Display mode (Doesn't show in master page preview)

6 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

คนอยากมีบ้าน...เฮ มาตรการ LTV

​​             เมื่อ 20 ม.ค. 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ผ่อนเกณฑ์มาตรการดูแลคุณภาพสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือ LTV เป็นครั้งที่ 2 โดยจุดน่าสนใจอยู่ที่ การปรับสัดส่วนเงินกู้ซื้อบ้านหลังแรกราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท เป็นกู้ได้ 100% (เดิม 95% สำหรับบ้าน/ทาวน์เฮ้าส์ และ 90% สำหรับคอนโด) และยังสามารถกู้เพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านได้อีก 10% รวมเป็น
กู้ได้ 110% จากมูลค่าหลักประกัน

              การผ่อนปรนดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เป็นผลดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยให้กับผู้ซื้อ (แต่ยังต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อด้วย)  รวมถึงช่วยเพิ่มกำลังซื้อในการใช้จ่ายสินค้าเพื่อการอยู่อาศัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือการตลาดในการกระตุ้นและปิดยอดขายในระยะข้างหน้าได้ 

                 แม้ว่าตลาดยังมีปัจจัยบวกจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมธุรกรรมซื้อขายที่อยู่อาศัย แต่ในปี 2563 ยังเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยง ทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ความเสี่ยงด้านความมั่นคงในอาชีพการงาน กำลังซื้อที่ยังไม่กลับสู่ระดับศักยภาพ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงคาดว่า การลงทุนโครงการที่อยู่อาศัยใหม่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปีนี้มีโอกาสหดตัวประมาณ 1.2–2.9% หรือประมาณ 109,000–111,000 หน่วย ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์น่าจะอยู่ที่ 184,500–189,500 หน่วย หรือหดตัว 2.2–4.8% จากปี 2562 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการชะลอตัวลงของผู้ซื้อชาวต่างชาติScan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest