Display mode (Doesn't show in master page preview)

27 พฤษภาคม 2565

Econ Digest

คุกกี้ PDPA อ่านสักนิด... ก่อนคลิก! ยอมรับ

คะแนนเฉลี่ย
“เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย”
“นโยบายคุกกี้”  “การตั้งค่าคุกกี้” และ “ยอมรับ”/”ไม่ยอมรับ”คุกกี้


เกือบทุกครั้งที่ท่องเว็บเพื่อค้นหาข้อมูล มักพบแบนเนอร์หรือแถบแสดงข้อความในลักษณะข้างต้น ซึ่งในอดีตเราอาจละเลยไม่ยอมเสียเวลาอ่าน และรีบคลิกยอมรับทั้งหมดเพื่อให้เข้าใช้งานเว็บนั้นต่อไปได้อย่างรวดเร็ว แต่เมื่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 การใช้ความเคยชินเดิม ๆ ในการคลิกยอมรับคุกกี้ทั้งหมด อาจทำให้เราเสียสิทธิในการเลือกเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น รวมทั้งอาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่รู้ตัวในกรณีที่อุปกรณ์การใช้งานติดมัลแวร์ หรือระบบของเว็บไซต์นั้นถูกโจมตีแบบเจาะจงจากแฮกเกอร์ซึ่งทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยหรือรั่วไหล
 
ทั้งนี้ เพราะคุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อจดจำข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ อาทิ ธีม ภาษาที่เลือก และ Bookmark ในเว็บไซต์ โดยผู้ให้บริการเว็บไซต์สามารถใช้คุกกี้ในการจดจำข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ตำแหน่งโลเคชั่นของผู้ใช้งาน อุปกรณ์ที่ใช้ พฤติกรรมการใช้ข้อมูล ฯลฯ รวมทั้งประมวลผลความสนใจของผู้ใช้งานเพื่อนำไปทำการตลาดหรือโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งด้วยขอบเขตการใช้คุกกี้ที่ครอบคลุมทั้งการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน และการติดตามพฤติกรรมการใช้งาน ทำให้การใช้คุกกี้อาจประกอบด้วยประโยชน์หรือข้อดีต่อผู้ใช้งาน อาทิ ได้รับความสะดวกจากการจดจำข้อมูลการค้นหาและแสดงรายการดังกล่าวให้โดยไม่ต้องสืบค้นใหม่ แต่ขณะเดียวกันอาจมีข้อเสียหรือถูกรบกวน ในกรณีที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์นำข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บได้ไปใช้เพื่อการตลาด/โฆษณา รวมถึงอาจเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ในกรณีที่ผู้ไม่หวังดีสามารถโจมตีระบบและเข้าถึงไฟล์คุกกี้ที่จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน อาจทำให้ถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่รู้ตัว

การขอความยินยอมให้ใช้คุกกี้ จึงถูกกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานเว็บไซต์ โดยได้แบ่งคุกกี้ออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ
    • คุกกี้ที่จำเป็น: ผู้ใช้งานต้องยอมรับคุกกี้จึงสามารถใช้งานเว็บไซต์นั้นต่อได้ เนื่องจากเป็นคุกกี้ที่มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ทำให้เว็บไซต์ใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น การล็อกอินเข้าระบบเว็บไซต์ เป็นต้น ทั้งนี้ หากเราไม่ยอมรับหรือปิดคุกกี้นี้ เว็บไซต์จะไม่สามารถจดจำข้อมูลการใช้งานพื้นฐานของเรา เช่น ธีม ภาษาที่เลือก หรือ Bookmark ในเว็บ รวมถึงต้องล็อกอินเพื่อยืนยันเข้าระบบใหม่ทุกครั้ง อีกทั้งยังอาจมีผลให้ไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ตามที่เว็บไซต์กำหนด
    • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และวัตถุประสงค์อื่น: ผู้ใช้งานสามารถเลือกยอมรับหรือไม่ยอมรับคุกกี้แต่ละประเภทได้ โดยที่ไม่ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขในการใช้งาน และสามารถขอยกเลิกหรือถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์ต้องกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อความยินยอมให้ใช้คุกกี้ของผู้ใช้งานตามความจำเป็นตามกฎหมาย >> ตัวอย่างการตั้งค่าขอใช้คุกกี้ตามวัตถุประสงค์ อาทิ คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/ประสิทธิภาพ (เช่น นับจำนวนทางสถิติผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์) คุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (บันทึกการเข้าชมเว็บไซต์และลิงค์ เพื่อแสดงเนื้อหาหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน) คุกกี้เพื่อการโฆษณา (จดจำและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งาน เพื่อนำเสนอโฆษณาให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน) และการใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สาม (เช่น พันธมิตรโฆษณา บริษัทในเครือข่าย)
 
เมื่อคลิก “ยอมรับคุกกี้” แล้ว ข้อมูลการใช้งานของเราบนเว็บไซต์นั้น จะถูกจัดเก็บเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป เช่น เสนอคอนเทนต์ที่ใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ใช้งานเมื่อมีการเข้าเว็บไซต์ในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม คุกกี้จะสามารถเก็บข้อมูลการใช้งานในแต่ละครั้งเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่เว็บไซต์นั้นกำหนดว่าขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ และเราได้คลิก “ยอมรับคุกกี้” แล้วเท่านั้น ดังนั้น หากเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เคยใช้บริการมาก่อน ไม่ควรละเลยการอ่านเงื่อนไขคุกกี้ก่อนคลิก “ยอมรับ” เท่าที่จำเป็นสำหรับการเข้าใช้งาน

PDPA ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้คุกกี้ สำหรับทุกกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการกำหนดให้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากคุกกี้ที่จำเป็น ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งาน ดังนั้น การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล จึงถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญ ผู้ใช้งานจึงควรสละเวลาอ่านเงื่อนไขการขอความยินยอมใช้คุกกี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามที่ต้องการจากการใช้งานเว็บไซต์ และลดปัญหากวนใจจากการถูกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ไม่พึงประสงค์ ไปจนถึงการป้องกันความเสียหายจากการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ขอบคุณข้อมูล:
https://www.dharmniti.co.th/7-personal-data-protection-act/
https://www.thaihonda.co.th/policy/cookie-policy.aspx
https://www.nextproject.net/contents/?00035
https://www.brickinfotv.com/article/97710/
www.allaboutcookies.org
DGA_pdpa@dga.or.th
https://tips.thaiware.com/1549.html


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest