Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

เศรษฐกิจจีน ปี 62 โตต่ำสุดรอบ 29 ปี

​             จบปี 2562 ภาพรวมเศรษฐกิจจีนขยายตัวที่ 6.1% แม้ว่าจะเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำสุดในรอบ 29 ปี แต่ยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายของทางการจีน โดยเศรษฐกิจจีนได้แรงหนุนจากไตรมาส 4/2562 ที่ดีขึ้นจากการส่งออกที่พลิกกลับมาขยายตัวได้ 1.9% (เฉพาะเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นถึง 7.6%) อันเป็นผลจากข่าวดีเรื่องข้อตกลงทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ สอดคล้องกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตจีน (PMI) ในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562 ที่มีทิศทางขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจจีนยังคงมีแนวโน้มชะลอลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่อ่อนแรง จากปัจจัยสงครามการค้าที่เริ่มส่งผลกระทบในวงกว้าง แม้ว่าการบริโภคและการลงทุนในประเทศปี 2562 ยังขยายตัวได้ แต่ก็เติบโตในอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน เช่น การค้าปลีกเติบโตชะลอเหลือ 8% เมื่อเทียบกับ 8.9% ในปีก่อน หรือ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) ขยายตัว 5.4% ต่ำกว่าปีที่แล้วที่ 5.9% ทำให้ทางการจีนต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนโยบายทางการคลังและนโยบายทางการเงิน ตลอดจนเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐผ่านทางการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการปรับลดภาษี ซึ่งช่วยประคองเศรษฐกิจจีนได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น

             ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แนวโน้มเศรษฐกิจจีนยังคงจะไม่สดใสและน่าจะทรุดตัวลงจากปีก่อน คาดว่า เศรษฐกิจจีนปี 2563 จะเติบโตที่ 5.7% (กรอบคาดการณ์ที่ 5.5-5.9%) โดยประเด็นเรื่องสงครามการค้ายังคงมีน้ำหนักอย่างมากที่จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน
ซึ่งหากสหรัฐฯ ปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนเพิ่มเติม จะทำให้การส่งออกจีนทรุดตัวลงได้อีก และส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนอาจ เข้าใกล้กรอบคาดการณ์ล่างที่ 5.5% ทั้งนี้ การที่จีนยังใช้ระบบเศรษฐกิจแบบจัดการ (Managed Economy) ดังนั้น เมื่อใดที่เศรษฐกิจเริ่มอ่อนแรงลง ทางการจีนอาจผสมผสานการใช้นโยบายทางการเงินและการคลังที่หลากหลาย และอาจมีนโยบายรูปแบบใหม่ที่ตลาดไม่คาดคิด อันจะนำมาซึ่งความเสี่ยงเชิงนโยบายที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจซึ่งคาดการณ์ได้ยาก

​​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest