Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 มีนาคม 2566

Econ Digest

การส่งออกไทยเดือนม.ค.66 ยังคงถูกกดดันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยหดตัวต่อเนื่อง 4 เดือนที่ -4.5% YoY

คะแนนเฉลี่ย

        การชะลอตัวลงของเศรฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ได้ส่งแรงกดดันต่อเนื่องมายังต้นปี 2566 โดยเดือนมกราคม 2566 การส่งออกไทยหดตัวที่ -4.5 (YoY) หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 โดยปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกไทยในเดือนมกราคม 2566 ได้แก่ การส่งออกไปยังตลาดคู่ค้าสำคัญส่วนใหญ่ยกเว้นยูโรโซนยังคงหดตัวโดยเฉพาะการส่งออกไปยังจีนที่หดตัว -11.4%(YoY) โดยการส่งออกสินค้าคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ และเม็ดพลาสติกไปยังจีนยังหดตัวต่อเนื่องตามอุปสงค์ที่ลดลง ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2566 อาจยังไม่เห็นภาพอานิสงส์จากการเปิดประเทศจีนอย่างชัดเจน แต่ในระยะต่อไปคาดว่าการส่งออกไปยังตลาดดังกล่าวจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นสะท้อนผ่านดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปรับตัวดีกว่าคาดที่ระดับ 52.6
        สำหรับมุมมองการส่งออกไทยในปีนี้ การส่งออกไทยในระยะข้างหน้ายังมีแนวโน้มที่จะโดนกดดันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจากฐานที่สูงในปีก่อนหน้าและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี  มีความเป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจโลกอาจไม่ชะลอตัวลงแรงอย่างที่เคยมีการคาดการณ์ไว้ เนื่องจากปัจจัยหนุนจากการเปิดประเทศของจีนที่คงส่งผลให้เศรษฐกิจกิจจีนขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซนแม้ว่าจะเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงแต่ตัวเลขหลายตัวที่ออกมาล่าสุดยังคงสะท้อนภาพค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่ ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงมองความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซนจะหดตัวในปีนี้นั้นมีลดลง ซึ่งคงส่งผลบวกต่อไปยังภาคการค้าและเศรษฐกิจโลกโดยรวม ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงยังคงมองว่าการส่งออกไทยในปี 2566 จะติดลบเล็กน้อยที่ -0.5%


 


Click
 ชมคลิป ส่งออกไทย เดือน ม.ค. 66 ยังคงถูกกดดันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยหดตัวต่อเนื่อง 4 เดือนที่ -4.5% YoY

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น