Display mode (Doesn't show in master page preview)

31 ตุลาคม 2565

Econ Digest

ส่งออกไทย เดือน ก.ย. 65 ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ 7.8% แรงหนุนจากส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว และการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์เริ่มคลี่คลาย

คะแนนเฉลี่ย

ภาพรวมการส่งออกของไทยเดือน ก.ย. 65 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 7.8%YoY (หากไม่รวมทองคำ น้ำมัน และยุทธปัจจัยขยายตัว 9.0%YoY) ส่งผลให้ส่งออกไทย 9 เดือนแรกของปีเติบโตที่ 10.6 %YoY
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกในเดือน ก.ย. 65

  • เดือนก.ย. การส่งออกไปสหรัฐฯ ขยายตัวได้ดีมาก โดยเฉพาะในสินค้าคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก สถานการณ์การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่คลี่คลาย และสอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคการผลิตในไทย
  • การส่งออกสินค้าน้ำตาลทรายของไทยลดลงในเดือนก.ย. โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียและไต้หวัน เนื่องจากอุปทานในตลาดโลกมีสถานการณ์ดีขึ้น
  • ดุลการค้าของไทยเดือนก.ย. ขาดดุลน้อยลงจากการนำเข้าที่แม้ยังขยายตัวมากกว่าการส่งออกแต่มีอัตราชะลอลง โดยปัจจัยหลักมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลงแต่ในอนาคตยังคงมีความผันผวนในระดับสูง

ปี 2565 โอกาสทองสำหรับการส่งออกไทยไปยังตลาดในแถบตะวันออกกลาง ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย

  • โดยตลาดในประเทศแถบตะวันออกกลางมีบทบาทสำคัญในการขยายตัวของภาคการส่งออกไทยในปีนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในประเทศที่ส่งออกน้ำมันที่ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันโลกที่เพิ่มสูง ขณะที่การค้าไทยกับซาอุดิอาระเบียที่มีทิศทางความสัมพันธ์ดีขึ้นนับตั้งแต่ไทยถูกลดระดับความสัมพันธ์เป็นต่ำสุดเมื่อปี 2533 แต่ภายหลังการเยือนซาอุดิอาระเบียของนายกรัฐมนตรีไทยเมื่อช่วงต้นปี 2565 ตลอดจนการทำความตกลงร่วมกันระหว่างเอกชนของทั้งสองประเทศเมื่อเดือนส.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้การส่งออกไทยไปซาอุดิอาระเบียในช่วง 9 เดือนแรกของปี 65 ขยายตัวที่ 18.0%YoY คิดเป็นสัดส่วน 0.65% ของการส่งออกทั้งหมด (ปี 2532 มีสัดส่วนประมาณ 2%) ซึ่งในระยะต่อไปการส่งออกของไทยไปซาอุดิอาระเบียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในหมวดสินค้ายานยนต์ อาหารและก่อสร้าง จากการสนับสนุนของภาครัฐ เช่น การจัดทำ FTA ไทย-กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ การประชุม APEC เป็นต้น
  • ทั้งนี้ การส่งออกของไทยไปยังประเทศแถบตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น ขยายตัวได้ดีมาก โดยในเดือนก.ย. ขยายตัวได้ถึง 47.5%YoY ส่งผลให้ 9 เดือนแรกขยายตัวที่ 26.7%YoY ซึ่งสินค้าที่การส่งออกขยายตัวได้ดี ได้แก่ ยานยนต์และส่วนประกอบ ข้าว อัญมณีเครื่องประดับ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมุมมองภาพรวมการส่งออกปี 65 อยู่ที่ 7.8% จากครึ่งปีหลังที่การส่งออกชะลอลงจากครึ่งปีแรก
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าการส่งออกไทยในครึ่งปีหลังจะชะลอตัวลงจากช่วงครึ่งปีแรกที่ขยายตัวได้ 12.7% สะท้อนจากปริมาณการส่งออกที่ลดลง และแนวโน้มการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้ารวมถึงปัจจัยฐานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 64 ที่สูง จึงส่งผลให้ยังคงมีมุมมองภาพรวมส่งออกไทยปี 65 คาดว่าจะยังขยายตัวอยู่ที่ 7.8%


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น