Display mode (Doesn't show in master page preview)

21 เมษายน 2564

Econ Digest

คาดระบาดรอบใหม่ ฉุดการเติบโตเศรษฐกิจไทย 64 เหลือ 1.8%

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับลดมุมมองต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2564 จากคาดการณ์เดิมที่ 2.6% เป็น 1.8% เนื่องจากสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงกว่ารอบก่อนหน้ามีผลต่อการบริโภคของครัวเรือน ทั้งในด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเชื่อมั่น รวมถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มต่ำกว่าคาดการณ์เดิมที่ 2 ล้านคน แม้มีปัจจัยบวกจากการส่งออกที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยคาดว่าภาครัฐจะออกมาตรการต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศภายใต้วงเงินกู้ 1 ล้านล้าน ซึ่งยังมีวงเงินคงเหลืออยู่ราว 2.4 แสนล้านบาท และเงินจากงบกลางอีกราว 1.3 แสนล้านบาท 

 ด้วยเหตุนี้ การเร่งฉีดวัคซีนจึงเป็นตัวแปรสำคัญ ซึ่งหากล่าช้าก็มีความเป็นไปได้ที่การแพร่ระบาดจะยืดเยื้อหรืออาจเกิดการแพร่ระบาดอีกระลอก จนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติและอาจทำให้ความหวังที่จะเห็นภาคการท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัวและกลับมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยล่าช้าออกไป  ทั้งนี้ ในกรณีที่การแพร่ระบาดยืดเยื้อหรือเกิดการระบาดรุนแรงอีกครั้งในไตรมาส 3/2564 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า เศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโน้มที่จะไม่เติบโตจากปีก่อนหน้า 

นอกจากการเร่งปูพรมกระจายวัคซีนแล้ว การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจเร่งด่วน ซึ่งหากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันทะลุหนึ่งพันคนต่อเนื่องหลายเดือนจนเกินขีดจำกัดในการรองรับผู้ป่วย ก็อาจทำให้เกิดภาวะระบบสาธารณสุขล่ม  จนส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเผชิญต้นทุนแฝงที่อาจประเมินค่าไม่ได้    ในขณะที่ต้นทุนการดำเนินชีวิตของประชาชนจะเพิ่มสูงขึ้น โดยผู้ป่วยธรรมดาจะไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างปกติเหมือนเดิม  ซึ่งจะส่งผลกระทบทางอ้อมให้ประสิทธิภาพของแรงงานลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงอาจมีมูลค่ามากกว่าการบริโภคที่ลดลงและรายได้จากการท่องเที่ยวที่หายไป 


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest