Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 พฤศจิกายน 2564

Econ Digest

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าปี 64 โตได้...แม้ภาพรวมตลาดซบ

คะแนนเฉลี่ย

​​

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กดดันกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มฐานรากซึ่งเป็นกลุ่มผู้ซื้อหลักของรถจักรยานยนต์ ส่งผลให้ตลาดจักรยานยนต์ไทยปี 64 โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 3 ได้รับผลกระทบตามไปด้วย  สะท้อนจากยอดขายในครึ่งปีหลังที่มีแนวโน้มหดตัวลงถึง -16% (YoY)  จากที่ขยายตัวกว่า 19% (YoY) ในช่วงครึ่งปีแรก ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ยอดขายรถจักรยานยนต์ทั้งปี 64 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.53 ล้านคัน หรือขยายตัวเพียง 1% จากปี 63  โดยจักรยานยนต์บิ๊กไบค์รุ่นขนาด 251- 400 ซีซี ที่ได้รับปัจจัยบวกจากการเป็นกลุ่มจักรยานยนต์ไลฟ์สไตล์ที่ได้รับความนิยมในตลาดผู้บริโภคที่มีฐานรายได้มั่นคง และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้รับความสนใจมากขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการถือครองต่ำกว่ารถจักร​ยานยนต์ใช้น้ำมัน   เป็นรถจักรยานยนต์เพียงสองประเภทที่ขยายตัวสวนกระแสตลาด 

 อย่างไรก็ตาม รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการทำตลาดในปัจจุบัน ยังเป็นเพียงกลุ่มตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากระแสใหม่ทั้งรูปแบบการนำเข้ามาและผลิตเองในประเทศ  ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่มคือ กลุ่มธุรกิจพลังงานที่ต้องการรุกตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อโอกาสในการสร้างรายได้จากพลังงานทางเลือกอื่นทดแทนน้ำมันที่จะลดบทบาทลงเรื่อยๆ ในอนาคต และกลุ่มผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือที่ร่วมทุนกับนักลงทุนต่างประเทศซึ่งเป็นหน้าใหม่ในวงการรถจักรยานยนต์ ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้สามารถสร้างส่วนแบ่งการตลาดให้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้เพียง 0.2% ของตลาดรถจักรยานยนต์รวมในปัจจุบันเท่านั้น เนื่องจากยังมีจุดอ่อนสำคัญในด้านระดับราคาแบตเตอรี่ที่ยังอยู่ในระดับสูง ยากต่อการเข้าถึงตลาดผู้ซื้อหลักกลุ่มฐานรากอย่างเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน  ขณะที่การชาร์จพลังงานไฟฟ้าก็ยังไม่ตอบโจทย์ผู้ซื้อเท่าที่ควรทั้งในแง่ความสะดวกและระยะเวลาในการชาร์จ  ดังนั้น  ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการอาศัยจังหวะนี้รุกชิงส่วนแบ่งตลาดในลักษณะที่มั่นคงระยะยาว ก่อนที่ค่ายรถจักรยานยนต์กระแสหลักจะลงมาลุยตลาดในปี 2567 อาจต้องแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นในการพัฒนาแพลตฟอร์มรถจักรยานยนต์เพื่อการใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสร้างแพลตฟอร์มร่วมอันจะทำให้ต้นทุนการผลิตรถจักรยานยนต์ลดลงอย่างรวดเร็วจากผลของ Economies of Scale  นอกเหนือจากการเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และทำให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจขึ้นสำหรับผู้บริโภคในวงกว้าง

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest