Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 ตุลาคม 2566

Econ Digest

เศรษฐกิจจีน ทั้งปี 66 คาดโตใกล้เคียง 5% ตามเป้า

คะแนนเฉลี่ย
  • ​เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 3/2566 เติบโตสูงกว่าคาดการณ์ที่ 4.9%YoY โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 เติบโตได้ที่ 5.2% YoY มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในประเทศมากขึ้นหนุนให้ GDP ในไตรมาส 3/2566 ของจีนเติบโตสูงกว่าคาดการณ์ โดยตัวเลขยอดค้าปลีกในเดือนก.ย.66 ขยายตัวอยู่ที่ 5.5% ขณะที่ 9 เดือนแรกของปี GDP เติบโตได้ที่ 5.2%YoY จากภาคบริการเป็นสำคัญ ทั้งนี้การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังปรับลดลง บ่งชี้ว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังชะลอตัวลงและเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจจีน  
  • ในช่วงที่เหลือของปี 2566 เศรษฐกิจจีนยังเผชิญความเสี่ยงสำคัญหลายด้าน ทั้งในเรื่องของ 1. ปัจจัยกดดันจากภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยการหดตัวลงของยอดขายบ้านจะยิ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป 2. การใช้จ่ายภายในประเทศยังเติบโตได้ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับระดับเดียวกับก่อนเกิดโควิด-19 โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังได้รับปัจจัยกดดันจากการชะลอตัวลงของภาคอสังหาริมทรัพย์ 3. ด้านความเชื่อมโยงทางการค้าของจีนกับอิสราเอลจำกัด อย่างไรก็ตาม อาจมีผลกระทบทางอ้อมผ่านทางระดับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทั้งนี้ หากสถานการณ์ความขัดแย้งไม่ได้ทวีความรุนแรงจากระดับปัจจุบันคาดว่าไม่น่าจะเกิดผลกระทบวงกว้างต่อเศรษฐกิจจีน
  • แม้จีนจะเผชิญความเสี่ยงหลายประการ แต่คาดว่าทางการจีนมีแนวโน้มออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยทั้งปี 2566 คาดเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ใกล้เคียงเป้าหมายของทางการที่ 5% ทั้งนี้ ติดตามการประชุมใหญ่ครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ช่วงปลายเดือนต.ค.66 โดยคาดว่าจะมีการเพิ่มเป้าหมายการขาดดุลงบประมาณปี 2566

 


Click
 ชมคลิป เศรษฐกิจจีน ทั้งปี 66 คาดโตใกล้เคียง 5% ตามเป้า

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest