Display mode (Doesn't show in master page preview)

12 พฤษภาคม 2564

Econ Digest

KResearch : วิเคราะห์ข่าวเช้าเศรษฐกิจ (12 พฤษภาคม 2564)

คะแนนเฉลี่ย
​ตลาดหุ้นอาจถูกถ่วงจากความวิตกต่อเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

- วานนี้ตลาดหุ้นในตลาดหลัก ทั้งโซนเอเชีย ยุโรป และสหรัฐฯ ปรับลดลง เช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทย ตามแรงขายส่ทธิของนักลงทุนต่างชาติและสถาบัน ขานรับความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ก่อนการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในวันนี้ กอปรกับตัวเลขการเปิดรับสมัครงานสหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้น กระตุ้นให้ตลาดกังวลต่อภาวะความตึงตัวในตลาดแรงงาน

 - ราคาทองคำปรับลดลง สวนทางกับบอนด์ยีลด์ในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น และเงินดอลลาร์ฯ ที่อ่อนค่าลง

 - ราคาน้ำมันปรับขึ้น โดยได้รับปัจจัยหนุนจากค่าขนส่งน้ำมันที่ปรับขึ้น จากมัลแวร์ที่กระทบระบบของบริษัทขนส่งน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐฯ ขณะที่ บริษัทคาดว่าจะกลับมาเปิดท่อขนส่งได้อย่างสมบูรณ์ในปลายสัปดาห์นี้

- ดัชนี KR-ECI

 - สำหรับปัจจัยติดตามวันนี้ ได้แก่ 1) สถานการณ์การระบาดของไวรัสที่ผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นและผู้เสียชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้น 2) ติดตาม MSCI Rebalance ที่อาจส่งผลกระทบต่อน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทย 3) ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะประกาศคืนนี้
    

Caption Video

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest