Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 เมษายน 2564

Econ Digest

ผ่อนบัตรไม่ไหว ควรทำอย่างไร?

คะแนนเฉลี่ย

บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือการชำระเงินที่ให้ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ที่ใช้เป็น ซึ่งต้องมีวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด ด้วยการจ่ายคืนให้เต็มยอดเรียกเก็บทุกรอบ เพราะถ้าทำได้ตามนี้ นอกจากเราจะได้ซื้อสินค้ามาใช้ก่อนค่อยจ่ายคืนทีหลังโดยไม่มีดอกเบี้ยแล้ว ในบางครั้งยังมีส่วนลด เงินคืน ของแถม และคะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัลได้ฟรีอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในยุคโควิดเช่นนี้ ผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้บัตรเครดิตของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า คนกรุงเทพและปริมณฑลเกือบ 80% ใช้บัตรเครดิตโดยไม่จ่ายคืนเต็มจำนวนที่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดในแต่ละรอบบัญชี แต่ใช้วิธีการผ่อนจ่ายอย่างน้อยในอัตราขั้นต่ำตามเงื่อนไของผู้ให้บริการ ซึ่งไม่ผิดกติกาใด ๆ และไม่กระทบประวัติทางการเงิน รวมทั้งยังอาจมีส่วนลด เงินคืน ของแถม และคะแนนสะสมไว้แลกของรางวัล เหมือนผู้จ่ายเต็มจำนวน

แต่สิ่งที่ควรรู้จาก 'การผ่อนจ่ายบางส่วน' คือ

หนึ่ง ผู้ให้บริการบัตรจะเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรา 16% ต่อปีของวงเงินบัตรที่ใช้ไป โดยคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่รูดบัตรจนถึงวันที่ชำระหนี้ ซึ่งยอดเงินที่ชำระหนี้ในแต่ละงวดจะถูกนำ​ไปหักอัตราดอกเบี้ยก่อน ส่วนที่เหลือจึงนำไปตัดเงินต้นที่ค้างชำระ ตัวอย่างหนี้บัตรที่ผ่อนจ่ายขั้นต่ำ 5% ของยอดเรียกเก็บ ต้องใช้เวลาประมาณ 7 ปี จึงจะสามารถจ่ายหนี้ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีแรกได้หมด ซึ่งถ้ารอบบัญชีที่ 2,3,4,... ยังคงพฤติกรรมการจ่ายหนี้เช่นเดิม โอกาสการคืนหนี้ได้หมดจะยิ่งเลือนลางจากการทบทวีของเงินต้นและดอกเบี้ย

สอง หากยังเป็นลูกหนี้ดีแต่เริ่มขาดสภาพคล่อง (แต่ยังเป็นหนี้ปกติ ไม่เป็นเอ็นพีแอล หรือค้างชำระเกิน 3 เดือน ณ วันที่ขอเข้าโครงการ) สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อเข้ามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย โดยเปลี่ยนหนี้บัตรเป็นสินเชื่อเงินก้อน ผ่อนชำระ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 12% ได้ โดยไม่เสียประวัติเครดิตบูโร

สาม เมื่อโควิดทำให้การผ่อนจ่ายแม้กระทั่งขั้นต่ำ...กลายเป็นเรื่องยาก ลองเข้ามหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งปัจจุบันขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของทั้งแบงก์ชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี ร่วมกับสถาบันการเงิน 23 แห่ง เพื่อปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน ซึ่งจะดูจากสถานะหนี้และความสามารถในการผ่อนรายเดือนในปัจจุบัน โดยหากเป็นเอ็นพีแอลแล้ว (ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 64) ทั้งก่อนถูกฟ้องและอยู่ระหว่างการฟ้องร้องของสถาบันการเงิน ขอผ่อนจ่ายเฉพาะส่วนเงินต้นได้นานถึง 10 ปี ด้วยดอกเบี้ยเพียง 4-7% โดยดอกเบี้ยค้างยกให้เมื่อจบสัญญา ขณะที่หากเป็นคดีแดงที่ศาลตัดสินและมีคำพิพากษาบังคับคดีแล้ว ขอจ่ายเฉพาะเงินต้นโดยเลือกได้ 3 เดือน 3 ปี และ 5 ปี โดยดอกเบี้ยค้างยกให้เมื่อจบสัญญา

ใช้บัตรเครดิตให้เป็น...พึงใช้เท่าที่จำเป็น แต่ถ้าพอกพูนหนี้เป็นก้อนใหญ่แล้ว เลือกเข้ามาตรการช่วยเหลือเพื่อปลดกับดักหนี ระหว่างทาง...ลองมองงานเสริม/อาชีพเสริมควบคู่ไปด้วย ก็น่าพ

อทำให้ประคองตัวผ่านวงจรหนี้ช่วงโค้งโควิดไปได้ สู้สู้ !

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest