Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 มิถุนายน 2567

Econ Digest

การส่งออกจีนเดือนพ.ค.67 เร่งตัวขึ้น และคาดว่าจะยังเร่งตัวใน 1-2 เดือนข้างหน้า ก่อนการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐฯ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนส.ค.67

คะแนนเฉลี่ย
  • ปัจจัยฐานที่ต่ำหนุนการส่งออกจีนในเดือน พ.ค.67 โดยการส่งออกจีนขยายตัวอยู่ที่ 7.6%YoY สูงกว่าตลาดคาดการณ์ และสูงกว่า 1.5% ในเดือนเม.ย. 67 นำโดยสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ High-tech ที่ปรับเพิ่มขึ้น 11.7% YoY ขณะที่การส่งออกไปภูมิภาคอาเซียนขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 25.4% ด้านการส่งออกไปสหรัฐฯ กลับมาเร่งตัวขึ้นอยู่ที่ 4.8%YoY จาก -1.0%YoY ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2567 อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปภูมิภาคยุโรปปรับลดลง -0.7%YoY
  • ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าคาดว่าจะยังเห็นการส่งออกจากจีนไปสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นก่อนที่สหรัฐฯ จะเริ่มเก็บภาษีนำเข้าจากจีนในเดือนส.ค.67 โดยหลังสหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีนำเข้าจากจีน ดัชนีอัตราเฉลี่ยค่าระวางเรือเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ไป 13 ท่าเรือต่าง ๆ ทั่วโลก (Shanghai Containerized Freight Index – SCFI) ณ วันที่ 7 มิ.ย. 67 เพิ่มขึ้น 26.34% อยู่ที่ 3184.87 จาก 2,305.79 ในวันที่ 10 พ.ค.67 ซึ่งคาดว่าเกิดจากการเร่งนำเข้าสินค้าของจีนจากสหรัฐฯ และปัญหาในทะเลแดง อย่างไรก็ตาม การเร่งตัวของมูลค่าการส่งออกมีกรอบจำกัด เนื่องจากมูลค่านำเข้าสินค้าที่ถูกเก็บภาษีสหรัฐฯ อยู่ที่ 18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเพียง 5.6% ของมูลค่าสินค้าที่สหรัฐฯ นำเข้าจากจีน
  • ขณะที่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 การส่งออกของจีนคาดว่าจะเห็นทิศทางชะลอตัวลง เนื่องจาก
  1. ทิศทางการค้าของโลกที่ส่งสัญญาณชะลอตัว โดยปริมาณการส่งออกของโลกเดือนมี.ค.67 ปรับลดลง ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตโลกในเดือนเม.ย.67 เริ่มมีทิศทางชะลอลง นอกจากนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์การค้าโลกในปี 67 ลงอยู่ที่ 3.0% จาก 3.3%
  2. การส่งออกไปสหรัฐฯ โดยเฉพาะสินค้าที่ถูกจัดเก็บภาษี เช่น เช่น Lithium-ion batteries และ Solar Cells จะมีทิศทางปรับลดลง หลังมีเร่งนำเข้าไปในช่วงก่อนเดือนส.ค.67
  3. การเริ่มใช้มาตรการเก็บภาษีในรถยนต์ไฟฟ้าจากทางสหภาพยุโรปจะทำให้การส่งรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนไปยุโรปมีแนวโน้มขะลอตัวลง ยุโรปเป็นตลาดสำคัญในการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของจีนโดยในปี 2567 คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 40% จากการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดของจีน ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนก.ค.67 คาดว่าทางสหภาพยุโรปจะจัดเก็บภาษีชั่วคราวในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน (ก่อนที่จะมีประกาศผลในช่วงเดือนพ.ย.67 จากกรณีสืบสวนที่กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลจีน) ทั้งนี้ ติดตามการประกาศอัตราภาษีชั่วคราวในช่วงหลังวันที่ 9 มิ.ย.67 นี้
  4. ความเสี่ยงจากการเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ เพิ่มเติม เพื่อใช้หาเสียงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพ.ย. 67
  • อย่างไรก็ตาม จีนมีการปรับตัวรับมือมาตรการกีดกันทางการค้า โดยโครงสร้างการส่งออกของจีนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากเดิม (รูปที่ 2) ซึ่งเกิดจากการส่งออกผ่านประเทศที่สามเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการกีดกันทางการค้าจากภาษี โดยสะท้อนจากที่สัดส่วนการส่งออกจากจีนไปสหรัฐฯ โดยตรงปรับลดลง ขณะที่สัดส่วนการส่งออกจากจีนไปเม็กซิโกปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปทิศทางเดียวกับตัวเลขในปี 2566 ที่มูลค่าการนำเข้าของสหรัฐฯ จากเม็กซิโกเพิ่มขึ้นสูงกว่าการนำเข้าจากจีน  
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่าการส่งออกจีนในปี 2567 มีแนวโน้มฟื้นตัวในกรอบจำกัดจากปัจจัยฐานที่ต่ำในปีก่อน ขณะที่ผลกระทบจากการสงครามการค้าจะถูกชดเชยด้วยการเร่งนำเข้าก่อนมาตรการจะมีผลบังคับใช้ในช่วงครึ่งหลังของปี โดย Bloomberg Conseusus คาดการส่งออกของจีนในปี 2567 จะเติบโตที่ 3.5%

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น