Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 กรกฎาคม 2566

Econ Digest

เศรษฐกิจจีน ปี 66...ครึ่งปีแรกโต 5.5%

คะแนนเฉลี่ย

        เศรษฐกิจจีนไตรมาส 2/2566 เติบโตต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 6.3%YoY เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง รวมถึงสถานการณ์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งปีแรก 2566 เติบโตได้ที่ 5.5% โดยมีปัจจัยหนุนมาจากภาคบริการเป็นหลัก โดยในครึ่งปีแรกภาคบริการเติบโตที่ 6.4% YoY การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเติบโตที่ 7.2% YoY การลงทุนในอุตสาหกรรม High tech เติบโตถึง 12% YoY โดยเฉพาะการลงทุนใน High-Tech Service ที่เติบโตถึง 51.6% YoY

        ในช่วงครึ่งปีหลัง 2566 หลังปัจจัยเรื่องฐานที่ต่ำหมดลง เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ต่ำกว่าช่วงครึ่งปีแรก โดยทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจจีนยังเผชิญความท้าทายทั้งในเรื่องความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะเงินฝืด โดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่คาดว่าจะเป็นปัจจัยหนุนหลักของเศรษฐกิจจีนเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อให้เศรษฐกิจบรรลุเป้าหมายของทางการทำได้อย่างจำกัด ภายใต้สถานการณ์ที่รัฐบาลท้องถิ่นมีระดับหนี้สูง และทิศทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ รวมถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังมีทิศทางเข้มข้นขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี

        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าในปี 2566 เศรษฐกิจจีนจะยังสามารถเติบโตได้ที่ 5.2% ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายของภาครัฐที่ 5% โดยมองว่าจีนจะมีความจำเป็นที่จะต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยเฉพาะมาตรการที่เข้ามาฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาคการบริโภคและภาคธุรกิจ เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หรือการปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) รวมถึงมาตรการในภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ติดตามแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนได้ในการประชุม Politburo ในเดือนก.ค.66 นี้

 


Click
 ชมคลิป เศรษฐกิจจีน ปี 66...ครึ่งปีแรกโต 5.5%

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest

GDP