Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 มกราคม 2564

Econ Digest

เสริมเสถียรภาพเงินบาท ปรับสมดุลระบบนิเวศตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

คะแนนเฉลี่ย
หลังเปิดปี 2564 ค่าเงินสกุลเงินหลัก สกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย รวมถึงเงินหยวนของจีน ยังคงแข็งค่าขึ้น ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงเทขายอย่างต่อเนื่อง จากแรงกดดันของ มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ และการเปลี่ยนผ่านไปสู่การบริหารประเทศของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ สำหรับการเคลื่อนไหวของเงินบาทตั้งแต่ต้นปี 2564 นั้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับแข็งค่ากว่า 30.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ จึงทำให้สถานการณ์เงินบาท เป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด และล่าสุด ธปท. ได้เดินหน้าผ่อนคลายเกณฑ์เพิ่มเติม เพื่อปรับสมดุลของระบบนิเวศในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

โดย ธปท. ได้ผ่อนคลายการทำธุรกรรมเงินบาทให้กับนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้าโครงการ NRQC (Non-resident Qualified Company) และปรับลดวงเงินคงค้างการปล่อยสภาพคล่องเงินบาทแบบไม่มีภาระ ให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (NR) โดยสถาบันการเงินในประเทศ ซึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า การดำเนินการทั้ง 2 เรื่องพร้อมกันดังกล่าว อาจจะช่วยลดสัดส่วนปริมาณการทำธุรกรรมเงินบาทในตลาดต่างประเทศ หรือ Offshore ลงจากที่มีสัดส่วนประมาณ 61% ในปี 2562

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มาตรการของ ธปท. ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สะท้อนความพยายามที่จะดูแลสถานการณ์เงินบาทในหลายๆ มิติ แต่มาตรการและการดำเนินการทั้งหมด คงต้องใช้เวลาในการติดตาม เพื่อประเมินประสิทธิผลในการดูแลเสถียรภาพของค่าเงินบาท และการลดความผันผวนของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในภาพรวม แต่ในระยะสั้น โจทย์เฉพาะหน้าของภาคการส่งออกไทย ที่จะต้องเตรียมรับมือทันที ก็คือ สถานการณ์ที่เงินบาท ยังคงมีโอกาสแข็งค่าต่อเนื่องอีกในระยะเวลาที่เหลือของปี 2564 (คาดการณ์เงินบาทที่กรอบ 29.00-29.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ ณ สิ้นปี 2564) ขณะที่โจทย์ใหญ่สำหรับภาคธุรกิจของไทย ยังคงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพื่อรักษาระดับมาร์จิ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
                                                                                                                                                                                        ​                ขอบคุณภาพจาก  Shutterstock.com​Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest