต่ก็เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ (Consensus) ซึ่งให้ภาพเดียวกันการส่งออกสินค้าของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวแรงกว่าที่คาด และผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ... อ่านต่อ

18 ตุลาคม 2562

อุตสาหกรรม

ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มปี’63 คาดโตชะลอ เทรนด์ผู้บริโภคในอนาคต ... จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการส่งออกระยะข้างหน้า (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3042)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของไทยทั้งปี 2562 จะเติบโตร้อยละ 3.5 (YoY) หรือคิดเป็นมูลค่าราว 26,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยได้รับแรงหนุนจากสินค้าส่งออกสำคัญในกลุ่มผลไม้สด-แช่แย็นแช่แข็ง สินค้าปศุสัตว์ (ไก่) ที่ขยายตัวสูงและยังเป็นที่ต้องการของคู่ค้าปลายทางสำคัญโดยเฉพาะตลาดจีนแล... อ่านต่อ

10 ตุลาคม 2562

ท่องเที่ยว

โค้งสุดท้ายของปี 2562 ยังมีความท้าทายสูง... คาดปี’62 นักท่องเที่ยวยุโรปเที่ยวไทย มีจำนวน 6.66 ล้านคน หดตัว 1.5% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3040)

เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2562 ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปเที่ยวไทย แต่จากที่ตลาดยังมีความท้าทายอยู่มาก อาทิ ด้านเศรษฐกิจและค่าเงิน การแข่งขันกับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่หลากหลาย และสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนสูง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปในช่วง 4 เ... อ่านต่อ