Display mode (Doesn't show in master page preview)

6 มกราคม 2566

Econ Digest

จีนผ่อนคลายมาตรการ...หนุนตลาดนักท่องเที่ยวจีนฟื้นตัว

คะแนนเฉลี่ย


        หลังจากที่จีนได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศเมื่อเดือนพ.ย. 2565 ล่าสุดจีนก็ได้ผ่อนคลายเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศจีนตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2566 ซึ่งเร็วกว่าที่คาด ขณะที่การเดินทางออกนอกประเทศนั้น แม้ยังไม่ถึงกับเปิดเสรีเต็มรูปแบบโดยยังมีการควบคุมดูแลอยู่ แต่ชาวจีนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศก็น่าจะสามารถเดินทางได้โดยมีอุปสรรคที่น้อยลงกว่าเดิมมาก และมีความเป็นไปได้ที่จีนจะอนุญาตให้ชาวจีนไปเที่ยวต่างประเทศได้เป็นปกติภายในครึ่งแรกปี 2566 บนเงื่อนไขที่การระบาดของโควิดระลอกนี้ไม่ลุกลามจนสร้างความกังวลต่อระบบสาธารณสุข 

        ภายใต้การคาดการณ์ที่ยังระมัดระวัง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 2566 อาจเพิ่มกว่า 3-4 เท่าตัวจากปี 2565 หรือขยับขึ้นเป็นมากกว่า 1 ล้านคน และอาจมากกว่านี้หากเงื่อนไขต่าง ๆ เอื้ออำนวยมากขึ้น โดยเฉพาะถ้าจีนอนุญาตให้ผู้ประกอบการกรุ๊ปทัวร์จากต่างประเทศเข้าไป​ทำการตลาดได้ ขณะที่ 11 เดือนแรกปี 2565 ชาวจีนเที่ยวไทยมีจำนวน 219,421 คน และน่าจะปิดปี 2565 ด้วยจำนวนกว่า 2.6 แสนคน ทั้งนี้ ในปี 2566 ชาวจีนที่จะเดินทางมาไทยในช่วงแรก ๆ น่าจะยังเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเองเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และถ้าเงื่อนไขต่าง ๆ ลงตัวมากขึ้นคงจะเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเร่งตัวขึ้น โดยจุดหมายการท่องเที่ยวที่ชาวจีนนิยมที่สุดคือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี อย่างไรก็ดี ระยะหลังนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เริ่มสนใจท่องเที่ยวเมืองรองตามชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น 

        แม้การผ่อนคลายเงื่อนไขต่าง ๆ ของจีน จะเป็นสัญญาณบวกต่อการฟื้นตัวของตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย แต่การกลับมาของชาวจีนเที่ยวไทยยังต้องใช้เวลากว่าจะเท่ากับช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิดในปี 2562  ดังนั้น ภายใต้มุมมองที่ระมัดระวังต่อการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน และการฟื้นตัวดีขึ้นของตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นทั่วโลกท่ามกลางทิศทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยปี 2566 ไว้ที่ 20-24 ล้านคน เพิ่มเป็นเท่าตัวจากกว่า 11 ล้านคนในปี 2565​

 


Click
 ชมคลิป จีนผ่อนคลายมาตรการ...หนุนตลาดนักท่องเที่ยวจีนฟื้นตัว

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น