Display mode (Doesn't show in master page preview)

17 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

5G พร้อมไหม?

​             ไทยเพิ่งจบการประมูลคลื่น 5G ไปเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยนับได้ว่าเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคโทรคมนาคมสื่อสารไร้สาย 5G ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญสำหรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโทรคมนาคมน่าจะเริ่มเปิดให้บริการ 5G ได้ในบางพื้นที่ภายในกลางปี 2563 นี้ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการน่าจะเผชิญโจทย์รอบด้าน ทั้งประเด็นด้านตลาด เทคโนโลยี และต้นทุน
               สำหรับประเด็นความพร้อมของตลาด ในช่วง 3 ปีแรกของการเปิดให้บริการ คาดว่าความต้องการใช้บริการ 5G น่าจะอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากบริการ 4G ก็ยังคงสามารถรองรับบริการดิจิทัลส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่เทคโนโลยี IoT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต้องประยุกต์ใช้คุณสมบัติเด่นของ 5G ก็ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาและมีกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในวงกว้างอยู่ไม่มากนัก โดยอาจใช้เวลาราว 4-5 ปีกว่าเทคโนโลยี IoT จะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในไทย
              เมื่อพิจารณาประเด็นด้านต้นทุน ในส่วนของต้นทุนด้านคลื่นความถี่ แม้ว่าราคาตั้งต้นการประมูลคลื่น 5G ของไทยจะสูงติดสามอันดับแรกของโลก แต่การแข่งขันในการประมูลที่ไม่ค่อยรุนแรงทำให้ราคาสุดท้ายสูงขึ้นไปไม่มากนัก ประกอบกับเงื่อนไขการชำระเงินที่ค่อนข้างผ่อนปรนทำให้บรรเทาภาระของผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการก็ยังคงต้องเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนการลงทุนโครงข่าย 5G ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าการลงทุนโครงข่าย 4G ราว 1.8 เท่า และน่าจะใช้เม็ดเงินลงทุนกว่า 450,000 ล้านบาท
               ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องวางแผนธุรกิจอย่างรัดกุมเพื่อแก้โจทย์ธุรกิจ โดยดำเนินการวางแผนเลือกพื้นที่ลงทุนโครงข่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าเชิงธุรกิจ กำหนดราคาค่าบริการ 5G ที่ไม่สูงจนเกินไปโดยหาแนวทางควบคุมต้นทุนการลงทุนโครงข่าย เช่น ทำความตกลงใช้โครงข่ายร่วม เป็นต้น นอกจากนี้ การสร้างความแตกต่างจากบริการในยุค 4G โดยพัฒนาบริการ 5G ที่หลากหลาย โดยเน้นคุณสมบัติด้านความเร็วและการตอบสนองที่ฉับไวก็มีส่วนสำคัญในการดึงดูดผู้ใช้บริการโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เทคโนโลยี IoT ยังไม่แพร่หลายในไทย

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest