Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 ตุลาคม 2565

Econ Digest

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 3/2565 เติบโตหลังคลายล็อก เศรษฐกิจทยอยฟื้น

คะแนนเฉลี่ย

​         กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวขึ้นหลังการคลายล็อกดาวน์ ช่วยหนุนการเติบโตของรายได้หลักของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 3/2565  ทั้งในส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียม และรายได้ดอกเบี้ย โดยในไตรมาส 3 สินเชื่อยังคงเติบโตขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะพอร์ตสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูง ช่วยหนุนอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย หรือ NIM ให้ขยับขึ้น แต่ด้านคุณภาพสินทรัพย์ สัดส่วนหนี้ด้อยคุณภาพหรือ NPLs มีการปรับตัวลง เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีการดูแลประเด็นหนี้ในเชิงรุก ด้วยการปรับโครงสร้างให้ลูกหนี้ และยังมีการตัดขาย และ write-off อย่างต่อเนื่อง

             ในขณะที่ทิศทางอัตราดอกเบี้ย เริ่มเห็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงหลังการประชุม กนง. รอบปลายเดือนก.ย.65 ที่ผ่านมา คาดว่า..ในระยะข้างหน้าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์จะขยับขึ้นตามจังหวะการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยช่วยหนุนให้ NIM ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย มีแนวโน้มขยับขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 


Click
 ชมคลิป ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 3/2565 เติบโต...หลังคลายล็อก เศรษฐกิจทยอยฟื้น

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น