Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 มีนาคม 2563

Econ Digest

ร้านอาหารปี 63...เงียบเหงา “คาด...ทั้งปีรายได้หดกว่า 3 หมื่นล้านบาท”

คะแนนเฉลี่ย

​          การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างต่อหลายอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจร้านอาหาร เนื่องจากไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชะลอการเดินทางมาไทย ผู้บริโภคชาวไทยเองก็หลีกเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยวและการไปทานอาหารในที่ที่มีคนพลุกพล่าน นอกจากนี้การชะลอตัวของเศรษฐกิจและความเสี่ยงของการเลิกจ้างงาน กดดันกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศให้ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น

          ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในช่วงครึ่งปีแรกการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จะมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจค่อนข้างมาก แต่หากการแพร่ระบาดและการชะลอตัวของเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง น่าจะทำให้แรงกดดันต่อธุรกิจร้านอาหารผ่อนคลายลงบ้าง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับประมาณการรายได้ของธุรกิจร้านอาหารปี 2563 ลงเหลือ 4.02–4.12 แสนล้านบาท (จากคาดการณ์เดิม ณ ต้นปี ที่ 4.39 แสนล้านบาท) หรือลดลง 2.65 - 3.65 หมื่นล้านบาท

          ทั้งนี้ 1) ร้านอาหารเต็มรูปแบบและร้านอาหารที่มีรายได้หลักจากหน้าร้านเพียงอย่างเดียวน่าจะได้รับผลกระทบสูง โดยคาดว่ายอดขายทั้งปีอาจลดลงเหลือเพียง 1.64 แสนล้านบาท 2) ร้านอาหารที่น่าจะได้รับผลกระทบปานกลาง ได้แก่ ร้านอาหารที่มีการให้บริการอย่างจำกัดที่ลูกค้าต้องสั่งอาหารที่เคาน์เตอร์และบริการตัวเองในบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่มีการกระจายรายได้จากช่องทาง Food Delivery คาดว่ายอดขายในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 0.65 แสนล้านบาท และ 3) ร้านอาหารที่น่าจะได้รับผลกระทบอย่างจำกัดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น คือร้านอาหารที่มีสัดส่วนรายได้จากช่องทาง Food Delivery สูง หรือร้านอาหารข้างทางที่ซื้อกลับบ้านได้ เนื่องจากมีช่องทางการขายที่หลากหลาย คาดว่ายอดขายปีนี้น่าจะอยู่ที่ 1.79 แสนล้านบาท อย่างไรก็ดีการจัดกลุ่มร้านอาหารนี้เป็นการแบ่งกลุ่มเบื้องต้น ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อร้านอาหารแต่ละร้าน ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญอีกหลายอย่าง อาทิ ความคุ้มค่า ทำเลที่ตั้ง ระบบการจัดการ ความปลอดภัยของพนักงานและสินค้า

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest