Display mode (Doesn't show in master page preview)

21 มกราคม 2563

Econ Digest

นักท่องเที่ยวจีน หนุนเทศกาลตรุษจีน...คึกคัก

​​         ช่วงตรุษจีนเป็นช่วงที่ชาวจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ และสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2563 ระหว่างวันที่ 24-30 ม.ค. นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะยังมีบรรยากาศที่ดี โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยประมาณ 365,500 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เติบโตใกล้เคียงกับตรุษจีนปีที่แล้ว 

           ขณะที่ทั้งปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยจะมีประมาณ 11.10-11.30 ล้านคน เติบโตราว 1.6%-3.5% โดยมีความท้าทายจากการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ทิศทางเศรษฐกิจจีนที่โตชะลอลง และการแพร่ระบาดของโรคปอดที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีน อย่างไรก็ดี การที่ไทยยังเป็นประเทศจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของจีน การให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคปอดอย่างใกล้ชิด และอานิสงส์จากการที่นักท่องเที่ยวจีนจะปรับแผนการเดินทางมาท่องเที่ยวระยะใกล้แทนการไปเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีประเด็นความไม่สงบ น่าจะสนับสนุนให้ตลาดนักท่องเที่ยวจีนยังมีแนวโน้มเติบโตได้

           ​​สำหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 2563 คาดว่าจะมีมูลค่าราว 550,000–560,000 ล้านบาท เติบโตราว 1.1%-2.8% จากปี 2562 โดยการใช้จ่ายในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มยังคงขยายตัว ส่วนหนึ่งเพราะภาครัฐมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร กอปรกับนักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่จะมีการค้นหาร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงผ่านสมาร์ทโฟน สำหรับการใช้จ่ายด้านโรงแรมและที่พักจะมีมูลค่าลดลง ส่วนหนึ่งเพราะการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมและที่พัก ที่ทำให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกมากขึ้นในการเปรียบเทียบคุณภาพและราคา ทั้งนี้ ในปี 2562 การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนชะลอตัวลงในหลาย ๆ ประเทศ ส่วนหนึ่งเพราะภาวะเศรษฐกิจและค่าเงินหยวน รวมถึงเพราะพฤติกรรมและความต้องการในสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวจีนเปลี่ยนไป โดยให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าของสินค้าและบริการ และมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการมากขึ้นScan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest