Display mode (Doesn't show in master page preview)

8 เมษายน 2565

Econ Digest

จีนปิดเมืองสกัดโควิด ... อาจทำส่งออกไทยสะดุด

คะแนนเฉลี่ย

​ทางการจีนประกาศล็อกดาวน์หลายเมืองในจีน เปิดความเสี่ยงต่อการส่งออกสินค้าขั้นกลางของไทยไปจีนที่ต้องจับตา เนื่องจากทุกวันนี้ไทยส่งออกสินค้าไปจีนส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางและสินค้าทุนถึง 53% ขณะที่การปิดเมืองในครั้งนี้เป็นเมืองสำคัญในภาคการผลิตและเศรษฐกิจจึงอาจกระทบต่อการส่งออกของไทย โดยล่าสุดทางการจีนเพิ่มการล็อกดาวน์พื้นที่เซี่ยงไฮ้ระหว่างระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย.ในฝั่งตะวันตก ขยายเวลาล็อกดาวน์ในฝั่งตะวันออกจากเดิมอยู่ระหว่างวันที่ 28 มี.ค.-1 เม.ย. และก่อนหน้านั้นได้ล็อกดาวน์เซินเจิ้นและตงก่วนในมณฑลกวางตุ้ง เมืองฉางชุนและจี๋หลินในมณฑลจี๋หลิน เมืองหลางฟางและถังซานในมณฑลเหอเป่ย

สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนนับว่าเป็นการระบาดหนักที่สุดตั้งแต่ระบาดครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ในปี 2562 อีกทั้งพื้นที่ระบาดครั้งนี้ล้วนเป็นเมืองที่กุมหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ ของจีนไว้ โดยเฉพาะเซี่ยงไฮ้ที่เป็นมีบทบาทสำคัญในแง่ขนาดเศรษฐกิจและบทบาทศูนย์กลางทางการเงินของประเทศ บวกกับเมืองเซินเจิ้นแม้จะเป็น 1 ใน 21 เมืองของมณฑลกวางตุ้ง แต่ในเชิงเศรษฐกิจกลับใหญ่เป็นอันดับ 4 ของจีน เป็นรองเพียงเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และกว่างโจว (เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง) ทั้งยังเป็นฐานการผลิตสมาร์ทโฟนและยานยนต์ระดับโลก ศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางตอนใต้ มีท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญอันดับ 2 ของจีน และใหญ่ติดอันดับ 3 ของโลก ขณะที่มณฑลจี๋หลินก็มีฐานการผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่น และมณฑลเหอเป่ย์ก็เป็นแหล่งผลิตเหล็กที่สำคัญของจีน

นอกจากนี้พื้นที่ที่ถูกล็อกดาวน์ล้วนอยู่ในฝั่งตะวันออกที่ติดทะเลและเป็นเมืองท่าสำคัญของจีน ในภาพรวมอาจทำให้การค้าระหว่างไทยกับจีนเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นจากการล่าช้าของการขนส่งซึ่งโดยปกติสินค้าไทยต้องผ่านเมืองดังกล่าวถึง 55% ของการส่งออกทั้งหมดจากไทยไปจีน ขณะเดียวกันการผลิตที่หยุดชะงักชั่วคราวในบางพื้นที่อาจกระทบต่อการส่งออกสินค้าขั้นกลางของไทยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในพื้นที่ โดยในแต่ละปีไทยส่งออกสินค้าขั้นกลางกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และผลิตภัณฑ์ยาง ไปยังมณฑลกวางตุ้ง เซี่ยงไฮ้ เหอเป่ย์และจี๋หลินประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์ฯ (ปี 2564) หรือคิดเป็น 11.6% ของการส่งออกไทยไปจีน

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ทางการจีนคงมีวิธีการจัดการตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์และมาตรการกระตุ้นให้เศรษฐกิจจีนในภาพรวมเดินหน้าต่อไปได้ ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาภาคการผลิตได้เตรียมพร้อมสต็อกสินค้าและมีแผนรับมือกับวิกฤตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว โดยในเบื้องต้นประเมินว่าหากการล็อกดาวน์ทั้งมณฑลกวางตุ้ง เซี่ยงไฮ้ เหอเป่ยและจี๋หลินเป็นระยะเวลา 1 เดือน จะส่งผลต่อการส่งออกสินค้าขั้นกลางของไทยคิดเป็น 0.97% ของการส่งออกไทยไปจีน ซึ่งในขณะนี้การล็อกดาวน์ยังมีผลแค่บางพื้นที่ของแต่ละมณฑลผลกระทบจึงยังค่อนข้างจำกัดทำให้ยังคงมองการส่งออกของไทยไปจีนทั้งปี 2565 จะยังขยายตัวที่ 4.8% มีมูลค่าการส่งออก 38,917 ล้านดอลลาร์ฯ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์บานปลายและลากยาว คงต้องมีการประเมินผลกระทบอีกรอบ


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest