Display mode (Doesn't show in master page preview)

21 เมษายน 2565

Econ Digest

เศรษฐกิจจีนปี 65 บทพิสูจน์นโยบาย Zero Covid

คะแนนเฉลี่ยเศรษฐกิจจีนไตรมาสแรกปี 65 ขยายตัว 4.8% (YoY)  ภายใต้หลากปัญหารุมเร้า  โดยการบริโภคภาคเอกชนมีทิศทางฟื้นตัวในช่วงสองเดือนแรกของปีตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงตรุษจีนและโอลิมปิกฤดูหนาว แต่ต่อมาในเดือน มี.ค. ก็กลับสะดุดลงจากการล็อกดาวน์ในหลายมณฑลทั่วประเทศ  สะท้อนจากตัวเลขค้าปลีกที่ลดลงในหลากหลายหมวดหมู่ ในขณะที่ภาคการผลิตเผชิญต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงและปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะการขาดแคลนวัสดุการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และยานยนต์จากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน  ในส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมไฮเทคที่ตอบรับนโยบายการพิงพาตนเองด้านเทคโนโลยี และภาคสุขภาพและการศึกษาที่ตอบรับนโยบายเจริญรุ่งเรืองร่วมกันยังคงเติบโต   สำหรับการค้าระหว่างประเทศ ยังคงขยายตัวดีเช่นกัน  ต่างกับอัตราการว่างงานทั่วประเทศในเดือน มี.ค.  ที่เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ.  ซึ่งเป็นผลจากการะบาดระลอกใหม่ ใขณะที่อัตราเงินเฟ้อของจีนยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลก

        อย่างไรก็ตาม จีนยังคงเผชิญปัจจัยเสี่ยงต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ทั้งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งเป็นผลจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน  ประเด็นภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ยังมีการผิดนัดชำระหนี้  รวมถึงการใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวด ทั้งนี้ ในปี  65 คาดว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะขยายตัวในกรอบ 4.4-4.8% โดยแรงหนุนหลักยังคงมาจากแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของทางการจีน การลงทุนภาครัฐและเอกชน รวมถึงการส่งออกที่ยังเติบโตได้ ในขณะที่ยังต้องจับตาสถานการณ์โควิดในจีนรวมถึงแนวทางที่จีนจะใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายโควิดเป็นศูนย์ในระยะต่อไป

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest