Display mode (Doesn't show in master page preview)

27 พฤษภาคม 2567

Econ Digest

การส่งออกชายแดนและผ่านแดน 4 เดือนแรกปี 2024 หดตัว 1.5%YoY คาดทั้งปียังโตต่ำ 0.6%

คะแนนเฉลี่ย
  • การส่งออกชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วง 4 เดือนแรกปี 2024 มีมูลค่า 3.26 แสนล้านบาท หดตัว 1.5%YoY จากฐานที่สูงในปีก่อนหน้า ภาวะอากาศแปรปรวนกระทบผลผลิตทุเรียนไทย นักลงทุนบางรายย้ายฐานการผลิตโซลาร์เซลล์ไปเวียดนามทำให้ไทยส่งออกสินค้าดังกล่าวได้น้อยลง สินค้าเทคโนโลยีไทยส่งออกได้ลดลง เช่น คอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า วงจรพิมพ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งกำลังซื้อของประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจ
  • ในช่วงครึ่งหลังของปีคาดว่า การส่งออกชายแดนและผ่านแดนจะปรับตัวดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก 2024 จากผลของฐานสูงที่ทยอยลดลง การส่งออกไปเมียนมากลับมาดีขึ้นจากการเปิดด่าน มูลค่าการส่งออกทุเรียนได้อานิสงส์จากราคาที่ปรับตัวขึ้นหนุนการส่งออกไปจีน รวมถึงการส่งออกสินค้าสำคัญอย่าง HDDs กับยางพาราที่ยังทำตลาดต่างๆ ได้ดีต่อเนื่อง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ทั้งปี 2024 การส่งออกชายแดนและผ่านแดนของไทยขยายตัวต่ำที่ 0.6% หรือมีมูลค่าอยู่ที่ 9.86 แสนล้านบาท


        การส่งออกชายแดนและผ่านแดน 4 เดือนแรกของปี 2024 มีมูลค่า 3.26 แสนล้านบาท หรือหดตัว 1.5%YoY (รูปที่ 1) แม้ว่าในเดือน เม.ย. การส่งออกชายแดนและผ่านแดนจะกลับมาขยายตัวที่ 1.7%YoY จากแรงหนุนของการส่งออกทุเรียนสดที่เริ่มออกสู่ตลาด แต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยการหดตัวในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยเฉพาะที่ส่งผลกระทบในแต่ละตลาด ดังนี้

  • จีน: สภาพอากาศที่ร้อนจัดกระทบผลผลิตผลไม้ทั้งทุเรียนสด มังคุด และลำไยสด ฉุดการส่งออกผ่านแดนไปจีนหดตัว โดยเฉพาะทุเรียนสดที่มีจีนเป็นตลาดส่งออกหลัก และเป็นสินค้าสำคัญอันดับ 1 ที่ส่งไปจีน ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตทุเรียนในปีนี้มีแนวโน้มลดลงจากภาวะอากาศร้อนทำให้การส่งออกในไตรมาส 1/2024 หดตัวถึง 53%YoY แม้จะกลับมาเร่งตัวได้ในเดือน เม.ย. แต่ยังหดตัว 5.9%YoY มีมูลค่าต่ำกว่าปีก่อนหน้า (รูปที่ 2)      เมื่อมองไปข้างหน้าคาดว่าในปี 2024 มูลค่าการส่งออกทุเรียนอาจทรงตัวหรือเติบโตในระดับต่ำโดยได้จากอานิสงส์ด้านราคาที่สูงขึ้น แต่ผลผลิตในภาพรวมหดตัวเนื่องจากน้ำหนักเบาเพราะอากาศร้อน นอกจากนี้ทุเรียนไทยยังต้องแข่งขันสูงกับทุเรียนเวียดนามที่มีฤดูกาลออกสู่ตลาดได้ก่อนไทยทั้งยังมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดจีนได้อย่างต่อเนื่อง
  • เวียดนาม: นักลงทุนบางรายที่มีฐานการผลิตโซลาร์เซลล์ในไทยปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ไปขยายการลงทุนการผลิตโซลาร์เซลล์ในอุตสาหกรรมต้นน้ำที่เวียดนาม ส่งผลต่อการส่งออกอุปกรณ์กึ่งตัวนำของไทยไปเวียดนามลดลงต่อเนื่อง (รูปที่ 3) โดยเฉพาะการส่งออกอุปกรณ์กึ่งตัวนำในกลุ่มโซลาร์เซลล์ที่ยังไม่ขึ้นรูปไปยังเวียดนามลดลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2023 โดยในช่วง 4 เดือนแรกปี 2024 การส่งออกสินค้าดังกล่าวหดตัว 75%YoY สัดส่วนการส่งออกเหลือเพียง 22% จากที่มีสัดส่วน 43% ของการส่งออกชายแดนและผ่านแดนไปเวียดนาม ในปี 2023
  • มาเลเซียและสิงคโปร์: ความต้องการสินค้าเทคโนโลยีจากไทยลดลง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องทำสำเนา) วงจรพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2024 การส่งออกคอมพิวเตอร์ไปมาเลเซียหดตัว 12.8% YoY เช่นเดียวกับการส่งออกวงจรพิมพ์ไปสิงคโปร์และมาเลเซียหดตัวต่อเนื่อง 27.6%YoY และ 10.5%YoY ตามลำดับ (รูปที่ 4)
  • เมียนมา: ความไม่สงบทางการเมืองในเมียนมาลุกลามมาถึงพื้นที่ชายแดน กระทบต่อการค้าชายแดนในช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารได้เข้ายึดเมืองเมียวดีที่เป็นช่องทางการค้าหลักของไทยเมื่อต้นเดือน เม.ย. พรมแดนถูกปิดชั่วคราว เส้นทางขนส่งสินค้าสายหลักสู่กรุงย่างกุ้งตอนในถูกทำลาย ทำให้การส่งออกชายแดนไปเมียนมาเดือน เม.ย. หดตัว 18.3%YoY    อย่างไรก็ดี ปัญหาดังกล่าวเริ่มคลี่คลายโดยพรมแดนเมียนมากลับมาเปิดเป็นปกติและผู้ประกอบการสามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางขนส่งทดแทนอื่นแทนเส้นที่เสียหายได้ แต่ก็ทำให้มีต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น การส่งออกจะยังชะลอตัวเฉพาะกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างรถยนต์และสินค้าขั้นกลางเพื่อการผลิต ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคที่เมียนมาต้องพึ่งพาไทยจะยังทำตลาดได้ต่อเนื่อง อาทิ น้ำแร่น้ำอัดลม เครื่องดื่ม อาหารปรุงแต่ง ยางยานพาหนะ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กระดาษ

             อย่างไรก็ดี การส่งออกชายแดนและผ่านแดนในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากปัญหาในช่วงครึ่งปีแรกเริ่มคลี่คลาย ทั้งเรื่องชายแดนเมียนมาที่กลับมาเปิดใช้งานแล้ว การส่งออกทุเรียนที่เข้าสู่ฤดูกาลส่งออกทั้งยังได้แรงส่งด้านราคาช่วยขับเคลื่อนการส่งออกไปจีน ประกอบกับการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องของสินค้า HDDs ยางพาราและผลิตภัณฑ์ไปยังแต่ละตลาด ทำให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ตลอดในปี 2024 มูลค่าการส่งออกชายแดนและผ่านแดนจะขยายตัวต่ำ 0.6% โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 9.86 แสนล้านบาท (รูปที่ 5)

 


Click
 ชมคลิป การส่งออกชายแดนและผ่านแดน 4 เดือนแรกปี 2024 หดตัว 1.5%YoY คาดทั้งปียังโตต่ำ 0.6%

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น