Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 เมษายน 2567

Econ Digest

เงินเฟ้อจีนเดือน มี.ค. 67 อยู่ในระดับต่ำที่ 0.1% แต่ปัจจัยเสี่ยงเรื่องภาวะเงินฝืดยังคงมีอยู่

คะแนนเฉลี่ย


​เงินเฟ้อจีนเดือน มี.ค. 67 อยู่ในระดับต่ำที่ 0.1% แต่ปัจจัยเสี่ยงเรื่องภาวะเงินฝืดยังคงมีอยู่

  • ในเดือนมี.ค.67 ดัชนีเงินเฟ้อจีนแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 0.1% YoY ชะลอลงจาก 0.7% YoY ในเดือนก.พ.67 เนื่องจากการปรับลดลงของราคาอาหาร (-2.7%YoY) โดยเฉพาะราคาผลไม้ (-8.5%YoY) ไข่ (-8.9%YoY) และเนื้อสด (-8.4%YoY) หลังปัจจัยชั่วคราวอย่างเทศกาลตรุษจีนหมดลง ขณะที่ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะปรับลดลงต่อเนื่องที่ -4.6%YoY ด้านการปรับลดลงของกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ในบ้านที่เป็นสินค้าคงทนมีสัญญาณเร่งตัวขึ้นอยู่ที่ -0.8%YoY จาก 0.1% YoY ในเดือนก.พ.67 ขณะที่ดัชนีเงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลงอยู่ที่ 0.6%YoY จาก 1.2% YoY ในเดือนก.พ.67 
  • แม้ดัชนีเงินเฟ้อจะขยายตัวเป็นบวกได้ติดต่อกัน 2 เดือน แต่ความเสี่ยงเรื่องเงินฝืดยังคงมีอยู่ เนื่องจาก
   o    ดัชนีราคาผู้ผลิตในเดือนมี.ค.67 ยังคงปรับลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 18 อยู่ที่ -2.8%
   o    ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภาคอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนตลาดแรงงานที่ยังเปราะบางส่งผลต่อการระมัดระวังการใช้ของผู้บริโภค
   o    สถานการณ์การปรับลดลงของราคาสินค้าบางกลุ่ม เช่น รถยนต์ไฟฟ้า ที่มีการแข่งขันทางด้านราคา
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าในปี 2567 ดัชนีเงินเฟ้อจีนยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำแต่จะเริ่มเร่งตัวขึ้นได้ในช่วงครึ่งหลังของปีจากปัจจัยเรื่องฐานที่ต่ำในปีก่อน ทั้งนี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการยังมีความจำเป็นที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนความเชิ่อมั่นและความต้องการซื้อของผู้บริโภค โดยล่าสุดทางการจีนได้ผ่อนคลายเกณฑ์สินเชื่อสำหรับรถยนต์ เช่น การปรับเกณฑ์สำหรับเงินดาวน์ หรือมาตรการรถเก่าแลกรถใหม่
  • รอติดตามการประกาศ GDP ของจีนในไตรมาส 1/2567 วันที่ 16 เมษายน 2567 นี้

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น