Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 มีนาคม 2564

Econ Digest

ส่งออกไทย กพ. 64 หดตัว -2.59% แต่เศรษฐกิจโลก...ส่งสัญญาณฟื้นตัวแล้ว คาด...ส่งออกไทยโตบวกไตรมาส 2/64

คะแนนเฉลี่ย

แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ส่งสัญญาณการฟื้นตัวดีกว่าที่เคยประเมิน จากปัจจัยความคืบหน้าของการกระจายวัคซีน และการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ  ที่ได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของไบเดน ส่งผลให้เศรษฐกิจโลก อาจฟื้นตัวเข้าสู่ระดับก่อนเกิดโควิด-19 ดังนั้น การส่งออกของไทยจึงได้รับอานิสงส์ไปด้วย ในภาพรวมตัวเลขการส่งออกไทย เดือน ก.พ. 64 หดตัวเล็กน้อยที่ 2.59% แต่เมื่อหักการส่งออกทองคำ การส่งออกของไทยในเดือนนี้ สามารถขยายตัวได้ถึง 4.01%

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้อุปสงค์ต่อสินค้าในตลาดส่งออกหลักของไทยขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง นำโดยสหรัฐฯ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ 19.7% ญี่ปุ่น 6.5%
ยุโรป 0.2% อย่างไรก็ตามการส่งออกไปประเทศ CLMV กลับมาหดตัวที่ 4.2% จากสถานการณ์ในเมียนมา (หดตัวถึง 29.5%) 

มองไปในระยะข้างหน้า การส่งออกไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าการส่งออกไทยในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวได้เพิ่มขึ้นที่ 4.5% (ปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนที่ 3.0%)  โดยจะเริ่มเห็นการขยายตัวเป็นบวกในไตรมาส 2 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ทิศทางการส่งออกของไทย ยังคงเผชิญความไม่แน่นอนอีกหลายด้าน ทั้งในเรื่องการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่สามในบางประเทศ ความเสี่ยงในเรื่องของการขาดแคลนตู้สินค้า และค่าระวางเรือที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นยังคงมีอยู่ และปัจจัยเรื่องเรือขนส่งสินค้าติดขวางในคลองสุเอช ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งทางน้ำที่ใหญ่ระดับโลก


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest